Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 3 juli 2006

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/07/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006014160 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de examencommissie voor de afgifte van brevetten van beroepsbekwaamheid aan het leidend en onderwijzend personeel van de scholen voor het besturen van motorvoertuigen type ministerieel besluit prom. 03/07/2006 pub. 20/11/2006 numac 2006023116 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « BELTA » voor de promotie van het programma voor tabaksontwenning bij zwangere vrouwen type ministerieel besluit prom. 03/07/2006 pub. 20/11/2006 numac 2006023117 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « FARES » voor het project voor sensibilisatie voor de kwalijke gevolgen van roken in het kader van de "Beau Vélo de Ravel" type ministerieel besluit prom. 03/07/2006 pub. 20/11/2006 numac 2006023118 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de « Nationale Coalitie tegen tabak » type ministerieel besluit prom. 03/07/2006 pub. 20/11/2006 numac 2006023119 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie » voor de organisatie van de ontwenningssessie « Feel Free » type ministerieel besluit prom. 03/07/2006 pub. 28/11/2006 numac 2006023122 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de « Belgische Stichting tegen Kanker » voor het functionneren van de « tabakstoplijn » type ministerieel besluit prom. 03/07/2006 pub. 21/11/2006 numac 2006023120 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « BELTA » voor de opleiding in de tabakologie type ministerieel besluit prom. 03/07/2006 pub. 28/11/2006 numac 2006023121 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « Tabaksontwenningsinstituut van de Vrienden van het Bordet Instituut » voor de invoering van een programma ter ondersteuning van tabaksontwenning in de beroepsomgeving type ministerieel besluit prom. 03/07/2006 pub. 28/11/2006 numac 2006023123 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « CREAA » ter realisatie van een pilootproject « tabakontwenning »
^