Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 januari 2006

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012638 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de verlenging van het sectorale brugpensioenakkoord voor arbeiders en arbeidsters vanaf 58 jaar, in uitvoering van artikel 12, § 1 van het nationaal akkoord 2005-2006 van 30 mei 2005 type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012656 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende vrijwillige deeltijdse arbeid 2005/[12656/pa] type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2005012719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2005012755 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 januari 2006 en 11 november 2006 (1) type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012766 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van het nationaal akkoord 2003-2004 - sector monteerders type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012769 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot invoering van een tijdelijk brugpensioenstelsel op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012767 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende de berekening van de aanvullende vergoeding in geval van conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012773 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende het sectorieel halftijds brugpensioen vanaf de leeftijd van 55 jaar met het oog op de bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012774 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende het brugpensioen na ontslag van de werklieden die bewakingsdiensten verrichten in de privé-sector type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012775 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012778 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1976 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012776 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot instelling van de bepalingen betreffende de eindeloopbaanregeling, genaamd "Plan Tandem III" type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012777 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de wijziging en coördinatie van de uitsluitingsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012780 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de weddenverhoging op 1 oktober 2004 voor de werkgevers en de gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden der metaalfabrikatennnijverheid van de provincies Oost- en West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012781 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2004 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de audiovisuele sector type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012782 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de arbeidsvoorwaarden voor de werkgevers en de gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden der metaalfabrikatennijverheid van de provincies Oost- en West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012786 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot invoering van een tijdelijk brugpensioenstelsel op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012783 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012789 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de opname non-discriminatie clausule in het arbeidsreglement type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012779 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de eindejaarspremie voor de werkgevers en de gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden der metaalfabrikatennijverheid van de provincies Oost- en West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012785 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden, de bevordering van de werkgelegenheid, de preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen en de vormingsinitiatieven ten behoeve van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 16/05/2006 numac 2005012788 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, in uitvoering van artikel 27 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 22/06/2006 numac 2005012790 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012793 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de verlenging van een aantal bepalingen van bepaalde duur van akkoorden 2003-2004 type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012791 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de jaarlijkse premie type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012792 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2002 betreffende het tutoraat type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012798 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 03/03/2006 numac 2005012797 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2004, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012796 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot bepaling van de inspanning ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen voor 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012795 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen in uitvoering van artikel 17 van het nationaal akkoord 2005-2006 van 26 mei 2005 type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012806 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot koppeling van de lonen aan het indexcijfer type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het programmatieakkoord 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 29/03/2006 numac 2005012807 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de vorming en de opleiding van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012808 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, houdende invoering van een "communautaire" bijkomende verlofdag type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/03/2006 numac 2005012814 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van premies voor onregelmatige prestaties type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012816 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012820 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende conventioneel brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012819 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende het brugpensioen na ontslag en het halftijds brugpensioen vanaf de leeftijd van 55 jaar van de werknemers type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 10/02/2006 numac 2006011046 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 29/03/2006 numac 2006012017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1997 betreffende de classificatie type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 16/02/2006 numac 2006022146 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Fonds voor de beroepsziekten in het kader van zijn preventieve opdrachten adviezen inzake blootstelling aan beroepsziekterisico's kan verstrekken
^