Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 augustus 2005

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/08/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005003651 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 23/08/2005 pub. 01/02/2006 numac 2006200230 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van dezelfde organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 23/08/2005 pub. 01/02/2006 numac 2006200240 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005
^