Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 15 juni 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005009513 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 488bis van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 1727 van het Gerechtelijk Wetboek

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/06/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000442 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninkijk besluit houdende de toekenning van de jaarlijkse bijdrage aan de N.V. A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 15/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005022516 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, met betrekking tot de bepalingen van het artikel 17, § 1, 11°bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 15/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005022513 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, met betrekking tot de bepalingen van het artikel 26, §§ 9 en 12, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 15/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005022514 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, met betrekking tot spoedhonoraria voor verstrekkingen van klinische biologie, van het artikel 26 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 15/06/2005 pub. 29/06/2005 numac 2005201699 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten betreffende de stelsels van onderbreking van de beroepsloopbaan en van tijdskrediet in het kader van het eenvormig maken van de regels inzake woonplaats

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/06/2005 pub. 11/07/2005 numac 2005011280 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot verlaging van de prijzen van de implanteerbare hartstimulatoren en hartdefibrillatoren

omzendbrief

type omzendbrief prom. 15/06/2005 pub. 24/06/2005 numac 2005002077 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 555 Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding
^