Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 september 2004

Snelle toegang:

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/09/2004 pub. 25/10/2004 numac 2003036589 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot intrekking van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 januari 2004 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 1999 betreffende de voorwaarden en modaliteiten van overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de sociale huisvestingsmaatschappijen in uitvoering van de Vlaamse Wooncode type besluit van de vlaamse regering prom. 17/09/2004 pub. 25/10/2004 numac 2004036591 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie 01.01, programma 69.90 voor het begrotingsjaar 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/09/2004 pub. 08/12/2004 numac 2004036755 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een subsidie aan tijdelijke projecten voor leerlingen met autismespectrumstoornissen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/09/2004 pub. 08/12/2004 numac 2004036767 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot gelijkschakeling van graden uitgereikt voor het academiejaar 2004-2005 met de graden van bachelor of master type besluit van de vlaamse regering prom. 17/09/2004 pub. 10/12/2004 numac 2004036774 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de omvorming van sommige afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie naar de bachelor-masterstructuur van het hoger onderwijs in Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/09/2004 pub. 09/12/2004 numac 2004036793 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende onderwijsprojecten « Accent op talent »

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/09/2004 pub. 29/11/2004 numac 2004203350 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de herstructurering van de « Instituts Saint-Luc » te Bergen wordt toegelaten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/09/2004 pub. 29/11/2004 numac 2004203351 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de algemene overlegraad voor het secundair onderwijs die de vakverenigingen vertegenwoordigen
^