Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 september 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/09/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004003362 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/09/2004 pub. 06/12/2004 numac 2004000405 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende bevordering in de federale politie in het raam van de vlakke loopbaan van een personeelslid van de voormalige luchtvaartpolitie overgeplaatst naar de voormalige rijkswacht type ministerieel besluit prom. 07/09/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004003365 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de selectieprocedure voor de ambtenaren van de dienst « voorafgaande beslissingen in fiscale zaken » type ministerieel besluit prom. 07/09/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004003366 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1964 betreffende de toekenning van een vergoeding wegens verblijf- en omreiskosten aan sommige personeelsleden van het Ministerie van Financiën type ministerieel besluit prom. 07/09/2004 pub. 11/10/2004 numac 2004009698 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen type ministerieel besluit prom. 07/09/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004022730 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot derde verlenging van de aanstelling in het hoger ambt van adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor pensioenen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/09/2004 pub. 18/01/2005 numac 2004203844 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2002 tot benoeming van de leden van de Hoge Raden voor Hogescholen

erratum

type erratum prom. 07/09/2004 pub. 05/04/2005 numac 2005200732 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2002 tot benoeming van de leden van de Hoge Raden voor Hogescholen. - Erratum
^