Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 augustus 2002

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/08/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028091 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 08 en 13 van organisatieafdeling 11 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 20/08/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028090 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 13 van organisatieafdeling 11 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002
^