Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 augustus 2002

Snelle toegang:

document

type document prom. 13/08/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002033090 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 24 december 2001 houdende oprichting van een bejaardenraad in de Duitstalige Gemeenschap
^