Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 8 augustus 2002

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/08/2002 pub. 13/09/2002 numac 2002027804 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij het toegelaten wordt om 's nachts op karper te vissen in het meer van Bütgenbach van 18 tot en met 20 oktober 2002 type ministerieel besluit prom. 08/08/2002 pub. 13/09/2002 numac 2002027805 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij het tijdelijk toegelaten wordt om in de meren van Bütgenbach en Robertville op coregionidae te vissen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002027854 bron ministerie van het waalse gewest Ministeriële omzendbrief omtrent de erelonen bedoeld in artikel 462 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium
^