Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 26 april 2001

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/04/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001022320 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van een nieuwe voorzitter bij de Nationale Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2001 pub. 05/05/2001 numac 2001027257 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de diensten van de Regering en van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001027270 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de bestuurders van de "Société wallonne des Eaux" type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2001 pub. 11/05/2001 numac 2001027267 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 december 1996 tot samenstelling van de Afvalstoffencommissie type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001027271 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het directiecomité van de "Société wallonne des Eaux"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/04/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001029240 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van artikel 20quinquies van de wet van 6 juli 1970 op het geïntegreerd en buitengewoon onderwijs en van artikel 10bis van de wet van 19 juli 1971 betreffende de algemene structuur van het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/04/2001 pub. 04/07/2001 numac 2001029247 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Erkenningscommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/04/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001029244 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van het Waarnemingscentrum voor de beleidsvoeringen inzake Cultuur van de Franse Gemeenschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/04/2001 pub. 22/02/2002 numac 2002031067 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Ukkel tot opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 17 « Wijk Kauwberg », goedgekeurd bij koninklijk besluit van 31 januari 1959
^