Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 november 1999

Snelle toegang:

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/11/1999 pub. 15/01/2000 numac 1999029714 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 21 november 1991 van de Executieve van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Overlegcommissie van het Onderwijs voor sociale promotie en de leden van het Vast Secretariaat van bedoelde commissie
^