Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 19 augustus 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/08/1999 pub. 02/10/1999 numac 1999007199 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling voor het academiejaar 1999-2000 van het reglement houdende de gegevens voor de beoordeling van de hoedanigheden van de kandidaten in de Koninklijke Militaire School en het programma van de cursussen van de polytechnische afdeling en van de afdeling alle wapens

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/08/1999 pub. 15/02/2000 numac 2000007006 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot regeling van de tegemoetkoming van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap in de vervoerskosten van de personeelsleden die diensten presteren in de Bondsrepubliek Duitsland
^