Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 30 juli 1999

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/07/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031384 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de gewestelijke Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek
^