Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 juli 1999

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/07/1999 pub. 14/08/1999 numac 1999000647 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 april 1979 betreffende de organisatie van de werving en vorming van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 27/07/1999 pub. 04/11/1999 numac 1999003476 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/07/1999 pub. 16/09/1999 numac 1999036135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot organisatie van de kabinetten van de Vlaamse ministers type besluit van de vlaamse regering prom. 27/07/1999 pub. 19/10/1999 numac 1999036301 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende afwijking op de multisectoraliteit voor bepaalde scholengemeenschappen van het Voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 27/07/1999 pub. 17/12/1999 numac 1999036468 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende het onderwijs aan huis type besluit van de vlaamse regering prom. 27/07/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999036489 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van een verlof dat voorafgaat aan de pensionering voor bepaalde categorieën van ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
^