Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 juli 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/07/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999012563 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 1999 betreffende de arbeidsduur van de werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten ressorteren

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/07/1999 pub. 27/07/1999 numac 1999016272 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 22 juli 1999 tot instelling van een voorschot voor ondernemingen die rechtstreeks getroffen zijn door de dioxinecrisis van 1999 type ministerieel besluit prom. 23/07/1999 pub. 03/08/1999 numac 1999016273 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 22 juli 1999 tot instelling van een voorschot voor ondernemingen die rechtstreeks getroffen zijn door de dioxinecrisis van 1999 type ministerieel besluit prom. 23/07/1999 pub. 27/07/1999 numac 1999022807 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juni 1999 tot vaststelling van de modaliteiten van monsterneming en de technische competentie van de laboratoria voor het opsporen van residuen van PCB/dioxines in sommige producten van dierlijke oorsprong
^