Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 juli 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/07/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999002137 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende integratie van de Dienst voor Overheidsopdrachten en Subsidies van het Ministerie van Ambtenarenzaken in het Federaal Aankoopbureau van hetzelfde ministerie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 september 1994 houdende oprichting, organisatie en vastlegging van de personeelsformatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken type koninklijk besluit prom. 20/07/1999 pub. 23/07/1999 numac 1999021384 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot benoeming van de Regeringscommissaris belast met de dioxineproblematiek en tot bepaling van zijn opdracht type koninklijk besluit prom. 20/07/1999 pub. 27/07/1999 numac 1999021387 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden type koninklijk besluit prom. 20/07/1999 pub. 27/07/1999 numac 1999021386 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende vaststelling van de ministeriële bevoegdheden inzake wetenschapsbeleid, cultuur en onderwijs type koninklijk besluit prom. 20/07/1999 pub. 27/07/1999 numac 1999021388 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot benoeming van de Regeringscommissaris belast met de administratieve vereenvoudiging en tot bepaling van haar opdracht type koninklijk besluit prom. 20/07/1999 pub. 27/07/1999 numac 1999021389 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/07/1999 pub. 12/08/1999 numac 1999027631 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de titel van vice-president aan sommige Ministers wordt toegekend type besluit van de waalse regering prom. 20/07/1999 pub. 12/08/1999 numac 1999027629 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de Kabinetten van de Ministers van de Waalse Regering type besluit van de waalse regering prom. 20/07/1999 pub. 12/08/1999 numac 1999027630 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999036455 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot herlibellering van de organisatieafdelingen van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap
^