Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 12 juli 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/07/1999 pub. 28/08/1999 numac 1999016287 bron ministerie van economische zaken en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de leden en de secretaris van de commissie voor de distributie in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad type koninklijk besluit prom. 12/07/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999021373 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit. - Minister van Staat Benoeming

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/07/1999 pub. 29/09/1999 numac 1999036231 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit in uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 10 november 1998 houdende doorvoering van experimenten in verband met invoegbedrijven

decreet

type decreet prom. 12/07/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999027572 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot organisatie van de vervanging van leden van de Waalse Gewestraad die door de Koning tot federale Minister of Staatssecretaris worden benoemd

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/1999 pub. 19/08/1999 numac 1999029452 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring ingericht bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 1999 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/1999 pub. 27/11/1999 numac 1999029645 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de examencommissie belast met het toekennen van de graden van vroedvrouw, gegradueerd verpleger en gespecialiseerd gegradueerd verpleger(-ster), gegradueerde in de kinesitherapie, gegradueerde in de arbeidstherapie en gegradueerde in de logopedie

document

type document prom. 12/07/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999021370 bron diensten van de eerste minister Koninklijke besluiten. - Regering Ontslagen en benoemingen

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 12/07/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999027571 bron ministerie van het waalse gewest Bijzonder decreet tot opvoering van het maximumaantal Regeringsleden type bijzonder decreet prom. 12/07/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999027573 bron ministerie van het waalse gewest Bijzonder decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 1995 houdende organisatie van de vervanging van de Ministers door hun parlementaire plaatsvervangers

document

type document prom. 12/07/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999035996 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de administrateur-generaal houdende delegatie van taken en bevoegdheden van de administrateur-generaal naar de adjunct-administrateur-generaal en ambtenaren van de rangen A2 en A1
^