Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 19 februari 1999

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/02/1999 pub. 24/02/1999 numac 1999003095 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar, in euro - 4 maart 1999 - 2004 - 2006, en de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet, in Belgische frank, 4 maart 1999 - 2002 - 2004 - 2006 type ministerieel besluit prom. 19/02/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009230 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juni 1996 tot aanwijzing van de vennootschappen voor het beheer van de rechten en de organisaties van hen die de vergoeding verschuldigd zijn, bepaald in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten
^