Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 25 augustus 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/08/1998 pub. 01/09/1998 numac 1998014208 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot indeling van de Regie der Luchtwegen als autonoom overheidsbedrijf type koninklijk besluit prom. 25/08/1998 pub. 01/09/1998 numac 1998014207 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot indeling van de naamloze vennootschap « Brussels Airport Terminal Company » als autonoom overheidsbedrijf en tot goedkeuring van de wijzigingen aan haar statuten type koninklijk besluit prom. 25/08/1998 pub. 01/09/1998 numac 1998014209 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot goedkeuring van het beheerscontract tussen de Staat en de Regie der Luchtwegen type koninklijk besluit prom. 25/08/1998 pub. 01/09/1998 numac 1998014210 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot goedkeuring van het beheerscontract tussen de Staat en de naamloze vennootschap « Brussels Airport Terminal Company »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/08/1998 pub. 12/09/1998 numac 1998016232 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen en plaatsvervangende secretarissen van de pachtprijzencommissies
^