Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 21 augustus 1998

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/08/1998 pub. 26/08/1998 numac 1998003435 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar - 4 september 1998-2003-2005, en de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet, 4 september 1998-2001-2003-2005

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/08/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998029405 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van Regering van de Franse gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 1976 tot vaststelling van de organieke personeelsbezetting van de inspectiedienst belast met het toezicht op de inrichtingen voor secundair onderwijs en voor hoger onderwijs, ander dan universitair onderwijs, waarvan de onderwijstaal Frans of Duits is
^