Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 12 augustus 1998

Snelle toegang:

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/08/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998031376 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministeriële omzendbrief nr. 12 betreffende de organisatie, door de gemeenten, van de openbare onderzoeken omtrent de gewestelijke ontwerpen inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening
^