Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 18 februari 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/02/1998 pub. 25/02/1998 numac 1998014048 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de dienst "ombudsman" bij het autonome overheidsbedrijf Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 18/02/1998 pub. 26/02/1998 numac 1998014050 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de leeftijd waarop sommige personeelsleden van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen gepensioneerd worden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/02/1998 pub. 03/04/1998 numac 1998011104 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 18/02/1998 pub. 03/04/1998 numac 1998011103 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de marges voor implantaten

omzendbrief

type omzendbrief prom. 18/02/1998 pub. 06/03/1998 numac 1998002024 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 458 Gevolgen van de toepassing van de nieuwe spilindex
^