Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 11 februari 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/02/1998 pub. 27/03/1998 numac 1998012132 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 1979 tot vaststelling van het statuut van de voorzitter van de Nationale Arbeidsraad

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/02/1998 pub. 17/03/1998 numac 1998012127 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 december 1967 betreffende de modaliteiten van indiening en aflevering van de aanvragen om arbeidsvergunningen en arbeidskaarten voor werknemers van vreemde nationaliteit type ministerieel besluit prom. 11/02/1998 pub. 17/03/1998 numac 1998012128 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juli 1969 betreffende de voorwaarden van toekenning van de arbeidsvergunningen en arbeidskaarten voor werknemers van vreemde nationaliteit

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 11/02/1998 pub. 04/03/1998 numac 1998033023 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende vastlegging van de reiskosten- en verblijfsvergoedingen alsmede regeling van de zondagsarbeid bij het Belgisch radio- en televisiecentrum van de Duitstalige Gemeenschap
^