Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 28 januari 1993

Snelle toegang:

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/01/1993 pub. 03/10/1997 numac 1997000598 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief POL 37 betreffende het statuut van de hulpagent van politie, ter vervanging van de omzendbrief POL 37 van 5 februari 1991. - Duitse vertaling
^