Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 12 januari 1993

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/01/1993 pub. 10/04/2001 numac 2001022022 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief van het ereloon en de kosten voor de geneesheer-deskundigen aangewezen inzake geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, koninklijk besluit van 21 november 1994 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor medische deskundigen aangewezen inzake geschillen betreffende kinderbijslag voor werknemers en koninklijk besluit van 25 juni 1997 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten inzake de geschillen betreffende de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen - Indexatie van de bedragen op 1 januari 2001
^