Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 februari 1991

Snelle toegang:

erratum

type erratum prom. 20/02/1991 pub. 04/06/1998 numac 1998000159 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële vertaling in het Duits van de wet van 20 februari 1991 houdende wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake huishuur. - Errata
^