Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 14 september 1989

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/09/1989 pub. 09/10/1999 numac 1999003251 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot instelling van een vormingspremie ten gunste van sommige personeelsleden van het Ministerie van Financiën
^