Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 september 1958

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/09/1958 pub. 21/02/2001 numac 2001000085 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen - Duitse vertaling
^