Etaamb.openjustice.be
Overhandiging Van Geloofsbrieven
gepubliceerd op 09 oktober 2013

Overhandiging van geloofsbrieven Op 26 september 2013 heeft H.E. Mevr. Denise CAMPBELL BAUER de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te overhandigen die Haar bij Zijne Majesteit accrediteren in de hoedanigheid van b H.E. werd in een automobiel van het Hof naar het Paleis gevoerd.

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2013015221
pub.
09/10/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Overhandiging van geloofsbrieven Op 26 september 2013 heeft H.E. Mevr. Denise CAMPBELL BAUER de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te overhandigen die Haar bij Zijne Majesteit accrediteren in de hoedanigheid van buitengewoon en gevolmachtigd Ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika, te Brussel.

H.E. werd in een automobiel van het Hof naar het Paleis gevoerd.

^