Etaamb.openjustice.be
Overeenkomst
gepubliceerd op 30 augustus 2021

Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties en diensten voor het luchtverkeer door EUROCONTROL in het Luchtverkeersleidingscentrum Maastricht, ondertekend op 25 november 1986 Op 27 juli 2021 werd het aanvaardingsinstrument van het Koninkrijk der Nederlanden (aanvaarding voo(...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2021032549
pub.
30/08/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties en diensten voor het luchtverkeer door EUROCONTROL in het Luchtverkeersleidingscentrum Maastricht, ondertekend op 25 november 1986 (Overeenkomst van Maastricht), gedaan te Brussel op 17 december 2020. - Aanvaarding door het Koninkrijk der Nederlanden Op 27 juli 2021 werd het aanvaardingsinstrument van het Koninkrijk der Nederlanden (aanvaarding voor het Europese deel van Nederland) met betrekking tot voornoemde Akte in ontvangst genomen bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van België. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 3.3 van de Overeenkomst, treedt deze in werking op de eerste dag van de tweede maand na de neerlegging van de akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring door de Nationale Overeenkomstsluitende Partij die het laatst hiertoe is overgegaan.

^