Etaamb.openjustice.be
Overeenkomst
gepubliceerd op 12 november 2013

Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 81-82 Veiligheidsregels voor het vervaardigen en aanbrengen van liften - Bestaande liften(...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011560
pub.
12/11/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Bureau voor Normalisatie (NBN) Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 09/11/2004 numac 2004011453 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de uitvoeringsmodaliteiten van de normalisatieprogramma's evenals de bekrachtiging of registratie van normen type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004000587 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 september 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 19/11/2004 numac 2004000590 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende bepaalde voor menselijke voeding bestemde, geheel of gedeeltelijk gedehydrateerde verduurzaamde melk sluiten betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaakte normen, kondigt dit Bureau de registratie aan van de hierna volgende Belgische normen : NBN EN 81-82 Veiligheidsregels voor het vervaardigen en aanbrengen van liften - Bestaande liften - Deel 82 : Regels voor de verbetering van de toegankelijkheid van bestaande liften voor personen inclusief personen met een handicap (1e uitgave) NBN EN 834 Warmtekostenverdelers voor de bepaling van het verbruik van verwarmingsradiatoren - Toestellen met elektrische energievoorziening (2e uitgave) NBN EN 1537 Uitvoering van bijzonder grondwerk - Grondankers (2e uitgave) NBN EN 1591-4 Flenzen en hun verbindingen - Deel 4 : Kwalificatie van de bekwaamheid van personeel in het monteren van boutverbindingen van systemen onder druk voor kritische toepassingen (1e uitgave) NBN EN 1594 Gasvoorzieningssystemen - Leidingsystemen voor maximale bedrijfsdruk groter dan 16 bar - Functionele eisen (3e uitgave) NBN EN 1728/AC Meubelen - Zitmeubelen - Beproevingsmethoden voor de bepaling van de sterkte en de duurzaamheid (1e uitgave) NBN EN 1838 Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting (2e uitgave) NBN EN 1953 Verstuif- en sproeiapparatuur voor bekledingsmaterialen - Veiligheidseisen (3e uitgave) NBN EN 1983 Industriële afsluiters - Stalen kogelkranen (2e uitgave) NBN EN 1993-1-5 NL Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-5 : Algemene regels - Constructieve plaatvelden (+ AC:2009) (2e uitgave) NBN EN 2565 Aerospace series - Preparation of carbon fibre reinforced resin panels for test purposes (1e uitgave) NBN EN 2833-005 Aerospace series - Glass fibre thermosetting preimpregnates - Technical specification - Part 005 : Glass fabric/phenolic resin preimpregnate (1e uitgave) NBN EN 3682-001 Aerospace series - Connectors, plug and receptacle, electrical, rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating temperature 150 ° C continuous - Part 001 : Technical specification (2e uitgave) NBN EN 3682-002 Aerospace series - Connectors, plug and receptacle, electrical, rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating temperature 150 ° C continuous - Part 002 : Specification of performance and contact arrangements (2e uitgave) NBN EN 3783 Aerospace series - Fibre composite materials - Normalisation of fibre dominated mechanical properties (1e uitgave) NBN EN 3983 Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7050- - T7651 - Plate - 6 mm < a <= 160 mm (1e uitgave) NBN EN 4262 Aerospace series - Heat resisting alloy FE-PA4901 (X12CrNiCoMoW21-20) - As forged - Forging stock - a or D <= 200 mm - 690 MPa <= Rm <= 880MPa (1e uitgave) NBN EN 4504 Aerospace series - Non-metallic materials, Textiles - Test method - Determination of flexibility of narrow fabrics (1e uitgave) NBN EN 10355 Chemische analyse van ijzer en staal - Analyse met optische emissie spectrometrie met inductief gekoppeld plasma van ongelegeerd en laag-gelegeerd staal - Bepaling van Si, Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo en Sn, na oplossing met salpeterzuur en zwavelzuur (Routinemethode) (1e uitgave) NBN EN 12016 Elektromagnetische compatibiliteit - Productgroepnorm voor liften, roltrappen en rolpaden - Immuniteit (4e uitgave) NBN EN 12098-1 Meet- en regelapparatuur voor verwarmingssystemen - Meet- en regelapparatuur voor warmwatersystemen (2e uitgave) NBN EN 12195-1/AC Vastzetvoorzieningen voor lading op wegvoertuigen - Veiligheid - Deel 1 : Berekening van de sjorkrachten (1e uitgave) NBN EN 12602+A1 Geprefabriceerde gewapende elementen van geautoclaveerd cellenbeton (2e uitgave) NBN EN 13015+A1 NL Onderhoud van liften en roltrappen - Regels voor onderhoudsinstructies (e uitgave) NBN EN 13224 NL Geprefabriceerde betonproducten - Geribde vloerelementen (3e uitgave) NBN EN 13451-3+A1 Zwembaduitrusting - Deel 3 : Aanvullende specifieke veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor inlaten en uitlaten en voor waterattracties op basis van aanvoer en afvoer van lucht/water (3e uitgave) NBN EN 13480-2/A1 Metalen industriële leidingsystemen - Deel 2 : Materialen (1e uitgave) NBN EN 13480-4/A1 Metalen industriële leidingsystemen - Deel 4 : Fabricage en installatie (1e uitgave) NBN EN 13480-5/A1 Metalen industriële leidingsystemen - Deel 5 : Inspectie en beproeven (1e uitgave) NBN EN 13501-3+A1 NL Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 3 : Classificatie op basis van resultaten van brandweerstandsproeven op producten en onderdelen van installaties in gebouwen : brandwerende leidingen en kleppen (2e uitgave) NBN EN 13757-4 Communicatiesystemen voor meters en het op afstand lezen van meters - Deel 4 : Draadloze meter (radiografisch uitlezen van meters voor gebruik in de SRD-banden) (2e uitgave) NBN EN 13906-1 Cilindrische schroefveren gemaakt van ronde draad of staaf - Berekening en ontwerp - Deel 1 : Drukveren (2e uitgave) NBN EN 14063-2 Warmte-isolatiematerialen en -producten - In-situ gevormde geëxpandeerde lichtgewicht kleiproducten (LWA) - Deel 2 : Specificatie voor de geïnstalleerde producten (1e uitgave) NBN EN 14241-1 Schoorstenen - Elastomeerafdichtingen en -afdichtingsproducten - Materiaaleisen en beproevingsmethoden - Deel 1 : Afdichtingen in binnenbuizen (2e uitgave) NBN EN 14476 Chemische desinfectantia en antiseptica - Kwantitatieve suspensieproef voor de bepaling van de virusdodende werking in de geneeskunde - Beproevingsmethode en eisen (fase 2/stap 1) (3e uitgave) NBN EN 14511-2 Luchtbehandelingsapparatuur, koeleenheden met vloeistof en warmtepompen met elektrisch aangedreven compressoren voor ruimteverwarming en -koeling - Deel 2 : Beproevingsomstandigheden (4e uitgave) NBN EN 14511-4 Luchtbehandelingsapparatuur, koeleenheden met vloeistof en warmtepompen met elektrisch aangedreven compressoren voor ruimteverwarming en -koeling - Deel 4 : Werkingseisen, markering en instructies (4e uitgave) NBN EN 14825 Luchtbehandelingsapparatuur, koeleenheden voor vloeistof- en warmtepompen met elektrisch aangedreven compressoren, voor ruimteverwarming en -koeling - Beproeving en capaciteit bij gedeeltelijke laadcondities en berekening van seizoensafhankelijke eigenschappen (2e uitgave) NBN EN 14960 Opblaasbare speeltoestellen - Veiligheidseisen en beproevingsmethoden (2e uitgave) NBN EN 15037-2+A1 NL Geprefabriceerde betonproducten - Combinatievloeren - Deel 2 : Betonnen vulelementen (2e uitgave) NBN EN 15280 Evaluatie van waarschijnlijkheid van wisselstroomcorrosie van ondergrondse buisleidingen - Toepassing voor kathodisch beschermde leidingen (1e uitgave) NBN EN 15721 Ethanol als component voor bijmenging in benzine - Bepaling van hogere alcoholen, methanol en andere onzuiverheden - Gaschromatografiemethode (2e uitgave) NBN EN 15975-2 Veiligheid van drinkwaterlevering - Richtlijnen voor risico- en crisismanagement - Deel 2 : Risicomanagement (1e uitgave) NBN EN 16081+A1 Hyperbare kamers - Specifieke eisen voor brandblussystemen - Prestatie, installatie en beproeving (2e uitgave) NBN EN 16121 Niet-huishoudelijke opbergmeubelen - Eisen voor veiligheid, sterkte, duurzaamheid en stabiliteit (1e uitgave) NBN EN 16139/AC Meubelen - Sterkte, duurzaamheid en veiligheid - Eisen voor zitmeubelen voor niet-huishoudelijk gebruik (1e uitgave) NBN EN 16232 Artikelen voor zuigelingen en peuters - Babyschommels (1e uitgave) NBN EN 16249 Tanks voor het vervoer van gevaarlijke stoffen - Service-uitrusting - Kap op de aansluiting voor laden en lossen aan de onderzijde (1e uitgave) NBN EN 16314 Gasmeters - Aanvullende functionaliteiten (1e uitgave) NBN EN 16357 Carbonaatkalkmeststoffen - Bepaling van de reactiviteit - Automatische titratiemethode met citroenzuur (1e uitgave) NBN EN 16370 Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Natriumchloride voor electrochlorering in situ met gebruik van membraancellen (1e uitgave) NBN EN 16378 Granen - Bepaling van de hoeveelheid onzuiverheden ('Besatz') in maïs (Zea mays, L.) en sorgo (Sorghum bicolor, L.) (1e uitgave) NBN EN ISO 1833-25 Textiel - Kwantitatieve chemische analyse - Deel 25 : Mengsels van polyester en bepaalde andere vezels (methode met gebruik van trichloorazijnzuur en chloroform)(ISO 1833-25:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 3037 Golfkarton - Bepaling van de pletweerstand aan de rand - (methode met niet-geparaffineerde rand)(ISO 3037:2013) (3e uitgave) NBN EN ISO 3095 Akoestiek - Railtoepassingen - - Meting van geluid uitgestraald door railgebonden voertuigen (ISO 3095:2013) (2e uitgave) NBN EN ISO 3691-1/AC Gemotoriseerde transportwerktuigen, anders dan bestuurderloze trucks, trucks met een variabele reikwijdte en goederentransportwerktuigen (ISO 3691-1:2011/Cor 1:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 3807 Gasflessen - Acetyleenflessen - Basiseisen en typebeproeving (ISO 3807:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 4126-7 Veiligheidsvoorzieningen voor bescherming tegen ontoelaatbare overdruk - Deel 7 : Algemene gegevens (ISO 4126-7:2013) (2e uitgave) NBN EN ISO 4264/A1 Aardolieproducten - Berekening van de cetaanindex van brandstoffen uit het middendestillaat met de vergelijking met vier variabelen (ISO 4264:2007/Amd 1:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 4833-2 Microbiologie van de voedselketen - Horizontale methode voor de telling van micro-organismen - Deel 2 : Telling bij 30 graden Celcius met de strijkplaattechniek (ISO 4833-2:2013) (2e uitgave) NBN EN ISO 4833-1 Microbiologie van de voedselketen - Horizontale methode voor de telling van micro-organismen - Deel 1 : Telling bij 30 graden Celcius met de gietplaattechniek (1e uitgave) NBN EN ISO 5395-1 Tuingereedschap - Veiligheidseisen voor grasmaaiers aangedreven door een verbrandingsmotor - Deel 1 : Terminologie en algemene proeven (ISO 5395-1:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 5395-2 Tuingereedschap - Veiligheidseisen voor grasmaaiers aangedreven door een verbrandingsmotor - Deel 2 : Grasmaaiers met meelopende bestuurder (ISO 5395-2:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 5395-3 Tuingereedschap - Veiligheidseisen voor grasmaaiers aangedreven door een verbrandingsmotor - Deel 3 : Grasmaaiers met bestuurderszitplaats (ISO 5395-3:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 5999 Soepele schuimen - Polyurethaanschuim voor dragende toepassingen, uitgezonderd als tapijtonderlaag - Specificatie (ISO 5999:2013) (3e uitgave) NBN EN ISO 6520-2 Lassen en aanverwante processen - Indeling van geometrische onvolkomenheden in metalen - Deel 2 : Druklasverbindingen (ISO 6520-2:2013) (2e uitgave) NBN EN ISO 7218/A1 Microbiologie van voedingsmiddelen en diervoeders - Algemene eisen en richtlijn voor microbiologische onderzoeken - Amendement 1 (ISO 7218:2007/Amd 1:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 7405/A1 Tandheelkunde - Evaluatie van de biocompatibiliteit van medische hulpmiddelen welke worden gebruikt in de tandheelkunde - Amendement 1 : Positief controlemateriaal (ISO 7405:2008/Amd 1:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 9017 Destructieve beproevingen van lasverbindingen in metalen - Breukproef (ISO 9017:2001) (1e uitgave) NBN EN ISO 9038 Bepaling van het vermogen van vloeistoffen om verbranding te onderhouden (ISO 9038:2013) (2e uitgave) NBN EN ISO 9692-1 Lassen en verwante processen - Types lasnaadvoorbereiding - Deel 1 : Handmatig booglassen, booglassen onder gasbescherming, autogeenlassen, TIG-lassen en bundellassen van staal (ISO 9692-1:2013) (2e uitgave) NBN EN ISO 10088 Kleine vaartuigen - Vast ingebouwde brandstofsystemen (ISO 10088:2013) (3e uitgave) NBN EN ISO 10517/A1 Aangedreven draagbare heggenscharen - Veiligheid (ISO 10517:2009/Amd 1:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 10545-9 Keramiektegels - Deel 9 : Bepaling van de bestandheid tegen thermische schok (ISO 10545-9:2013) (2e uitgave) NBN EN ISO 10555-1 Intravasculaire catheters - Steriele intravasculaire catheters voor eenmalig gebruik - Deel 1 : Algemene eisen (ISO 10555-1:2013, Gecorrigeerde versie 2013-07-01) (3e uitgave) NBN EN ISO 10555-3 Intravasculaire catheters - Steriele intravasculaire catheters voor eenmalig gebruik - Deel 3 : Catheters voor centrale aders (ISO 10555-3 :1996) (+AC:2002) (2e uitgave) NBN EN ISO 10555-4 Intravasculaire catheters - Steriele intravasculaire catheters voor eenmalig gebruik - Deel 4 : Catheters voor ballondilatatie (ISO 10555-4:2013) (2e uitgave) NBN EN ISO 10555-5 Intravasculaire catheters - Steriele intravasculaire catheters voor eenmalig gebruik - Deel 5 : Randcatheters met binnenliggend kanaal (ISO 10555-5:2013) (2e uitgave) NBN EN ISO 10675-1 Niet-destructief onderzoek van lassen - Aanvaardbaarheidsniveaus voor radiografische beproeving - Deel 1 : Staal, nikkel, titanium en hun legeringen (ISO 10675-1:2008) (1e uitgave) NBN EN ISO 10675-2 Niet-destructief onderzoek van lassen - Aanvaardbaarheidsniveaus voor radiografische beproeving - Deel 2 : Aluminium en zijn legeringen (ISO 10675-2:2010) (1e uitgave) NBN EN ISO 11137-1/A1 Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Bestraling - Deel 1 : Eisen voor de ontwikkeling, validatie en routinecontrole van een sterilisatieproces voor medische hulpmiddelen (ISO 11137-1:2006/Amd 1:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 11252 Lasers en laserapparatuur - Lasertoestel - Minimumeisen voor de documentatie (ISO 11252:2013) (4e uitgave) NBN EN ISO 11997-2 Verven en vernissen - Bepaling van de weerstand tegen cyclische corrosie-omstandigheden - Deel 2 : Nat (zoutnevel)/droog/vochtig/UV-licht (ISO 11997-2:2013) (2e uitgave) NBN EN ISO 12209 Gasflessen - Uitlaataansluitingen voor afsluiters voor gasflessen voor geperste ademlucht (ISO 12209:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 12311 Persoonlijke beschermingsmiddelen - Beproevingsmethoden voor zonnebrillen en aanverwante brillen (ISO 12311:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 12312-1 Oog- en gezichtsbescherming - Zonnebrillen en soortgelijke brillen - Deel 1 : Zonnebrillen voor algemeen gebruik (ISO 12312-1:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 12571 Hygrothermische eigenschappen van bouwmaterialen en -producten - Bepaling van de hygroscopische sorptie-eigenschappen (ISO 12571:2013) (2e uitgave) NBN EN ISO 13015 Weefsels - Vervorming - Bepaling van vervormingen in lengte- en breedterichting van het weefsel (ISO 13015:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 13274 Verpakking - Transportverpakkingen voor gevaarlijke goederen - Compatibiliteitsbeproeving van kunststoffen voor verpakkingen en IBC's (ISO 13274:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 14031 Milieumanagement - Evaluatie van milieuprestaties - Leidraad (ISO 14031:2013) (2e uitgave) NBN EN ISO 14253-1 Geometrische productspecificaties (GPS) - Keuring door meting van werkstukken en meetapparatuur - Deel 1 : Beslissingsregels voor het aantonen van overeenstemming of niet-overeenstemming met de specificaties (ISO 14253-1:2013) (2e uitgave) NBN EN ISO 14253-2/AC Geometrische productspecificaties (GPS) - Keuring door meting van werkstukken en meetapparatuur - Deel 2 : Richtlijn voor de bepaling van de meetonzekerheid bij GPS-metingen, bij de kalibratie van meetapparatuur en bij productverificatie - Technisch corrigendum (ISO 14253-2:2011/Cor 1:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 14688-1/A1 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en classificatie van grond - Deel 1 : Identificatie en beschrijving - Amendement 1 (ISO 14688-1:2002/Amd 1:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 14688-2/A1 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en classificatie van grond - Deel 2 : Grondslagen voor een classificatie - Amendement 1 (ISO 14688-2:2004/Amd 1:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 14732 Laspersoneel - Het kwalificeren van bedieners en lasinstellers voor het gemechaniseerd en automatisch lassen van metalen (ISO 14732:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 15626 Niet-destructief onderzoek van lassen - Gebruik van time-of-flight diffractietechniek (TOFD) - Aanvaardbaarheidsniveaus (ISO 15626:2011) (1e uitgave) NBN EN ISO 16187 Schoeisel en schoeiselonderdelen - Beproevingsmethode voor het beoordelen van de antibacteriële activiteit (ISO 16187:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 16495 Verpakking - Transportverpakkingen voor gevaarlijke goederen - Beproevingsmethoden (ISO 16495:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 16498 Tandheelkunde - Minimale dataset voor tandheelkundige implantaten voor klinisch gebruik (ISO 16498:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO/IEC 17067 Conformiteitsbeoordeling - Grondbeginselen van productcertificatie en richtlijnen voor productcertificatieschema's (ISO/IEC 17067:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 17639 Destructieve beproevingen van lasverbindingen in metalen - Macroscopisch en microscopisch onderzoek van lassen (ISO 17639:2003) (1e uitgave) NBN EN ISO 19156 Geografische informatie - Waarnemingen en metingen (ISO 19156:2011) (1e uitgave) NBN EN ISO 19902/A1 Aardolie- en aardgasindustrie - Vaste buitengaatse staalconstructies (ISO 19902:2007/Amd 1:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 25178-604 Geometrische productspecificaties (GPS) - Oppervlaktegesteldheid : Oppervlakte - Deel 604 : Nominale kenmerken van contactloze (met interferometrische coherentie-aftasting) instrumenten (ISO 25178-604:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 27108 Waterkwaliteit - Bepaling van geselecteerde bestrijdingsmiddelen en biocide producten - Methode met vaste-fase-micro-extractie (SPME) gevolgd door gaschromatografie/massaspectrometrie (GC-MS)(ISO 27108:2010) (1e uitgave) NBN EN ISO 27509/AC Aardolie- en aardgasindustrie - Compacte verbindingen met opstaande rand met IX afsluitring (ISO 27509:2012/Cor 1:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 27830 Metallieke en andere anorganische deklagen - Richtlijnen voor het specificeren van metallieke en anorganische deklagen (ISO 27830:2008) (1e uitgave) NBN EN ISO 28881 Gereedschapswerktuigen - Veiligheid - Vonkverspanende machines (ISO 28881:2013) (1e uitgave) NBN EN 50288-2-1 Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing - Deel 2-1 : Groepsspecificatie voor afgeschermde kabels tot 100 MHz - Horizontale kabels en hoofdkabels voor gebouwen (4e uitgave) NBN EN 50386/A1 Doorvoerisolatoren tot 1 kV en van 250 A tot 5 kA, voor met vloeistof gevulde transformatoren (3e uitgave) NBN EN 60068-2-57 Klimatologische en mechanische beproevingen van elektrotechnisch materieel - Deel 2-57 : Beproevingen - Proef Ff : Trilproef met registratie in de tijd (3e uitgave) NBN EN 60216-1 Elektrische isolatiematerialen - Warmtevastheidseigenschappen - Deel 1 : Verouderingsprocedures en evaluatie van de testresultaten (vervangt gedeeltelijk NBN EN 60216-1) (2e uitgave) NBN EN 60216-8 Elektrische isolatiematerialen - Warmtevastheidseigenschappen - Deel 8 : Instructies voor het berekenen van de warmtevastheidskarakteristieken met gebruik van vereenvoudigde procedures (vervangt gedeeltelijk NBN EN 60216-1) (1e uitgave) NBN EN 60243-1 Doorslagvastheid van elektrotechnische isolatiematerialen - Beproevingsmethoden - Deel 1 : Beproevingen bij netfrequenties (2e uitgave) NBN EN 60286-3 Verpakking van elektronische onderdelen voor automatische verwerking - Deel 3 : Verpakking op band van onderdelen zonder draadaansluitingen (3e uitgave) NBN EN 60598-2-11 Verlichtingsarmaturen - Deel 2-11 : Bijzondere eisen - Aquarium verlichtingsarmaturen (2e uitgave) NBN EN 60598-2-24 Verlichtingsarmaturen - Deel 2 : Bijzondere eisen - Sectie 24 : Verlichtingsarmaturen met beperkte oppervlaktetemperaturen (2e uitgave) NBN EN 60679-3 Kwartskristaloscillatoren van vastgestelde kwaliteit - Deel 3 : Nominale uitwendige afmetingen en draadaansluitingen (2e uitgave) NBN EN 60721-2-2 Indeling van omgevingsomstandigheden van elektrotechnische produkten - Deel 2-2 : Omgevingsomstandigheden voorkomende in de natuur - Neerslag en wind (1e uitgave) NBN EN 61212-3-1 Isolatiemateriaal - Industriële vaste ronde laminaatbuizen en draden gebaseerd op thermohardende leidingen voor elektrische doeleinden - Deel 3-1 : Specificaties voor afzonderlijke materialen - Ronde laminaat gerolde buizen (3e uitgave) NBN EN 61212-3-2 Isolatiemateriaal - Industriële vaste ronde laminaatbuizen en draden gebaseerd op thermohardende leidingen voor elektrische doeleinden - Deel 3 : Specificaties voor afzonderlijke materialen - Blad 2 : Ronde laminaat gevormde buizen (3e uitgave) NBN EN 61231/A1 Internationaal systeem voor het coderen van lampen (ILCOS) (1e uitgave) NBN EN 61300-3-50 Optische vezelverbindingselementen en passieve componenten - Basisbeproevings en-meetprocedures - Deel 3-50 : Onderzoeken en metingen - Overspraak voor optische ruimte schakelaars (1e uitgave) NBN EN 61300-2-7 Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 2-7 : Beproevingen - Buigmoment (2e uitgave) NBN EN 61400-12-2 Windturbines - Deel 12-2 : Vermogensprestatie van elektriciteitproducerende windturbines gebaseerd op windsterktemeting op een motorgondel (1e uitgave) NBN EN 61427-1 Oplaadbare cellen en batterijen voor hernieuwbare opslag van energie - Algemene eisen en beproevingsmethoden - Deel 1 : Niet aan het net gekoppelde fotovoltaïsche toepassing (3e uitgave) NBN EN 61643-311 Onderdelen voor beveiligingsmiddelen voor laagspanningsverdeelnetten - Deel 311 : Gebruikseigenschappen voor gasontladingsbuizen (vervangt gedeeltelijk NBN EN 61643-311) (2e uitgave) NBN EN 61754-27 Optische vezelverbindingselementen en passieve componenten - Optische vezel connectorverbindingen - Deel 27 : Connectorfamilie type M12-FO (1e uitgave) NBN EN 61996-1 Maritieme navigatie - en radiocommunicatie - apparatuur en - systemen - Vaargegevensrecorder aan boord (VDR) - Deel 1 : Prestatie-eisen, beproevingsmethoden en vereiste beproevingsresultaten (3e uitgave) NBN EN 62127-3/A1 Ultrasone technologie - Hydrofoons - Deel 3 : Eigenschappen van hydrofoons voor ultrasone technologievelden tot 40 MHz (e uitgave) NBN EN 62246-1-1 Reedcontact-eenheden - Deel 1 : Hoofdspecificatie - Kwaliteitsbeoordeling (1e uitgave) NBN EN 419211-2 Beschermingsprofiel voor veilig aanmaken van handtekeningen - Deel 2 : Apparaat met sleutelgenerering (1e uitgave) 2. De normen afgeleid van de Europese normen (EN) zijn in principe beschikbaar in het Engels, het Frans en het Duits;de normen afgeleid van de internationale normen (ISO) zijn in principe beschikbaar in het Engels en in het Frans. 3. Deze normen zijn verkrijgbaar bij het Bureau voor normalisatie, Josef-II straat, 40/6, 1000 Brussel, tegen betaling van hun prijs.4. De normen : NBN EN 298, 3e uitgave vervangt NBN EN 230, 2e uitgave NBN EN 834, 2e uitgave vervangt NBN EN 834, 1e uitgave NBN EN 1537, 2e uitgave vervangt NBN EN 1537, 1e uitgave NBN EN 1594, 3e uitgave vervangt NBN EN 1594, 2e uitgave NBN EN 1838, 2e uitgave vervangt NBN EN 1838, 1e uitgave NBN EN 1953, 3e uitgave vervangt NBN EN 1953+A1, 2e uitgave NBN EN 1983, 2e uitgave vervangt NBN EN 1983, 1e uitgave NBN EN 1997-1 ANB, 1e uitgave vervangt NBN EN 1997-1, 1e uitgave NBN EN 3682-001, 2e uitgave vervangt NBN EN 3682-001, 1e uitgave NBN EN 3682-002, 2e uitgave vervangt NBN EN 3682-002, 1e uitgave NBN EN 12016, 4e uitgave vervangt NBN EN 12016+A1, 3e uitgave NBN EN 12098-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 12098-1, 1e uitgave NBN EN 12098-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 12098-2, 1e uitgave NBN EN 12602+A1, 2e uitgave vervangt NBN EN 12602, 1e uitgave NBN EN 13451-3+A1, 3e uitgave vervangt NBN EN 13451-3, 2e uitgave NBN EN 13757-4, 2e uitgave vervangt NBN EN 13757-4, 1e uitgave NBN EN 13906-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 13906-1, 1e uitgave NBN EN 14241-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 14241-1, 1e uitgave NBN EN 14476, 3e uitgave vervangt NBN EN 14476+A1, 2e uitgave NBN EN 14511-2, 4e uitgave vervangt NBN EN 14511-2, 3e uitgave NBN EN 14511-4, 4e uitgave vervangt NBN EN 14511-4, 3e uitgave NBN EN 14825, 2e uitgave vervangt NBN EN 14825, 1e uitgave NBN EN 14960, 2e uitgave vervangt NBN EN 14960, 1e uitgave NBN EN 15280, 1e uitgave vervangt NBN CEN/TS 15280, 1e uitgave NBN EN 15721, 2e uitgave vervangt NBN EN 15721, 1e uitgave NBN EN 16081+A1, 2e uitgave vervangt NBN EN 16081, 1e uitgave NBN EN ISO 3037, 3e uitgave vervangt NBN EN ISO 3037, 2e uitgave NBN EN ISO 3095, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 3095, 1e uitgave NBN EN ISO 3807, 1e uitgave vervangt NBN EN 1800, 2e uitgave NBN EN ISO 4126-7, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 4126-7, 1e uitgave NBN EN ISO 4833-2, 1e uitgave vervangt NBN EN ISO 4833, 1e uitgave NBN EN ISO 4833-1, 1e uitgave vervangt NBN EN ISO 4833, 1e uitgave NBN EN ISO 5395-1, 1e uitgave vervangt NBN EN 836+A4, 2e uitgave NBN EN ISO 5395-2, 1e uitgave vervangt NBN EN 836+A4, 2e uitgave NBN EN ISO 5395-3, 1e uitgave vervangt NBN EN 836+A4, 2e uitgave NBN EN ISO 5659-2, 3e uitgave vervangt NBN EN ISO 5659-1, 1e uitgave NBN EN ISO 5999, 3e uitgave vervangt NBN EN ISO 5999, 2e uitgave NBN EN ISO 6520-2, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 6520-2, 1e uitgave NBN EN ISO 9017, 1e uitgave vervangt NBN EN 1320, 1e uitgave NBN EN ISO 9038, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 9038, 1e uitgave NBN EN ISO 9241-143, 1e uitgave vervangt NBN EN ISO 9241-17, 1e uitgave NBN EN ISO 9692-1, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 9692-1, 1e uitgave NBN EN ISO 10088, 3e uitgave vervangt NBN EN ISO 10088, 2e uitgave NBN EN ISO 10545-9, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 10545-9, 1e uitgave NBN EN ISO 10555-1, 3e uitgave vervangt NBN EN ISO 10555-1, 2e uitgave NBN EN ISO 10555-3, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 10555-3, 1e uitgave NBN EN ISO 10555-4, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 10555-4, 1e uitgave NBN EN ISO 10555-5, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 10555-5/A1, 1e uitgave NBN EN ISO 10555-5, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 10555-5, 1e uitgave NBN EN ISO 10675-1, 1e uitgave vervangt NBN EN 12517-1, 2e uitgave NBN EN ISO 10675-2, 1e uitgave vervangt NBN EN 12517-2, 1e uitgave NBN EN ISO 11252, 4e uitgave vervangt NBN EN ISO 11252, 3e uitgave NBN EN ISO 11806-1, 1e uitgave vervangt NBN EN ISO 11806, 2e uitgave NBN EN ISO 11997-2, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 11997-2, 1e uitgave NBN EN ISO 12209, 1e uitgave vervangt NBN EN ISO 12209-2, 1e uitgave NBN EN ISO 12209, 1e uitgave vervangt NBN EN ISO 12209-3, 1e uitgave NBN EN ISO 12209, 1e uitgave vervangt NBN EN ISO 12209-1, 1e uitgave NBN EN ISO 12571, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 12571, 1e uitgave NBN EN ISO 12846, 1e uitgave vervangt NBN EN 1483, 2e uitgave NBN EN ISO 12846, 1e uitgave vervangt NBN EN 12338, 1e uitgave NBN EN ISO 13274, 1e uitgave vervangt NBN EN ISO 16101, 1e uitgave NBN EN ISO 13274, 1e uitgave vervangt NBN EN ISO 23667, 1e uitgave NBN EN ISO 14031, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 14031, 1e uitgave NBN EN ISO 14253-1, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 14253-1, 1e uitgave NBN EN ISO 14732, 1e uitgave vervangt NBN EN 1418, 1e uitgave NBN EN ISO 15626, 1e uitgave vervangt NBN EN 15617, 1e uitgave NBN EN ISO 16495, 1e uitgave vervangt NBN EN ISO 16467, 1e uitgave NBN EN ISO 16495, 1e uitgave vervangt NBN EN ISO 16104, 1e uitgave NBN EN ISO 17639, 1e uitgave vervangt NBN EN 1321, 1e uitgave NBN EN ISO 27830, 1e uitgave vervangt NBN EN 1403, 1e uitgave NBN EN ISO 28881, 1e uitgave vervangt NBN EN 12957+A1, 2e uitgave NBN EN 60068-2-57, 3e uitgave vervangt NBN EN 60068-2-57, 2e uitgave NBN EN 60068-2-57, 3e uitgave vervangt NBN EN 60068-2-59, 1e uitgave NBN EN 60243-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 60243-1, 1e uitgave NBN EN 60286-3, 3e uitgave vervangt NBN EN 60286-3, 2e uitgave NBN EN 60598-2-11, 2e uitgave vervangt NBN EN 60598-2-11, 1e uitgave NBN EN 60598-2-24, 2e uitgave vervangt NBN EN 60598-2-24, 1e uitgave NBN EN 60679-3, 2e uitgave vervangt NBN EN 60679-3, 1e uitgave NBN EN 61212-3-1, 3e uitgave vervangt NBN EN 61212-3-1, 2e uitgave NBN EN 61212-3-2, 3e uitgave vervangt NBN EN 61212-3-2, 2e uitgave NBN EN 61300-2-7, 2e uitgave vervangt NBN EN 61300-2-7, 1e uitgave NBN EN 61427-1, 3e uitgave vervangt NBN EN 61427, 2e uitgave NBN EN 61996-1, 3e uitgave vervangt NBN EN 61996-1, 2e uitgave 5.De registratie van de volgende Belgische normen wordt ingetrokken : NBN EN 718, 1e uitgave NBN EN 1347, 2e uitgave NBN EN 13481-6, 1e uitgave NBN EN 13481-8, 1e uitgave NBN EN 13550, 1e uitgave NBN EN 14205, 1e uitgave NBN CEN/TS 15176, 1e uitgave NBN EN 25264-3, 1e uitgave NBN EN ISO 14660-1, 1e uitgave NBN EN ISP 12062-4, 1e uitgave NBN ISO 668, 6e uitgave NBN ISO 1496-1, 4e uitgave NBN EN 50288-2-1, 2e uitgave

^