Etaamb.openjustice.be
Overeenkomst
gepubliceerd op 25 februari 2013

Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 117 Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de giftgrenswaarden tegen Reticulitermes-so(...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011095
pub.
25/02/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Bureau voor Normalisatie (NBN) Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 09/11/2004 numac 2004011453 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de uitvoeringsmodaliteiten van de normalisatieprogramma's evenals de bekrachtiging of registratie van normen type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 19/11/2004 numac 2004000590 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende bepaalde voor menselijke voeding bestemde, geheel of gedeeltelijk gedehydrateerde verduurzaamde melk type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004000587 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 september 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap sluiten betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaakte normen, kondigt dit Bureau de registratie aan van de hierna volgende Belgische normen : NBN EN 117 Houtverduurzamingsmiddelen - Bepaling van de giftgrenswaarden tegen Reticulitermes-soorten (Europese termieten) (Laboratoriummethode) (4e uitgave) NBN EN 848-3 Veiligheid van houtbewerkingsmachines - Freesmachines voor eenzijdige bewerking met draaiend gereedschap - Deel 3 : Numeriek bestuurde boor- en freesmachines (4e uitgave) NBN EN 896 Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Natriumhydroxide (3e uitgave) NBN EN 897 Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Natriumcarbonaat (3e uitgave) NBN EN 898 Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Natriumwaterstofcarbonaat (3e uitgave) NBN EN 1264-2+A1 Ingebouwde oppervlakteverwarmings- en koelsystemen met waterdoorstroming - Deel 2 : Vloerverwarming - Bepalingsmethoden voor het warmtevermogen van vloerverwarmingssystemen met gebruik van berekenings- en beproevingsmethoden (3e uitgave) NBN EN 1341 Natuursteentegels voor buitenbestrating - Eisen en beproevingsmethoden (3e uitgave) NBN EN 1342 Keien van natuursteen voor buitenbestrating - Eisen en beproevingsmethoden (3e uitgave) NBN EN 1343 Trottoirbanden in natuursteen - Eisen en beproevingsmethoden (3e uitgave) NBN EN 1421 Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Ammoniumchloride (3e uitgave) NBN EN 1555-3+A1 Kunststofleidingsystemen voor de verdeling van gasvormige brandstoffen - Polyethyleen (PE) - Deel 3 : Hulpstukken (4e uitgave) NBN EN 1744-1+A1 Beproevingsmethoden voor de chemische eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 1 : Chemische analyse (3e uitgave) NBN EN 1793-1 Geluidbeperkende constructies langs wegen - Beproevingsmethode voor de bepaling van de akoestische eigenschappen - Deel 1 : Intrinsieke kenmerken van de geluidabsorptie (2e uitgave) NBN EN 1793-2 Geluidbeperkende constructies langs wegen - Beproevingsmethode voor de bepaling van de akoestische eigenschappen - Deel 2 : Intrinsieke kenmerken van de luchtgeluidisolatie onder diffuus veld condities (2e uitgave) NBN EN 1793-6 Geluidbeperkende constructies langs wegen - Beproevingsmethode voor de bepaling van de akoestische eigenschappen - Deel 6 : Intrinsieke eigenschappen - In-situ waarden van luchtgeluidisolatie onder directe geluidsveldcondities (1e uitgave) NBN EN 1870-8 Veiligheid van houtbewerkingsmachines - Cirkelzagen - Deel 8 : Enkelbladige schulpzagen met aangedreven zaageenheid en handmatig laden en/of lossen (3e uitgave) NBN EN 1870-17 Veiligheid van houtbewerkingsmachines - Cirkelzagen - Deel 17 : Handbediende horizontale afkortzaagmachines met enkelvoudige zaageenheid (handbediende zagen met radiale arm) (3e uitgave) NBN EN 10223-1 Staaldraad en draadproducten voor omheiningen - Deel 1 : Met zink of zinklegering bekleed prikkeldraad van staal (2e uitgave) NBN EN 10223-2 Staaldraad en draadproducten voor omheiningen - Deel 2 : Gaas met zeshoekige mazen van staaldraad voor toepassing in de landbouw, als afscheiding en voor omheiningen (2e uitgave) NBN EN 10223-4 Staaldraad en draadproducten voor omheiningen - Deel 4 : Gelast gaas van staaldraad voor omheiningen (2e uitgave) NBN EN 10223-5 Staaldraad en draadproducten voor omheiningen - Deel 5 : Geweven en geknoopt gaas van staaldraad voor omheiningen (2e uitgave) NBN EN 10223-6 Staaldraad en draadproducten voor omheiningen - Deel 6 : Gevlochten gaas van staaldraad, met vierkante mazen (2e uitgave) NBN EN 10223-7 Staaldraad en draadproducten voor omheiningen - Deel 7 : Gelaste panelen van staaldraad voor omheiningen (2e uitgave) NBN EN 12120 Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Natriumbisulfiet (3e uitgave) NBN EN 12121 Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Natriumdisulfiet (3e uitgave) NBN EN 12123 Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Ammoniumsulfaat (3e uitgave) NBN EN 12124 Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Natriumsulfiet (3e uitgave) NBN EN 12125 Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Natriumthiosulfaat (3e uitgave) NBN EN 12126 Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Vloeibare ammoniak (3e uitgave) NBN EN 12159 Bouwliften voor personen- en goederenvervoer met verticaal geleide kooi (3e uitgave) NBN EN 12201-3+A1 Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorziening, en voor de afvoer en riolering onder druk - Polyethyleen (PE) - Deel 3 : Hulpstukken (3e uitgave) NBN EN 12450 Koper en koperlegeringen - Naadloze, ronde koperen capillaire buizen (2e uitgave) NBN EN 12697-42 Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 42 : Hoeveelheid vreemde deeltjes in asfaltgranulaat (2e uitgave) NBN EN 12794+A1 NL Geprefabriceerde betonproducten - Funderingspalen (+ AC:2008) (2e uitgave) NBN EN 12828 Verwarmingssystemen in gebouwen - Ontwerp voor watervoerende verwarmingssystemen (2e uitgave) NBN EN 12909 Materialen voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Antraciet (3e uitgave) NBN EN 12910 Materialen voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Granaat (3e uitgave) NBN EN 12912 Materialen voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Bariet (3e uitgave) NBN EN 12913 Materialen voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Diatomeeënaarde in poedervorm (3e uitgave) NBN EN 13067 Laspersoneel voor kunststoffen - Kwalificatiekeuring van lassers - Thermoplastische lasverbindingen (2e uitgave) NBN EN 13162 Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol(MW) - Specificatie (3e uitgave) NBN EN 13163 Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerd polystyreen (EPS) - Specificatie (3e uitgave) NBN EN 13164 Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxtrudeerd polystyreenschuim (XPS) - Specificatie (3e uitgave) NBN EN 13165 Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van hard polyurethaanschuim (PUR) - Specificatie (3e uitgave) NBN EN 13166 Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van fenolschuim - Specificatie (3e uitgave) NBN EN 13167 Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van cellulair glas (CG) - Specificatie (3e uitgave) NBN EN 13168 Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van houtwol (WW) - Specificatie (3e uitgave) NBN EN 13169 Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerd perliet (EPB) - Specificatie (3e uitgave) NBN EN 13170 Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerde kurk (ICB) - Specificatie (3e uitgave) NBN EN 13171 Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde (WF) producten van houtvezel - Specificatie (3e uitgave) NBN EN 13237 Plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen - Termen en definities voor apparatuur en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar explosiegevaar kan heersen (2e uitgave) NBN EN 14081-2+A1 Houtconstructies - Op sterke gesorteerd timmerhout met rechthoekige doorsnede - Deel 2 : Machinaal sorteren;aanvullende eisen voor typeonderzoek (3e uitgave) NBN EN 14116 Tanks voor het transport van gevaarlijke goederen - Digitale interface voor het productherkenningssysteem voor vloeibare brandstoffen (5e uitgave) NBN EN 14204 Chemische desinfectantia en antiseptica - Kwantitatieve suspensieproef voor de bepaling van de mycobactericide werking van chemische desinfectantia en antiseptica toegepast in een veterinaire omgeving - Beproevingsmethode en eisen (fase 2, stap 1) (2e uitgave) NBN EN 14214 Brandstoffen voor wegvoertuigen - Vetzuurmethylesters (FAME) voor dieselmotoren en verwarmingstoepassingen - Eisen en beproevingsmethoden (inclusief Belgische nationale bijlage) (4e uitgave) NBN EN 14349 Chemische desinfectantia en antiseptica - Kwantitatieve oppervlakteproef voor de bepaling van de bactericide werking van chemische desinfectantia en antiseptica toegepast in een veterinaire omgeving op niet-poreuze oppervlakken, zonder mechanische inwerking - Beproevingsmethode en eisen (fase 2, stap 2) (3e uitgave) NBN EN 14843 NL Geprefabriceerde betonproducten - Trappen (1e uitgave) NBN EN 15028 Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Natriumchloraat (2e uitgave) NBN EN 15029 Producten voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - IJzer (III) hydroxide-oxide (2e uitgave) NBN EN 15030 Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Zilverzout voor periodiek gebruik (2e uitgave) NBN EN 15037-1 NL Geprefabriceerde betonproducten - Combinatievloeren - Deel 1 : Balken (1e uitgave) NBN EN 15482 Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Natriumpermanganaat (2e uitgave) NBN EN 15502-2-1 Met gas gestookte centrale verwarmingsketels - Deel 2-1 : Specifieke standaard voor type C toestellen en type B2, B3 en B5-toestellen met een nominale belasting van ten hoogste 1 000 kW (1e uitgave) NBN EN 15616 Koper en koperlegeringen - Bepaling van het cadmiumgehalte - Atomaire-absorptiespectrometrie met de vlamtechniek (FAAS) (1e uitgave) NBN EN 15839 Spoorwegtoepassingen - Beproeving in verband met de acceptatie van loopeigenschappen van railvoertuigen - Goederenwagons - Beproeving van rijveiligheid onder drukkrachten in langsrichting (1e uitgave) NBN EN 16069 Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde (WF) producten van polyethyleenschuim (PEF) - Specificatie (1e uitgave) NBN EN 16117-2 Koper en koperlegeringen - Bepaling van het kopergehalte - Deel 2 : Elektrolytische bepaling van koper in materialen met een kopergehalte hoger dan 99,80 % (1e uitgave) NBN EN 16120 Artikelen voor zuigelingen en peuters - Stoelverhoger (1e uitgave) NBN EN 16141 Conservering van cultureel erfgoed - Richtlijnen voor het beheer van de omgevingsomstandigheden - Open-opslagfaciliteiten : definities en eigenschappen van collectiecentra bestemd voor het behoud en beheer van het cultureel erfgoed (1e uitgave) NBN EN 16195 Meststoffen - Bepaling van chloriden bij de afwezigheid van organisch materiaal (1e uitgave) NBN EN 16196 Meststoffen - Manganometrische bepaling van geëxtraheerd calcium na neerslagvorming in de vorm van oxalaat (1e uitgave) NBN EN 16197 Meststoffen - Bepaling van magnesium door atomaire-absorptiespectrometrie (1e uitgave) NBN EN 16198 Meststoffen - Bepaling van magnesium door complexometrie (1e uitgave) NBN EN 16199 Meststoffen - Bepaling van geëxtraheerd natrium door vlamemissiespectrometrie (1e uitgave) NBN EN 16223 Leer - Richtlijn betreffende de aanduiding en de beschrijving van leer in stoffering en toepassingen in automobielinterieur (1e uitgave) NBN EN 16242 Conservering van cultureel erfgoed - Procedures en instrumenten voor het meten van vochtigheid in de lucht en vochtuitwisselingen tussen lucht en cultureel erfgoed (1e uitgave) NBN EN 16246 Landbouwmachines - Dieplepels - Veiligheid (1e uitgave) NBN EN 16258 Methodologie voor berekening en verklaring van energieverbruik en broeikasgasemissies in vervoersdiensten (goederen- en passagiersvervoer) (1e uitgave) NBN EN 16294 Aardolieproducten en van vetten en oliën afgeleide producten - Bepaling van het fosforgehalte in methylesters van vetzuren (FAME) - Optische emissie spectraalanalyse met inductief gekoppeld plasma (ICP OES) (1e uitgave) NBN EN 16297-1 Pompen - Centrifugaalpompen - Natloper-circulatiepompen - Deel 1 : Algemene eisen en procedures voor het beproeven en berekenen van de energie-efficiëntie-index (EEI) (1e uitgave) NBN EN 16297-2 Pompen - Centrifugaalpompen - Natloper-circulatiepompen - Deel 2 : Berekening van de energie-efficiëntie-index (EEI) voor stand-alone circulatiepompen (1e uitgave) NBN EN ISO 1874-2 Kunststoffen - Pers- en extrusiematerialen van polyamide (PA) - Deel 2 : Bereiding van proefstukken en bepaling van eigenschappen (ISO 1874-2:2012) (3e uitgave) NBN EN ISO 3183 Aardolie- en aardgasindustrie - Stalen buizen voor transportleidingsystemen (ISO 3183:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 4136 Destructieve beproevingen van lasverbindingen in metalen - Trekproeven in de dwarsrichting (ISO 4136:2012) (2e uitgave) NBN EN ISO 4628-8 Verven en vernissen - Beoordeling van de kwaliteitsafbraak van verflagen - Aanduiding van de hoeveelheid en omvang van gebreken en van de intensiteit van uniforme veranderingen in uitzicht - Deel 8 : Beoordeling van de mate van delaminatie en corrosie rond een kras of een andere kunstmatige fout (ISO 4628-8 :2005) (2e uitgave) NBN EN ISO 5356-2 Anesthesie- en beademingsapparatuur - Conische aansluitingen - Deel 2 : Gewichtdragende conische aansluitingen met schroefdraad (ISO 5356-2:2012) (3e uitgave) NBN EN ISO 5667-3 Waterkwaliteit - Monsterneming - Deel 3 : Conservering en behandeling van watermonsters (ISO 5667-3:2012) (4e uitgave) NBN EN ISO 6556 Laboratoriumglaswerk - Afzuigkolven (ISO 6556:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 7625 Gesinterde metalen, met uitzondering van hardmetalen - Bereiding van proefmonsters voor chemische analyse voor bepaling van het koolstofgehalte (ISO 7625:2012) (2e uitgave) NBN EN ISO 9016 Destructieve beproevingen van lassen in metallische materialen - Kerfslagproeven - Ligging van het proefstuk, oriëntatie van de kerf en beoordeling (ISO 9016:2012) (2e uitgave) NBN EN ISO 10685-2 Oogheelkundige optica - Elektronische catalogus en identificatie voor brilmonturen en zonnebrillen - Deel 2 : Commerciële informatie (ISO 10685-2:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 10685-3 Oogheelkundige optica - Elektronische catalogus en identificatie voor brilmonturen en zonnebrillen - Deel 3 : Technische informatie (ISO 10685-3:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 11073-10421 Medische informatica - Communicatie tussen persoonlijke gezondheidsapparaten- Deel 10421 : Apparaat-specialisatie - Uitademingmonitor (peak flow) (ISO 11073-10421:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 11073-10472 Medische informatica - Communicatie tussen persoonlijke gezondheidsapparaten - Deel 10472 : Apparaat specialisatie - Medicatiemonitor (ISO 11073-10472:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 11073-30400 Medische informatica - Communicatie tussen medische apparaten op de zorgplek - Deel 30400 : Interfaceprofiel - Ethernetkabel (ISO 11073-30400:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 11238 Medische informatica - Identificatie van geneesmiddelen - Gegevenselementen en -structuren voor de unieke identificatie en uitwisseling van gereguleerde informatie over bestanddelen (ISO 11238:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 11239 Medische Informatica - Identificatie van geneesmiddelen - Gegevenselementen en -structuren voor de unieke identificatie en uitwisseling van gereguleerde informatie over farmaceutische doseringen, eenheden van presentatie, wijzen van toediening en verpakking (ISO 11239:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 11240 Medische Informatica - Identificatie van geneesmiddelen - Gegevenselementen en -structuren voor de unieke identificatie en uitwisseling van maateenheden (ISO 11240:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 11615 Medische Informatica - Identificatie van geneesmiddelen - Gegevenselementen en -structuren voor de unieke identificatie en uitwisseling van gereguleerde medicinale productinformatie (ISO 11615:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 11616 Medische Informatica - Identificatie van geneesmiddelen - Gegevenselementen en -structuren voor de unieke identificatie en uitwisseling van gereguleerde farmaceutische productinformatie (ISO 11616:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 11640 Leer - Beproevingen voor de kleurechtheid - Kleurechtheid bij herhaald wrijven (ISO 11640:2012) (2e uitgave) NBN EN ISO 11641 Leer - Kleurechtheidsbeproevingen - Kleurechtheid tegen zweet (ISO 11641:2012) (2e uitgave) NBN EN ISO 11642 Leer - Kleurechtheidsproeven - Kleurechtheid tegen water (2e uitgave) NBN EN ISO 11963 Kunststoffen - Polycarbonaatplaten - Typen, afmetingen en eigenschappen (ISO 11963:2012) (2e uitgave) NBN EN ISO 11980 Oogheelkundige optica - Contactlenzen en onderhoudsproducten voor contactlenzen - Leidraad voor klinisch onderzoek (ISO 11980:2012) (3e uitgave) NBN EN ISO 13119 Medische informatica - Bronnen van klinische kennis - Metadata (ISO 13119:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 13293 Dienstverlening voor recreatief duiken - Eisen aan opleidingsprogramma's voor gasmengers (ISO 13293:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 13666 Oogheelkundige optica - Brillenglazen - Woordenlijst (ISO 13666:2012) (2e uitgave) NBN EN ISO 13944 Gesmeerde poedermengsels van metalen - Bepaling van smeermiddelgehalte - Sohxlet-extractiemethode (ISO 13944:2012) (2e uitgave) NBN EN ISO 14268 Leer - Fysische en mechanische proeven - Bepaling van de waterdampdoorlatendheid (ISO 14268 :2002) (2e uitgave) NBN EN ISO 15027-1 Beschermende kleding tegen onderkoeling in water - Deel 1 : Pakken om continu te dragen, inclusief veiligheidseisen (ISO 15027-1:2012) (2e uitgave) NBN EN ISO 15027-2 Beschermende kleding tegen onderkoeling in water - Deel 2 : Overlevingspakken voor drenkelingen, inclusief veiligheidseisen (ISO 15027-2:2012) (2e uitgave) NBN EN ISO 15027-3 Beschermende kleding tegen onderkoeling in water - Deel 3 : Beproevingsmethoden (ISO 15027-3:2012) (2e uitgave) NBN EN ISO 15189 Medische laboratoria - Bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie (ISO 15189:2012) (3e uitgave) NBN EN ISO 19152 Geografische informatie - Land Administration Domain Model (LADM) (ISO 19152:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 21487 Kleine vaartuigen - Vast ingebouwde benzine- en dieselbrandstoftanks (ISO 21487:2012) (2e uitgave) NBN EN ISO 28927-12 Draagbare handgereedschappen met motoraandrijving - Beproevingsmethoden voor de evaluatie van de trillingsemissie - Deel 12 : Slijpmachines (ISO 28927-12:2012) (1e uitgave) NBN EN 50152-1 Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Vaste installaties - Bijzondere eisen voor schakelmaterieel voor wisselspanning - Deel 1 : Enkelfasevermogenschakelaars met Un hoger dan 1 kV (3e uitgave) NBN EN 50173-4/A2 Informatietechnologie - Generieke bekabelingssystemen - Deel 4 : Woonvertrekken (1e uitgave) NBN EN 50173-5/A2 Informatietechnologie - Generieke bekabelingssystemen - Deel 5 : Datacentra (1e uitgave) NBN EN 50177/A1 Stationaire elektrostatische uitrustingen voor het aanbrengen van ontvlambare coating poeders - Veiligheidseisen (3e uitgave) NBN EN 50242/A1 Elektrische vaatwasmachines voor huishoudelijk gebruik - Beproevingsmethoden voor het meten van de gebruikseigenschappen (2e uitgave) NBN EN 50400/A1 Basisnormen om de overeenstemming aan te tonen van vaste installaties voor radiotransmissie (110 MHz-40 GHz) bedoeld voor het gebruik in draadloze telecommunicatienetwerken met de basiseisen of referentieniveaus met betrekking tot blootstelling van het algemeen publiek aan radiofrequente elektromagnetische velden (1e uitgave) NBN EN 50600-1 Informatietechnologie - Generieke bekabelingssystemen - Deel 1 : Woningen (1e uitgave) NBN EN 55016-1-4/A1 Specificatie voor meetapparatuur en meetmethoden voor radiostoringen en immuniteit - Deel 1-4 : Meetapparatuur voor radiostoringen en immuniteit - Aanvullende apparatuur - Stralingsstoring (3e uitgave) NBN EN 60034-18-31 Roterende elektrische machines - Deel 18-31 : Beoordeling van de doelmatigheid van isolatiesystemen - Beproevingsprocedures voor vormspoelwikkelingen - Beoordeling en indeling van het thermisch gedrag van isolatiesystemen gebruikt in roterende machines (2e uitgave) NBN EN 60034-18-34 Roterende elektrische machines - Deel 18-34 : Beoordeling van de doelmatigheid van isolatiesystemen - Beproevingsprocedures voor vormspoelwikkelingen - Beoordeling van de thermomechanische duurzaamheid van isolatiesystemen (1e uitgave) NBN EN 60061-1/A22 Lampvoeten en -houders alsmede kalibers voor controle van uitwisselbaarheid en veiligheid - Deel 1 : Lampvoeten (2e uitgave) NBN EN 60061-2/A23 Lampvoeten en -houders alsmede kalibers voor controle van uitwisselbaarheid en veiligheid - Deel 2 : Lamphouders (2e uitgave) NBN EN 60061-3/A23 Lampvoeten en -houders alsmede kalibers voor controle van uitwisselbaarheid en veiligheid - Deel 3 : Kalibers (2e uitgave) NBN EN 60079-0 Explosieve atmosferen - Deel 0 : Elektrisch materieel - Algemene eisen (7e uitgave) NBN EN 60079-35-2 Explosieve atmosferen - Deel 35-2 : Petlampen voor gebruik in mijnen waar mijngas voor kan komen - Prestatie en andere veiligheidsgerelateerde zaken (3e uitgave) NBN EN 60269-4/A1 Laagspanningssmeltveiligheden - Deel 4 : Aanvullende eisen voor smeltpatronen voor bescherming van halfgeleiderelementen (4e uitgave) NBN EN 60335-2-2/A2 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-2 : Bijzondere eisen voor stof- en waterzuigers (5e uitgave) NBN EN 60335-2-5/A4 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-5 : Bijzondere eisen voor afwasmachines (5e uitgave) NBN EN 60335-2-6/A4 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-6 : Bijzondere eisen voor fornuizen, komforen, ovens en soortgelijke toetellen (4e uitgave) NBN EN 60335-2-11/A1 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-11 : Bijzondere eisen voor trommeldrogers (6e uitgave) NBN EN 60335-2-13/A1 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-13 : Bijzondere eisen voor frituurpannen, braadpannen en soortgelijke toestellen (8e uitgave) NBN EN 60335-2-65/A2 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-65 : Bijzondere eisen voor luchtreinigingstoestellen (2e uitgave) NBN EN 60335-2-67 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-67 : Bijzondere eisen voor vloerbehandelingstoestellen en vloerreinigingstoestellen voor industrieel- en bedrijfsgebruik (5e uitgave) NBN EN 60335-2-68 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-68 : Bijzondere eisen voor vernevelingsapparatuur voor bedrijfsgebruik (5e uitgave) NBN EN 60335-2-69 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-69 : Bijzondere eisen voor stof- en waterzuigers, en hiervoor bestemde aangedreven borstels, voor bedrijfsgebruik (5e uitgave) NBN EN 60335-2-72 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-72 : Bijzondere eisen voor vloerbehandelingstoestellen, al dan niet met aandrijving, voor commercieel gebruik (3e uitgave) NBN EN 60335-2-79 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-79 : Bijzondere eisen voor hogedrukreinigers en stoomreinigers (4e uitgave) NBN EN 60704-1/A1 Elektrische en soortgelijke huishoudelijke toestellen - Bepaling van het luchtgeluid - Deel 1 : Algemene eisen (4e uitgave) NBN EN 60704-2-6 Elektrische huishoudelijke toestellen - Bepaling van het luchtgeluid - Deel 2-6 : Bijzondere eisen voor droogtrommels (3e uitgave) NBN EN 60734 Huishoudelijke elektrische toestellen - Prestatie - Water voor beproeving (3e uitgave) NBN EN 60749-27/A1 Halfgeleiderelementen - Mechanische en klimatologische beproevingsmethoden - Deel 27 : Elektrostatische ontlading (ESD) gevoeligheidsbeproeving - Machine-model (MM) (1e uitgave) NBN EN 60794-1-23 Optische vezelkabels - Deel 1-23 : Hoofdspecificatie - Basistestprocedures voor optische kabels - Testmethoden voor kabelelementen (vervangt gedeeltelijk NBN EN 60794-1-2) (1e uitgave) NBN EN 60947-4-1/A1 Laagspanningsschakelaars - Deel 4-1 : Schakelaars en aanzetters voor motoren - Elektromagnetische schakelaars en aanzetters voor motoren (6e uitgave) NBN EN 60947-4-2 Laagspanningsschakelaars - Deel 4-2 : Schakelaars en aanzetters voor motoren - Wisselstroomhalfgeleiderschakelaars en -aanzetters voor motoren (3e uitgave) NBN EN 60947-8/A2 Laagspanningsschakelaars - Deel 8 : Controle-units voor ingebouwde thermische bescherming (PTC) voor roterende elektrische machines (1e uitgave) NBN EN 61000-4-4 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 4-4 : Beproevingen en meettechnieken - Snelle elektrische en lawines - Immuniteitsproef (3e uitgave) NBN EN 61029-2-1 Veiligheid van verplaatsbaar elektrisch gereedschap met motoraandrijving - Deel 2-1 : Bijzondere eisen voor cirkelzagen (3e uitgave) NBN EN 61029-2-11 Veiligheid van verplaatsbaar elektrisch gereedschap met motoraandrijving - Deel 2-11 : Bijzondere eisen voor gecombineerde verstek- en werkbankzagen (3e uitgave) NBN EN 61094-8 Meetmicrofoons - Deel 8 : Methoden voor het bepalen van gevoeligheid in het vrije veld van werkende standaard microfoons door vergelijking (1e uitgave) NBN EN 61169-47 Hoogfrequentieconnectoren - Deel 47 : Groepsspecificatie voor coaxiale hoogfrequentieconnectoren met flens koppeling, meestal voor gebruik in 75 ohm kabel netwerken (type F-Quick) (1e uitgave) NBN EN 61300-2-10 Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 2-10 : Beproevingen - Bestandheid tegen samendrukken (2e uitgave) NBN EN 61362 Leidraad voor de specificatie van regelsystemen voor waterturbines (2e uitgave) NBN EN 61375-1 Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Treincommunicatienetwerk (TCN) - Deel 1 : Algemene structuur (1e uitgave) NBN EN 61375-2-1 Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Treincommunicatienetwerk (TCN) - Deel 2-1 : Beproeven op de conformiteit van een bedrade treinbus (WTB) (1e uitgave) NBN EN 61375-2-2 Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Treincommunicatienetwerk (TCN) - Deel 2-2 : Beproeven op de conformiteit van een bedrade treinbus (WTB) (1e uitgave) NBN EN 61375-3-1 Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Treincommunicatienetwerk (TCN) - Deel 3-1 : Multifunctionele bus (MVB) (1e uitgave) NBN EN 61375-3-2 Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Treincommunicatienetwerk (TCN) - Deel 3-2 : Beproeven op de conformiteit van een multifunctionele bus (MVB) (1e uitgave) NBN EN 61375-3-3 Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Treincommunicatienetwerk (TCN) - Deel 3-3 : CANopen netwerk voor samengestelde treinen (CCN) (1e uitgave) NBN EN 61869-2 Meettransformatoren - Deel 2 : Aanvullende eisen voor stroomtransformatoren (6e uitgave) NBN EN 61881-2 Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Uitrusting voor rollend materieel - Condensatoren voor vermogenselektronika - Deel 2 : Aluminium elektrolytische condensatoren met niet vaste elektrolyt (1e uitgave) NBN EN 61881-3 Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Elektrische uitrusting van rollend materieel - Deel 3 : Dubbellaagscondensatoren (1e uitgave) NBN EN 61987-11 Industriële procesmetingen en -regelingen - Datastructuren en data-elementen voor procesinstrumentatie catalogi - Deel 11 : Lijst van properties (LOPs) voor industriële procesmetingen en -regelingen voor elektronische dataverkeer - Generieke structuur (1e uitgave) NBN EN 62035/A2 Ontladingslampen (uitgezonderd fluorescentielampen) - Veiligheidsspecificaties (1e uitgave) NBN EN 62115/A3 Elektrisch speelgoed - Veiligheid (3e uitgave) NBN EN 62271-107 Hoogspanningsschakelmaterieel - Deel 107 : Wisselstroomschakelaars met smeltveiligheid voor spanning hoger dan 1 kV tot en met 52 kV (2e uitgave) NBN EN 62271-207 Hoogspanningsschakelmaterieel - Deel 207 : Seismische kwalificatie voor met gas geïsoleerd schakelmaterieel voor nominale spanning van 52 kV en hoger (3e uitgave) NBN EN 62282-5-1 Brandstofceltechnologies - Deel 5-1 : Draagbare brandstofcelsystemen - Veiligheid (2e uitgave) NBN EN 62282-6-100/A1 Brandstofceltechnologie - Deel 6-100 : Microbandstofceltoepassing - Veiligheid (1e uitgave) NBN EN 62439-1/A1 Industriële communicatienetwerken - Automatiseringsnetwerken met hoge beschikbaarheid - Deel 1 : Algemene concepten en berekeningsmethoden (1e uitgave) NBN EN 62439-3 Industriële communicatienetwerken - Automatiseringsnetwerken met hoge beschikbaarheid - Deel 3 : Parallel Redundancy Protocol (PRP) en High-availability Seamless Redundancy (HSR) (2e uitgave) NBN EN 62541-7 OPC Unified Architecture - Deel 7 : Profielen (1e uitgave) NBN EN 62541-9 OPC Unified Architecture - Deel 9 : Meldingen en omstandigheden (1e uitgave) NBN EN 62541-10 OPC Unified Architecture - Deel 10 : Programmatuur (1e uitgave) NBN EN 62575-2 RF bulk acoustic wave (BAW) van beoordeelde kwaliteit - Deel 2 : Richtlijnen voor gebruik (1e uitgave) NBN EN 62697-1 Beproevingsmethoden voor kwantitatieve bepaling voor corrosieve zwavelbestanddelen in ongebruikte en gebruikte isolatievloeistoffen - Deel 1 : Beproevingsmethode voor de kwantitatieve bepaling van dibenzyldisulfide (1e uitgave) NBN EN 62729 Maritieme navigatie- en radiocommunicatie-apparatuur en -systemen - Scheepsnavigatie voor LRIT (Long-range identification and tracking) - Prestatie-eisen (1e uitgave) NBN EN ISO 80601-2-56 Medische elektrische toestellen - Deel 2-56 : Speciale eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties van medische thermometers voor lichaamstemperatuursmeting (ISO 80601-2-56:2009) (1e uitgave) 2. De normen afgeleid van de Europese normen (EN) zijn in principe beschikbaar in het Engels, het Frans en het Duits;de normen afgeleid van de internationale normen (ISO) zijn in principe beschikbaar in het Engels en in het Frans. 3. Deze normen zijn verkrijgbaar bij het Bureau voor normalisatie, Birminghamstraat 131, 1070 Brussel, tegen betaling van hun prijs.4. De normen : NBN EN 117, 4e uitgave vervangt NBN EN 117, 3e uitgave NBN EN 492, 5e uitgave vervangt NBN EN 492/A2, 1e uitgave NBN EN 492, 5e uitgave vervangt NBN EN 492/A1, 1e uitgave NBN EN 848-3, 4e uitgave vervangt NBN EN 848-3+A2, 3e uitgave NBN EN 896, 3e uitgave vervangt NBN EN 896, 2e uitgave NBN EN 897, 3e uitgave vervangt NBN EN 897, 2e uitgave NBN EN 898, 3e uitgave vervangt NBN EN 898, 2e uitgave NBN EN 1264-2+A1, 3e uitgave vervangt NBN EN 1264-2, 2e uitgave NBN EN 1341, 3e uitgave vervangt NBN EN 1341, 2e uitgave NBN EN 1342, 3e uitgave vervangt NBN EN 1342, 2e uitgave NBN EN 1343, 3e uitgave vervangt NBN EN 1343, 2e uitgave NBN EN 1421, 3e uitgave vervangt NBN EN 1421, 2e uitgave NBN EN 1555-3+A1, 4e uitgave vervangt NBN EN 1555-3, 3e uitgave NBN EN 1744-1+A1, 3e uitgave vervangt NBN EN 1744-1, 2e uitgave NBN EN 1793-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 1793-1, 1e uitgave NBN EN 1793-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 1793-2, 1e uitgave NBN EN 1870-8, 3e uitgave vervangt NBN EN 1870-8+A1, 2e uitgave NBN EN 1870-17, 3e uitgave vervangt NBN EN 1870-17+A2, 2e uitgave NBN EN 10223-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 10223-1, 1e uitgave NBN EN 10223-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 10223-2, 1e uitgave NBN EN 10223-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 10223-2/A1, 1e uitgave NBN EN 10223-4, 2e uitgave vervangt NBN EN 10223-4, 1e uitgave NBN EN 10223-5, 2e uitgave vervangt NBN EN 10223-5, 1e uitgave NBN EN 10223-6, 2e uitgave vervangt NBN EN 10223-6, 1e uitgave NBN EN 10223-7, 2e uitgave vervangt NBN EN 10223-7, 1e uitgave NBN EN 12120, 3e uitgave vervangt NBN EN 12120, 2e uitgave NBN EN 12121, 3e uitgave vervangt NBN EN 12121, 2e uitgave NBN EN 12123, 3e uitgave vervangt NBN EN 12123, 2e uitgave NBN EN 12124, 3e uitgave vervangt NBN EN 12124, 2e uitgave NBN EN 12125, 3e uitgave vervangt NBN EN 12125, 2e uitgave NBN EN 12126, 3e uitgave vervangt NBN EN 12126, 2e uitgave NBN EN 12159, 3e uitgave vervangt NBN EN 12159+A1, 2e uitgave NBN EN 12201-3+A1, 3e uitgave vervangt NBN EN 12201-3, 2e uitgave NBN EN 12450, 2e uitgave vervangt NBN EN 12450, 1e uitgave NBN EN 12697-42, 2e uitgave vervangt NBN EN 12697-42, 1e uitgave NBN EN 12828, 2e uitgave vervangt NBN EN 12828, 1e uitgave NBN EN 12909, 3e uitgave vervangt NBN EN 12909, 2e uitgave NBN EN 12910, 3e uitgave vervangt NBN EN 12910, 2e uitgave NBN EN 12912, 3e uitgave vervangt NBN EN 12912, 2e uitgave NBN EN 12913, 3e uitgave vervangt NBN EN 12913, 2e uitgave NBN EN 13067, 2e uitgave vervangt NBN EN 13067, 1e uitgave NBN EN 13162, 3e uitgave vervangt NBN EN 13162, 2e uitgave NBN EN 13163, 3e uitgave vervangt NBN EN 13163, 2e uitgave NBN EN 13164, 3e uitgave vervangt NBN EN 13164, 2e uitgave NBN EN 13165, 3e uitgave vervangt NBN EN 13165, 2e uitgave NBN EN 13166, 3e uitgave vervangt NBN EN 13166, 2e uitgave NBN EN 13167, 3e uitgave vervangt NBN EN 13167, 2e uitgave NBN EN 13168, 3e uitgave vervangt NBN EN 13168, 2e uitgave NBN EN 13169, 3e uitgave vervangt NBN EN 13169, 2e uitgave NBN EN 13170, 3e uitgave vervangt NBN EN 13170, 2e uitgave NBN EN 13171, 3e uitgave vervangt NBN EN 13171, 2e uitgave NBN EN 13237, 2e uitgave vervangt NBN EN 13237, 1e uitgave NBN EN 14081-2+A1, 3e uitgave vervangt NBN EN 14081-2, 2e uitgave NBN EN 14116, 5e uitgave vervangt NBN EN 14116+A2, 4e uitgave NBN EN 14204, 2e uitgave vervangt NBN EN 14204, 1e uitgave NBN EN 14214, 4e uitgave vervangt NBN EN 14213, 1e uitgave NBN EN 14214, 4e uitgave vervangt NBN EN 14214+A1, 3e uitgave NBN EN 14349, 3e uitgave vervangt NBN EN 14349, 2e uitgave NBN EN 15028, 2e uitgave vervangt NBN EN 15028, 1e uitgave NBN EN 15029, 2e uitgave vervangt NBN EN 15029, 1e uitgave NBN EN 15030, 2e uitgave vervangt NBN EN 15030, 1e uitgave NBN EN 15482, 2e uitgave vervangt NBN EN 15482, 1e uitgave NBN EN 15502-2-1, 1e uitgave vervangt NBN EN 483/A4, 1e uitgave NBN EN 15502-2-1, 1e uitgave vervangt NBN EN 15420, 1e uitgave NBN EN 15502-2-1, 1e uitgave vervangt NBN EN 483/A2, 1e uitgave NBN EN 15502-2-1, 1e uitgave vervangt NBN EN 483, 1e uitgave NBN EN 16297-1, 1e uitgave vervangt NBN EN 1151-1, 2e uitgave NBN EN 16297-2, 1e uitgave vervangt NBN EN 1151-1, 2e uitgave NBN EN ISO 1874-2, 3e uitgave vervangt NBN EN ISO 1874-2, 2e uitgave NBN EN ISO 1874-2, 3e uitgave vervangt NBN EN ISO 1874-2/A1, 2e uitgave NBN EN ISO 3183, 1e uitgave vervangt NBN EN 10208-2, 2e uitgave NBN EN ISO 3183, 1e uitgave vervangt NBN EN 10208-1, 2e uitgave NBN EN ISO 4136, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 4136, 1e uitgave NBN EN ISO 4628-8, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 4628-8, 1e uitgave NBN EN ISO 5356-2, 3e uitgave vervangt NBN EN ISO 5356-2, 2e uitgave NBN EN ISO 5667-3, 4e uitgave vervangt NBN EN ISO 5667-3, 3e uitgave NBN EN ISO 7625, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 7625, 1e uitgave NBN EN ISO 9016, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 9016, 1e uitgave NBN EN ISO 11640, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 11640, 1e uitgave NBN EN ISO 11641, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 11641, 1e uitgave NBN EN ISO 11642, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 11642, 1e uitgave NBN EN ISO 11963, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 11963, 1e uitgave NBN EN ISO 11980, 3e uitgave vervangt NBN EN ISO 11980, 2e uitgave NBN EN ISO 13666, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 13666, 1e uitgave NBN EN ISO 13944, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 13944, 1e uitgave NBN EN ISO 14268, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 14268, 1e uitgave NBN EN ISO 15027-1, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 15027-1, 1e uitgave NBN EN ISO 15027-2, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 15027-2, 1e uitgave NBN EN ISO 15027-3, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 15027-3, 1e uitgave NBN EN ISO 15189, 3e uitgave vervangt NBN EN ISO 15189, 2e uitgave NBN EN ISO 21487, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 21487, 1e uitgave NBN EN ISO 28927-12, 1e uitgave vervangt NBN EN ISO 8662-13, 1e uitgave NBN EN 50152-1, 3e uitgave vervangt NBN EN 50152-1, 2e uitgave NBN EN 60034-18-31, 2e uitgave vervangt NBN EN 60034-18-31, 1e uitgave NBN EN 60034-18-31, 2e uitgave vervangt NBN EN 60034-18-31/A1, 1e uitgave NBN EN 60079-0, 7e uitgave vervangt NBN EN 60079-0, 6e uitgave NBN EN 60335-2-67, 5e uitgave vervangt NBN EN 60335-2-67, 4e uitgave NBN EN 60335-2-68, 5e uitgave vervangt NBN EN 60335-2-68, 4e uitgave NBN EN 60335-2-69, 5e uitgave vervangt NBN EN 60335-2-69, 4e uitgave NBN EN 60335-2-72, 3e uitgave vervangt NBN EN 60335-2-72, 2e uitgave NBN EN 60335-2-79, 4e uitgave vervangt NBN EN 60335-2-79, 3e uitgave NBN EN 60704-2-6, 3e uitgave vervangt NBN EN 60704-2-6, 2e uitgave NBN EN 60734, 3e uitgave vervangt NBN EN 60734, 2e uitgave NBN EN 61000-4-4, 3e uitgave vervangt NBN EN 61000-4-4, 2e uitgave NBN EN 61000-4-4, 3e uitgave vervangt NBN EN 61000-4-4/A1, 2e uitgave NBN EN 61029-2-1, 3e uitgave vervangt NBN EN 61029-2-1, 2e uitgave NBN EN 61029-2-11, 3e uitgave vervangt NBN EN 61029-2-11, 2e uitgave NBN EN 61300-2-10, 2e uitgave vervangt NBN EN 61300-2-10, 1e uitgave NBN EN 61362, 2e uitgave vervangt NBN EN 61362, 1e uitgave NBN EN 61869-2, 6e uitgave vervangt NBN EN 60044-1/A1, 1e uitgave NBN EN 61869-2, 6e uitgave vervangt NBN EN 60044-1, 5e uitgave NBN EN 61869-2, 6e uitgave vervangt NBN EN 60044-1/A2, 5e uitgave NBN EN 61869-2, 6e uitgave vervangt NBN EN 60044-6, 1e uitgave NBN EN 62271-107, 2e uitgave vervangt NBN EN 62271-107, 1e uitgave NBN EN 62271-207, 3e uitgave vervangt NBN EN 62271-207, 2e uitgave NBN EN 62282-5-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 62282-5-1, 1e uitgave NBN EN 62439-3, 2e uitgave vervangt NBN EN 62439-3, 1e uitgave NBN EN ISO 80601-2-56, 1e uitgave vervangt NBN EN 12470-4+A1, 2e uitgave NBN EN ISO 80601-2-56, 1e uitgave vervangt NBN EN 12470-5, 1e uitgave NBN EN ISO 80601-2-56, 1e uitgave vervangt NBN EN 12470-3+A1, 2e uitgave 5.De registratie van de volgende Belgische normen wordt ingetrokken : NBN H 03-302, 1e uitgave NBN R 01-049, 1e uitgave NBN CEN/TS 764-6, 1e uitgave NBN EN 1782+A1, 2e uitgave NBN EN 12669, 1e uitgave NBN EN ISO 15103-1, 1e uitgave NBN EN 60317-7, 1e uitgave NBN EN 60317-7/A1, 1e uitgave NBN EN 60317-7/A2, 1e uitgave NBN EN 60317-14/A1, 1e uitgave NBN EN 60317-30, 1e uitgave NBN EN 60317-30/A1, 1e uitgave NBN EN 60317-30/A2, 1e uitgave NBN EN 60454-3-10, 1e uitgave NBN EN 61074, 1e uitgave NBN EN 61076-5, 1e uitgave NBN EN 61076-6, 1e uitgave NBN EN 61135, 1e uitgave NBN EN 61558-2-19, 1e uitgave NBN EN 61663-1, 1e uitgave NBN EN 61663-2, 1e uitgave NBN ISO 3308, 4e uitgave NBN ISO 3387, 2e uitgave NBN ISO 8310, 1e uitgave NBN ISO 9980, 1e uitgave

^