Etaamb.openjustice.be
Overeenkomst
gepubliceerd op 26 oktober 2012

Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 303-5 Centrale-verwarmingsketels - Deel 5 : Centrale-verwarmingsketels voor vaste brandst(...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2012011410
pub.
26/10/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Bureau voor Normalisatie (NBN) Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 09/11/2004 numac 2004011453 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de uitvoeringsmodaliteiten van de normalisatieprogramma's evenals de bekrachtiging of registratie van normen type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004000587 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 september 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 19/11/2004 numac 2004000590 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende bepaalde voor menselijke voeding bestemde, geheel of gedeeltelijk gedehydrateerde verduurzaamde melk sluiten betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaakte normen, kondigt dit Bureau de registratie aan van de hierna volgende Belgische normen : NBN EN 303-5 Centrale-verwarmingsketels - Deel 5 : Centrale-verwarmingsketels voor vaste brandstoffen, met de hand of automatisch gestookt, nominale belasting tot 500 kW - Termen en definities, eisen, beproeving en merken (2e uitgave) NBN EN 450-1 Vliegas voor beton - Deel 1 : Definitie, specificaties en overeenkomstigheidscriteria (4e uitgave) NBN EN 572-1 Glas voor gebouwen - Basisproducten van natronkalkglas - Deel 1 : Definities en algemene fysische en mechanische eigenschappen (3e uitgave) NBN EN 572-2 Glas voor gebouwen - Basisproducten van natronkalkglas - Deel 2 : Floatglas (3e uitgave) NBN EN 572-3 Glas voor gebouwen - Basisproducten van natronkalkglas - Deel 3 : Gepolijst draadglas (3e uitgave) NBN EN 572-4 Glas voor gebouwen - Basisproducten van natronkalkglas - Deel 4 : Getrokken vensterglas (3e uitgave) NBN EN 572-5 Glas voor gebouwen - Basisproducten van natronkalkglas - Deel 5 : Gegoten glas (3e uitgave) NBN EN 572-6 Glas voor gebouwen - Basisproducten van natronkalkglas - Deel 6 : Figuurdraadglas (3e uitgave) NBN EN 572-7 Glas voor gebouwen - Basisproducten van natronkalkglas - Deel 7 : Glazen kanaalprofielen met en zonder draadinleg (3e uitgave) NBN EN 572-8 Glas voor gebouwen - Basisproducten van natronkalkglas - Deel 8 : Handelsmaten en eindtoepassingsmaten (2e uitgave) NBN EN 671-1 NL Vaste brandbestrijdingsinrichtingen - Slangsystemen - Deel 1 : Brandslanghaspels met vormvaste slang (3e uitgave) NBN EN 671-2 NL Vaste brandbestrijdingsinrichtingen - Slangsystemen - Deel 2 : Brandslangsystemen met plat-oprolbare slang (3e uitgave) NBN EN 795 Bescherming tegen vallen van een hoogte - Verankeringsvoorzieningen (2e uitgave) NBN EN 846-5 Proeven voor metselwerktoebehoren - Deel 5 : Bepaling van de trek- en druksterkte en het lastvervormingsgedrag van muurankers (tussen twee metselstenen) (2e uitgave) NBN EN 846-6 Proeven voor metselwerktoebehoren - Deel 6 : Bepaling van de trek- en druksterkte en het lastvervormingsgedrag van muurankers (eenzijdig bevestigd) (2e uitgave) NBN EN 846-7 Proeven voor metselwerktoebehoren - Deel 7 : Bepaling van de afschuifsterkte en het lastvervormingsgedrag van strip- en glijankers (steenpaarproef in mortelvoegen) (2e uitgave) NBN EN 859+A2 Veiligheid van houtbewerkingsmachines - Vlakbanken met handvoeding (4e uitgave) NBN EN 860+A2 Veiligheid van houtbewerkingsmachines - Vandiktebanken voor éénzijdige bewerking (4e uitgave) NBN EN 861+A2 Veiligheid van houtbewerkingsmachines - Gecombineerde vlak- en vandiktebanken (4e uitgave) NBN EN 890 Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Vloeibaar ijzer(III)sulfaat (3e uitgave) NBN EN 927-3 Verven en vernissen - Coatingmaterialen en -systemen voor buitenhoutwerk - Deel 3 : Natuurlijke verouderingsbeproeving (3e uitgave) NBN EN 934-3+A1 Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Deel 3 : Hulpstoffen voor metselmortel - Definities, eisen, overeenkomstigheid, markering en etikettering (3e uitgave) NBN EN 1363-1 Bepaling van de brandwerendheid - Deel 1 : Algemene eisen (2e uitgave) NBN EN 1645-1 Verplaatsbare vrijetijdsverblijven - Caravans - Deel 1 : Eisen aan de bewoonbaarheid in relatie tot gezondheid en veiligheid (4e uitgave) NBN EN 1646-1 Verplaatsbare vrijetijdsverblijven - Kampeerwagens - Deel 1 : Eisen aan de bewoonbaarheid in relatie tot gezondheid en veiligheid (3e uitgave) NBN EN 1647 Verplaatsbare vrijetijdsverblijven - Stacaravans - Eisen aan de bewoonbaarheid in relatie tot gezondheid en veiligheid (4e uitgave) NBN EN 1648-2 Verplaatsbare vrijetijdsverblijven - Elektrische installaties voor 12 V gelijkstroom - Deel 2 : Kampeerwagens (3e uitgave) NBN EN 1648-1 Verplaatsbare vrijetijdsverblijven - Elektrische installaties voor 12 V gelijkstroom - Deel 1 : Caravans (3e uitgave) NBN EN 1728 Meubelen - Zitmeubelen - Beproevingsmethoden voor de bepaling van de sterkte en de duurzaamheid (2e uitgave) NBN EN 2591-307 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 307 : Salt mist (2e uitgave) NBN EN 2591-402 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 402 : Shock (2e uitgave) NBN EN 3456 Aerospace series - Titanium alloy TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Annealed - Sheet and strip, hot rolled - a <= 6 mm (2e uitgave) NBN EN 3745-405 Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 405 : Low/High temperature bend test (1e uitgave) NBN EN 3745-515 Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 515 : Buffer insertion force (1e uitgave) NBN EN 3745-516 Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 516 : Severe cable bend test (1e uitgave) NBN EN 3745-517 Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 517 : Cable tie clamping test (1e uitgave) NBN EN 12004+A1 Lijmen voor tegels - Eisen, conformiteitsbeoordeling, classificatie en aanduiding (3e uitgave) NBN EN 12007-1 Gasvoorzieningssystemen - Leidingen voor maximale druk tot en met 16 bar - Deel 1 : Algemene functionele eisen (2e uitgave) NBN EN 12007-2 Gasvoorzieningssystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 bar - Deel 2 : Specifieke functionele eisen voor polyethyleen (MOP tot en met 10 bar) (2e uitgave) NBN EN 12007-4 Gasvoorzieningssystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 bar - Deel 4 : Specifieke functionele eisen voor renovatie (2e uitgave) NBN EN 12327 Gasvoorzieningssystemen - Drukbeproeving, procedures voor het in bedrijf en buiten bedrijf stellen - Functionele eisen (2e uitgave) NBN EN 12405-2 Gasmeters - Herleidingsinstrumenten - Deel 2 : Energieherleiding (1e uitgave) NBN EN 12697-40 Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 40 : In-situ afwatering (2e uitgave) NBN EN 12999+A1 Hijskranen - Laadkranen (3e uitgave) NBN EN 13012 Tankstations - Constructie en prestatie van automatische vulpistolen voor gebruik op brandstofzuilen (2e uitgave) NBN EN 13103+A2 Spoorwegtoepassingen - Wielstellen en draaistellen - Niet-aangedreven assen - Ontwerpwerkwijze (4e uitgave) NBN EN 13204+A1 Dubbelwerkende hydraulische reddingsapparatuur voor de brandweer en de reddingsdienst - Eisen voor veiligheid en prestatie (2e uitgave) NBN EN 13368-2 Meststoffen - Bepaling van chelaatvormers in meststoffen door chromatografie - Deel 2 : Bepaling van ijzer gecheleerd door o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA en HBED door ionpaar chromatografie (3e uitgave) NBN EN 13381-6 Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan de brandwerendheid van constructie-onderdelen - Deel 6 : Bescherming aangebracht op met beton gevulde holle stalen kolommen (2e uitgave) NBN EN 13480-1 Metalen industriële leidingsystemen - Deel 1 : Algemeen (2e uitgave) NBN EN 13480-2 Metalen industriële leidingsystemen - Deel 2 : Materialen (2e uitgave) NBN EN 13480-3 Metalen industriële leidingsystemen - Deel 3 : Ontwerp en berekening (2e uitgave) NBN EN 13480-4 Metalen industriële leidingsystemen - Deel 4 : Fabricage en installatie (2e uitgave) NBN EN 13480-5 Metalen industriële leidingsystemen - Deel 5 : Inspectie en beproeven (2e uitgave) NBN EN 13480-6 Metalen industriële leidingsystemen - Deel 6 : Aanvullende eisen voor ondergrondse pijpleidingen (2e uitgave) NBN EN 13480-8 Metalen industriële leidingsystemen - Deel 8 : Aanvullende eisen voor leidingen van aluminium en aluminiumlegeringen (2e uitgave) NBN EN 13583 Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen-, kunststof- en rubberdakbanen - Bepaling van weerstand tegen hagel (2e uitgave) NBN EN 14362-3 Textiel - Methoden voor de bepaling van bepaalde aromatische amines afgeleid van azo kleurstoffen - Deel 3 : Detectie van het gebruik van bepaalde azo kleurstoffen waarbij 4-aminoazobenzeen kan vrijkomen (1e uitgave) NBN EN 14491 Drukontlastingssystemen voor stofontploffingen (2e uitgave) NBN EN 14597 Temperatuurregelingsapparaten en temperatuurbegrenzers voor warmteproducerende systemen (2e uitgave) NBN EN 14992+A1 Geprefabriceerde betonproducten - Wandelementen (2e uitgave) NBN EN 15151-1 Bergbeklimmersuitrusting - Reminrichtingen - Deel 1 : Reminrichtingen met manueel ondersteunde vergrendeling, veiligheidseisen en beproevingsmethoden (1e uitgave) NBN EN 15254-7 Uitbreiding van het geldigheidsgebied van resultaten van brandwerendheidsproeven - Niet-dragende plafonds - Deel 7 : Metalen sandwichpanelen (1e uitgave) NBN EN 15269-3 Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van brandwerendheids- en/of rookwerendheidsproeven voor deuren, luiken en te openen ramen, inclusief hang- en sluitwerk - Deel 3 : Brandwerendheid van houten scharnierende en taatsende deuren en te openen ramen (1e uitgave) NBN EN 15502-1 Met gas gestookte centrale verwarmingsketels - Deel 1 : Algemene eisen en proeven (1e uitgave) NBN EN 15772 Tapijten - Minimumeisen voor naaldvilt-vloerbekleding voor eenmalig gebruik bij evenementen van beperkte duur (1e uitgave) NBN EN 15861 Machines voor voedselbereiding - Rookinstallaties - Veiligheids- en hygiëne-eisen (1e uitgave) NBN EN 15877-1 Spoorwegtoepassingen - Markeringen op spoorwegvoertuigen - Deel 1 : Goederenwagons (1e uitgave) NBN EN 16028 Railtoepassingen - Wielflenssmering - Smeermiddelen voor toepassing vanuit voertuigen en vanaf spoorzijde (1e uitgave) NBN EN 16037 Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Natriumwaterstofsulfaat (1e uitgave) NBN EN 16038 Chemicaliën voor de behandeling van zwembadwater - Natriumwaterstofsulfaat (1e uitgave) NBN EN 16056 Invloed van metalen materialen op water bestemd voor menselijke consumptie - Methode om het passief gedrag van corrosievaste staalsoorten te bepalen (1e uitgave) NBN EN 16085 Instandhouding van cultureel erfgoed - Methodiek voor het monsternemen van materialen van cultureel erfgoed - Algemene regels (1e uitgave) NBN EN 16095 Conservering van cultureel erfgoed - Conditieverslag van roerend cultureel erfgoed (1e uitgave) NBN EN 16096 Instandhouding van cultureel erfgoed - Beoordeling en verslag van de toestand van onroerend erfgoed (1e uitgave) NBN EN 16122 Huishoudelijke en niet-huishoudelijke bergmeubelen - Beproevingsmethoden voor de bepaling van sterkte, duurzaamheid en stabiliteit (1e uitgave) NBN EN 16161 Water - Richtlijn voor het gebruik van in-vivo absorptietechnieken om de chlorofyl-a concentratie in marien en zoet water in te schatten (1e uitgave) NBN EN 16224 Gezondheidszorg door chiropractoren (1e uitgave) NBN EN 16247-1 Energie-audits - Deel 1 : Algemene eisen (1e uitgave) NBN EN 16277 Diervoeders - Bepaling van het kwikgehalte door koude-damp-atomaire-absorptiespectrometrie (CVAAS) na magnetron-ontsluiting (extractie met 65% salpeterzuur en 30% waterstofperoxide) (1e uitgave) NBN EN 16278 Diervoeders - Bepaling van anorganisch arseen door hydridegeneratie atomaire-absorptiespectrometrie (HGAAS) na ontsluiting met microgolven en scheiding door vaste-fase extractie (SPE) (1e uitgave) NBN EN 16279 Diervoeders - Bepaling van de fluoride-inhoud na zoutzuurbehandeling door ion-selectieve elektrodemethode (ISE) (1e uitgave) NBN EN 16345 Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de uitstroomtijd van bitumineuze emulsies met gebruik van de Redwood No.II Viscometer (1e uitgave) NBN EN ISO 536 Papier en karton - Bepaling van de grammage (ISO 536:2012) (2e uitgave) NBN EN ISO 1140 Touwkabels - Polyamide - Kabels met 3, 4, 8 en 12 strengen (ISO 1140:2012) (3e uitgave) NBN EN ISO 1141 Vezeltouwen - Polyester - Touwen met 3, 4, 8 en 12 strengen (ISO 1141:2012) (3e uitgave) NBN EN ISO 1346 Touwen - Monofilament en multifilament split-film polypropyleen (PP2) en hoge sterkte multifilament polypropyleen (PP3) - Touwen met 3, 4, 8 en 12 strengen (ISO 1346:2012) (3e uitgave) NBN EN ISO 1628-1/A1 Kunststoffen - Bepaling van de viscositeit van polymeren in verdunde oplossing met capillaire viscometers - Deel 1 : Algemene principes - Amendement 1 (ISO 1628-1:2009/Amd 1:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 1927-1 Monolithische (ongevormde) vuurvaste materialen - Deel 1 : Inleiding en classificatie (1e uitgave) NBN EN ISO 2739 Bussen van gesinterd metaal - Bepaling van de radiale druksterkte (ISO 2739:2012) (3e uitgave) NBN EN ISO 2812-3 Verven en vernissen - Bepaling van de weerstand tegen vloeistoffen - Deel 3 : Methode met absorberend medium (ISO 2812-3:2012) (2e uitgave) NBN EN ISO 3673-2 Kunststoffen - Epoxyharsen - Deel 2 : Bereiding van proefstukken en bepaling van eigenschappen van uitgeharde epoxyharsen (ISO 3673-2:2012) (2e uitgave) NBN EN ISO 4254-12 Landbouwmachines - Veiligheid - Deel 12 : Cirkelmaaiers, trommelmaaiers en klepelmaaiers (ISO 4254-12:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 4404-1 Aardolie- en aanverwante producten - Bepaling van de corrosieweerstand van moeilijk ontvlambare hydraulische vloeistoffen - Deel 1 : Waterbevattende vloeistoffen (ISO 4404-1:2012) (2e uitgave) NBN EN ISO 5172/A1 Apparatuur voor autogeenlassen - Branders voor autogeenlassen, verwarmen en snijden - Specificaties en beproevingen - Amendement 1 (ISO 5172:2006/Amd 1:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 6876 Tandheelkunde - Wortelkanaalvulmaterialen (ISO 6876:2012) (3e uitgave) NBN EN ISO 6927 Gebouwen en civieltechnische bouwwerken - Voegkitten - Woordenlijst (ISO 6927:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 8611-1 Pallets voor goederenbehandeling - Vlakke pallets - Deel 1 : Beproevingsmethoden (ISO 8611-1:2011) (2e uitgave) NBN EN ISO 8611-2 Pallets voor goederenbehandeling - Vlakke pallets - Deel 2 : Prestatie-eisen en keuze van beproevingen (ISO 8611-2:2011) (1e uitgave) NBN EN ISO 8611-3 Pallets voor goederenbehandeling - Vlakke pallets - Deel 3 : Maximale werklasten (ISO 8611-3:2011) (1e uitgave) NBN EN ISO 9117-6 Verven en vernissen - Beproevingsmethoden voor drogen - Deel 6 : Print-free-proef (ISO 9117-6:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 9241-410/A1 Ergonomie van de mens-systeeminteractie - Deel 410 : Ontwerpeisen voor fysieke randapparatuur (ISO 9241-410:2008/AMD 1:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 9712 Niet-destructief onderzoek - Kwalificatie en certificatie van NDO personeel (ISO 9712:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 9856/A1 Transportbanden - Bepaling van de elastische en blijvende rek en berekening van de elasticiteitsmodulus (ISO 9856:2003/Amd 1:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 10209 Technische productdocumentatie - Woordenlijst - Termen betreffende technische tekeningen, productbeschrijving en aanverwante documentatie (ISO 10209:2012) (2e uitgave) NBN EN ISO 10870 Waterkwaliteit - Richtlijn voor de selectie van methoden en hulpmiddelen voor de monsterneming van benthische macro-invertebraten in zoet water (ISO 10870:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 10993-12 Biologische evaluatie van medische hulpmiddelen - Deel 12 : Monstervoorbereiding en referentiematerialen (ISO 10993-12:2012) (5e uitgave) NBN EN ISO 11833-1 Kunststoffen - Platen van ongeplasticeerd poly(vinylchloride) - Soorten, afmetingen en eigenschappen - Deel 1 : Platen met een dikte gelijk aan of groter dan 1 mm (ISO 11833-1:2012) (2e uitgave) NBN EN ISO 11987 Oogheelkundige optica - Contactlenzen - Bepaling van de opslagtijd (ISO 11987:2012) (2e uitgave) NBN EN ISO 12211 Aardolie, petrochemische en aardgasindustrie - Spiraalvormige plaat-warmtewisselaars (ISO 12211:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 12212 Aardolie-, petrochemische en aardgasindustrie - Haarspeldachtige warmtewisselaars (ISO 12212:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 12215-9 Kleine vaartuigen - Rompconstructie en verbanddelen - Deel 9 : Aanhangers en tuigagebevestiging voor zeilboten (ISO 12215-9:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 13017 Tandheelkunde - Magnetische bevestigingselementen (ISO 13017:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 13076 Verven en vernissen - Verlichting en procedure voor visuele beoordeling van deklagen (ISO 13076:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 13504 Tandheelkunde - Algemene eisen voor instrumenten en toebehoren gebruikt voor tandheelkundige implantaten (ISO 13504:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 13585 Hardsolderen - Kwalificatiebeproevingen van soldeerders en bedieners van soldeerinrichtingen (ISO 13585:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 13632 Bindmiddelen voor verven en vernissen - Colofonium - Bemonstering en monsterbereiding voor kleurmeting (ISO 13632:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 14403-1 Waterkwaliteit - Bepaling van het totale gehalte aan cyanide en het gehalte aan vrij cyanide met doorstroomanalyse (FIA en CFA) - Deel 1 : Methode met doorstroominjectie-analyse (FIA)(ISO 14403-1:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 14403-2 Water - Bepaling van het totale gehalte aan cyanide en het gehalte aan vrij cyanide met doorstroomanalyse (FIA en CFA) - Deel 2 : Methode met continu doorstroomanalyse (CFA)(ISO 14403-2:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 14971 Medische hulpmiddelen - Toepassing van risicomanagement op medische hulpmiddelen (ISO 14971:2007, Gecorrigeerde versie 2007-10-01) (4e uitgave) NBN EN ISO 15223-1 Medische hulpmiddelen - Symbolen voor het gebruik met medische hulpmiddeletiketten, merken en informatievoorziening - Deel 1 : Algemene eisen (ISO 15223-1:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 15614-13 Het beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen - Lasmethodebeproeving - Deel 13 : Drukstuiklassen en flashlassen (ISO 15614-13:2012) (2e uitgave) NBN EN ISO 16000-26 Binnenlucht - Deel 26 : Monsternemingsstrategie voor koolstofdioxide (CO2)(ISO 16000-26:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 16014-5 Kunststoffen - Bepaling van de gemiddelde moleculaire massa en moleculaire massaverdeling van polymeren bij gebruik van maatuitsluitingchromatografie - Deel 5 : Methode met lichtverstrooiing (ISO 16014-5:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 16484-5 Automatiserings- en regelsystemen in gebouwen (BACS) - Deel 5 : Gegevenscommunicatieprotocol (ISO 16484-5:2012) (4e uitgave) NBN EN ISO 16610-21 Geometrische productspecificaties (GPS) - Filtratie - Deel 21 : Lineaire profielfilters : Gaussische filters (ISO 16610-21:2011) (1e uitgave) NBN EN ISO 17263 Intelligente transportsystemen - Automatische identificatie van wegvoertuigen en materieel - Systeemparameters (ISO 17263:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 17769-1 Vloeistofpompen en installatie - Algemene termen, definities, grootheden, lettersymbolen en eenheden - Deel 1 : Vloeistofpompen (ISO 17769-1:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 17769-2 Vloeistofpompen en installatie - Algemene termen - Definities, grootheden, lettersymbolen en eenheden - Deel 2 : Pompsystemen (ISO 17769-2:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 19432 Machines en apparatuur voor de bouw - Draagbare, met de hand geleide afkortslijpmachine aangedreven door een zuigermotor met inwendige verbranding - Veiligheidseisen (ISO 19432:2012) (3e uitgave) NBN EN ISO 19905-1 Aardolie- en aardgasindustrie - Locatiespecifieke beoordeling van verplaatsbare buitengaatse eenheden - Deel 1 : Jack-ups(ISO 19905-1:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 20643/A1 Mechanische trillingen - Handmatige of met de hand geleide machines - Principes van de evaluatie van de trillingsemissie - Amendement 1 : Versnellingsmeterposities (ISO 20643:2005/Amd 1:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 25178-3 Geometrische productspecificaties (GPS) - Oppervlaktegesteldheid : Oppervlakte - Deel 3 : Specificatie-operatoren (ISO 25178-3:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 26082-2 Leer - Fysische en mechanische beproevingsmethoden voor de bepaling van vervuiling - Deel 2 : Trommelmethode (ISO 26082-2:2012) (1e uitgave) NBN EN 50132-5-3 Alarmsystemen - Gesloten televisiebewakingssystemen voor veiligheidstoepassingen - Deel 5-3 : Videotransmissie - Analoge en digitale videotransmissie (2e uitgave) NBN EN 50293 Verkeersregelinstallaties - Elektromagnetische compatibiliteit (2e uitgave) NBN EN 50521/A1 Connectoren voor fotovoltaïsche systemen - Veiligheidseisen en beproevingen (1e uitgave) NBN EN 60317-0-7 Specificaties voor bepaalde soorten wikkeldraad - Deel 0-7 : Algemene eisen - Volledig foutloos geisoleerde (FIW) geëmailleerd rond koperdraad met nominale geleideingsdiameter van 0,040 mm tot 1,600 mm (1e uitgave) NBN EN 60317-56 Specificaties voor bepaalde soorten wikkeldraad - Deel 56 : Volledig foutloos geïsoleerde (FIW) geëmailleerd rond koperdraad met nominale geleidingsdiameter van 0,040 mm tot 1,600 mm, klasse 180 (1e uitgave) NBN EN 60432-2/A2 Gloeilampen - Veiligheidsbepalingen - Deel 2 : Halogeengloeilampen voor huishoudelijke en soortgelijke algemene verlichtingsdoeleinden (2e uitgave) NBN EN 60512-16-21 Elektromechanische onderdelen voor elektronische apparatuur - Algemene beproevings- en meetmethoden - Deel 16-21 : Mechanische beproevingen aan contacten en aansluitingen - (1e uitgave) NBN EN 60838-2-2/A1 Bijzondere lamphouders - Deel 2-2 : Bijzondere eisen - Connectoren voor LED-modules (1e uitgave) NBN EN 60893-3-3/A1 Isolatiematerialen - Industriële vaste laminaat platen gebaseerd op thermohardende harsen voor elektrische doeleinden - Deel 3-3 : Specificaties voor afzonderlijke materialen - Eisen voor stijve gelamineerde platen gebaseerd op melaminehars (2e uitgave) NBN EN 60898-1/A4 Elektrotechnisch installatiematerieel - Installatie-automaten voor huishoudelijke en soortgelijke installaties - Deel 1 : Installatie-automaten voor wisselstroom (3e uitgave) NBN EN 61010-2-033 Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek enn laboratoriumgebruik - Deel 2-033 : Bijzondere eisen (1e uitgave) NBN EN 61076-3-110 Connectoren voor elektronische apparatuur - Product eisen - Deel 3-110 : Raamspecificatie voor afgeschermde en onafgeschermde connectoren voor gegevensoverdracht met frequenties tot 1000 MHz (2e uitgave) NBN EN 61076-4-116 Connectoren voor elektronische apparatuur - Producteisen - Deel 4-116 : Printplaatconnectoren - Raamspecificatie voor een hogesnelheid twee-delige connector met geïntegreerde beschermende functie (1e uitgave) NBN EN 61158-5-14 Industriële communicatienetwerken - Veldbus specificaties - Deel 5-13 : Definitie van de diensten van de toepassingslaag - Type 14 elementen (2e uitgave) NBN EN 61158-5-15 Industriële communicatienetwerken - Veldbus specificaties - Deel 5-15 : Definitie van de diensten van de toepassingslaag - Type 15 elementen (2e uitgave) NBN EN 61158-5-18 Industriële communicatienetwerken - Veldbus specificaties - Deel 5-18 : Definitie van de diensten van de toepassingslaag - Type 18 elementen (2e uitgave) NBN EN 61158-5-19 Industriële communicatienetwerken - Veldbus specificaties - Deel 5-19 : Definitie van de diensten van de toepassingslaag - Type 19 elementen (2e uitgave) NBN EN 61158-5-20 Industriële communicatienetwerken - Veldbus specificaties - Deel 5-20 : Definitie van de diensten van de toepassingslaag - Type 20 elementen (2e uitgave) NBN EN 61158-5-21 Industriële communicatienetwerken - Veldbus specificaties - Deel 5-21 : Definitie van de diensten van de toepassingslaag - Type 21 elementen (1e uitgave) NBN EN 61158-5-22 Industriële communicatienetwerken - Veldbus specificaties - Deel 5-22 : Definitie van de diensten van de gegevensverbindingslaag Type 22 elementen (1e uitgave) NBN EN 61439-3 Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen - Deel 3 : Verdeelborden bedoeld voor bediening door ondeskundig personeel (3e uitgave) NBN EN 61784-5-2 Industriële communicatienetwerken - Profielen - Deel 5-2 : Installatie van veldbussen - Installatieprofielen voor CPF 2 (2e uitgave) NBN EN 61784-5-3 Industriële communicatienetwerken - Profielen - Deel 5-3 : Installatie van veldbussen - Installatieprofielen voor CPF 3 (2e uitgave) NBN EN 61784-5-4 Industriële communicatienetwerken - Profielen - Deel 5-4 : Installatie van veldbussen - Installatieprofielen voor CPF 4 (1e uitgave) NBN EN 61784-5-6 Industriële communicatienetwerken - Profielen - Deel 5-6 : Installatie van veldbussen - Installatieprofielen voor CPF 6 (2e uitgave) NBN EN 61784-5-10 Industriële communicatienetwerken - Profielen - Deel 5-10 : Installatie van veldbussen - Installatieprofielen voor CPF 10 (2e uitgave) NBN EN 61784-5-11 Industriële communicatienetwerken - Profielen - Deel 5-11 : Installatie van veldbussen - Installatieprofielen voor CPF 11 (2e uitgave) NBN EN 61784-5-12 Industriële communicatienetwerken - Profielen - Deel 5-12 : Installatie van veldbussen - Installatieprofielen voor CPF 12 (e uitgave) NBN EN 62561-1 Systeemonderdelen voor bliksembeveiliging (LPSC) - Deel 1 : Eisen voor verbindingsmiddelen (3e uitgave) NBN EN 62561-2 Systeemonderdelen voor bliksembeveiliging (LPSC) - Deel 2 : Eisen voor geleiders en aardelectroden (3e uitgave) NBN EN 62561-3 Systeemonderdelen voor bliksembeveiliging (LPSC) - Deel 3 : Eisen aan isolerende vonkbruggen (ISG) (2e uitgave) NBN EN ISO/IEC 17024 Conformiteitsbeoordeling - Algemene eisen voor instellingen die certificatie van personen uitvoeren (ISO/IEC 17024:2012) (2e uitgave) NBN EN 300 176-2 Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Test specification; Part 2 : Audio and speech (V2.2.1e uitgave) NBN EN 300 328 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);

Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques;

Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (V1.8.1e uitgave) NBN EN 300 392-7 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 7 : Security (V3.3.1e uitgave) NBN EN 301 559-1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Low Power Active Medical Implants (LP-AMI) operating in the frequency range 2 483,5 MHz to 2 500 MHz; Part 1 : Technical characteristics and test methods (V1.1.2e uitgave) NBN EN 301 559-2 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Low Power Active Medical Implants (LP-AMI) operating in the frequency range 2 483,5 MHz to 2 500 MHz; Part 2 : Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (V1.1.2e uitgave) NBN EN 301 893 Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5 GHz high performance RLAN;

Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (V1.7.1e uitgave) 2. De normen afgeleid van de Europese normen (EN) zijn in principe beschikbaar in het Engels, het Frans en het Duits;de normen afgeleid van de internationale normen (ISO) zijn in principe beschikbaar in het Engels en in het Frans. 3. Deze normen zijn verkrijgbaar bij het Bureau voor normalisatie, Birminghamstraat 131, 1070 Brussel, tegen betaling van hun prijs.4. De normen : NBN EN 303-5, 2e uitgave vervangt NBN EN 303-5, 1e uitgave NBN EN 450-1, 4e uitgave vervangt NBN EN 450-1+A1, 3e uitgave NBN EN 572-1, 3e uitgave vervangt NBN EN 572-1, 2e uitgave NBN EN 572-2, 3e uitgave vervangt NBN EN 572-2, 2e uitgave NBN EN 572-3, 3e uitgave vervangt NBN EN 572-3, 2e uitgave NBN EN 572-4, 3e uitgave vervangt NBN EN 572-4, 2e uitgave NBN EN 572-5, 3e uitgave vervangt NBN EN 572-5, 2e uitgave NBN EN 572-6, 3e uitgave vervangt NBN EN 572-6, 2e uitgave NBN EN 572-7, 3e uitgave vervangt NBN EN 572-7, 2e uitgave NBN EN 572-8, 2e uitgave vervangt NBN EN 572-8, 1e uitgave NBN EN 795, 2e uitgave vervangt NBN EN 795, 1e uitgave NBN EN 795, 2e uitgave vervangt NBN EN 795/A1, 1e uitgave NBN EN 846-5, 2e uitgave vervangt NBN EN 846-5, 1e uitgave NBN EN 846-6, 2e uitgave vervangt NBN EN 846-6, 1e uitgave NBN EN 846-7, 2e uitgave vervangt NBN EN 846-7, 1e uitgave NBN EN 859+A2, 4e uitgave vervangt NBN EN 859+A1, 3e uitgave NBN EN 860+A2, 4e uitgave vervangt NBN EN 860+A1, 3e uitgave NBN EN 861+A2, 4e uitgave vervangt NBN EN 861+A1, 3e uitgave NBN EN 890, 3e uitgave vervangt NBN EN 890, 2e uitgave NBN EN 927-3, 3e uitgave vervangt NBN EN 927-3, 2e uitgave NBN EN 934-3+A1, 3e uitgave vervangt NBN EN 934-3, 2e uitgave NBN EN 1363-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 1363-1, 1e uitgave NBN EN 1645-1, 4e uitgave vervangt NBN EN 1645-1+A1, 3e uitgave NBN EN 1646-1, 4e uitgave vervangt NBN EN 1646-1+A1, 3e uitgave NBN EN 1647, 4e uitgave vervangt NBN EN 1647+A1, 3e uitgave NBN EN 1648-2, 3e uitgave vervangt NBN EN 1648-2, 2e uitgave NBN EN 1648-1, 3e uitgave vervangt NBN EN 1648-1, 2e uitgave NBN EN 1728, 2e uitgave vervangt NBN EN 1728, 1e uitgave NBN EN 2591-307, 2e uitgave vervangt NBN EN 2591-307, 1e uitgave NBN EN 2591-402, 2e uitgave vervangt NBN EN 2591-402, 1e uitgave NBN EN 3456, 2e uitgave vervangt NBN EN 3456, 1e uitgave NBN EN 12004+A1, 3e uitgave vervangt NBN EN 12004, 2e uitgave NBN EN 12007-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 12007-1, 1e uitgave NBN EN 12007-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 12007-2, 1e uitgave NBN EN 12007-4, 2e uitgave vervangt NBN EN 12007-4, 1e uitgave NBN EN 12327, 2e uitgave vervangt NBN EN 12327, 1e uitgave NBN EN 12697-40, 2e uitgave vervangt NBN EN 12697-40, 1e uitgave NBN EN 12999+A1, 3e uitgave vervangt NBN EN 12999, 2e uitgave NBN EN 13012, 2e uitgave vervangt NBN EN 13012, 1e uitgave NBN EN 13103+A2, 4e uitgave vervangt NBN EN 13103+A1, 3e uitgave NBN EN 13204+A1, 2e uitgave vervangt NBN EN 13204, 1e uitgave NBN EN 13368-2, 3e uitgave vervangt NBN EN 13368-2, 2e uitgave NBN EN 13381-6, 2e uitgave vervangt NBN ENV 13381-6, 1e uitgave NBN EN 13480-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 13480-1, 1e uitgave NBN EN 13480-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 13480-1/A1, 1e uitgave NBN EN 13480-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 13480-1/A2, 1e uitgave NBN EN 13480-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 13480-2/A2, 1e uitgave NBN EN 13480-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 13480-2, 1e uitgave NBN EN 13480-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 13480-2/A1, 1e uitgave NBN EN 13480-3, 2e uitgave vervangt NBN EN 13480-3/A4, 1e uitgave NBN EN 13480-3, 2e uitgave vervangt NBN EN 13480-3/A3, 1e uitgave NBN EN 13480-3, 2e uitgave vervangt NBN EN 13480-3/A2, 1e uitgave NBN EN 13480-3, 2e uitgave vervangt NBN EN 13480-3/A1, 1e uitgave NBN EN 13480-3, 2e uitgave vervangt NBN EN 13480-3, 1e uitgave NBN EN 13480-4, 2e uitgave vervangt NBN EN 13480-4, 1e uitgave NBN EN 13480-5, 2e uitgave vervangt NBN EN 13480-5/A1, 1e uitgave NBN EN 13480-5, 2e uitgave vervangt NBN EN 13480-5, 1e uitgave NBN EN 13480-6, 2e uitgave vervangt NBN EN 13480-6/A1, 1e uitgave NBN EN 13480-6, 2e uitgave vervangt NBN EN 13480-6, 1e uitgave NBN EN 13480-8, 2e uitgave vervangt NBN EN 13480-8, 1e uitgave NBN EN 13480-8, 2e uitgave vervangt NBN EN 13480-8/A1, 1e uitgave NBN EN 13583, 2e uitgave vervangt NBN EN 13583, 1e uitgave NBN EN 14491, 2e uitgave vervangt NBN EN 14491, 1e uitgave NBN EN 14597, 2e uitgave vervangt NBN EN 14597, 1e uitgave NBN EN 14992+A1, 2e uitgave vervangt NBN EN 14992 NL, 1e uitgave NBN EN 14992+A1, 2e uitgave vervangt NBN EN 14992, 1e uitgave NBN EN ISO 536, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 536, 1e uitgave NBN EN ISO 1140, 3e uitgave vervangt NBN EN ISO 1140, 2e uitgave NBN EN ISO 1141, 3e uitgave vervangt NBN EN ISO 1141, 2e uitgave NBN EN ISO 1346, 3e uitgave vervangt NBN EN ISO 1346, 2e uitgave NBN EN ISO 1927-1, 1e uitgave vervangt NBN EN 1402-1, 1e uitgave NBN EN ISO 2739, 3e uitgave vervangt NBN EN ISO 2739, 2e uitgave NBN EN ISO 2812-3, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 2812-3, 1e uitgave NBN EN ISO 3673-2, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 3673-2, 1e uitgave NBN EN ISO 4254-12, 1e uitgave vervangt NBN EN 745+A1, 2e uitgave NBN EN ISO 4404-1, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 4404-1, 1e uitgave NBN EN ISO 6876, 3e uitgave vervangt NBN EN ISO 6876, 2e uitgave NBN EN ISO 8611-1, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 8611-1, 1e uitgave NBN EN ISO 9117-6, 1e uitgave vervangt NBN EN ISO 3678, 1e uitgave NBN EN ISO 9712, 1e uitgave vervangt NBN EN 473, 3e uitgave NBN EN ISO 10209, 2e uitgave vervangt NBN ISO 10209-1, 1e uitgave NBN EN ISO 10209, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 10209-2, 1e uitgave NBN EN ISO 10993-12, 5e uitgave vervangt NBN EN ISO 10993-12, 4e uitgave NBN EN ISO 11833-1, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 11833-1, 1e uitgave NBN EN ISO 11987, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 11987, 1e uitgave NBN EN ISO 13585, 1e uitgave vervangt NBN EN 13133, 1e uitgave NBN EN ISO 14403-1, 1e uitgave vervangt NBN EN ISO 14403, 1e uitgave NBN EN ISO 14403-2, 1e uitgave vervangt NBN EN ISO 14403, 1e uitgave NBN EN ISO 14971, 4e uitgave vervangt NBN EN ISO 14971, 3e uitgave NBN EN ISO 15223-1, 1e uitgave vervangt NBN EN 980, 3e uitgave NBN EN ISO 15614-13, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 15614-13, 1e uitgave NBN EN ISO 16484-5, 4e uitgave vervangt NBN EN ISO 16484-5, 3e uitgave NBN EN ISO 16610-21, 1e uitgave vervangt NBN EN ISO 11562, 1e uitgave NBN EN ISO 17769-1, 1e uitgave vervangt NBN EN 12723, 1e uitgave NBN EN ISO 19432, 3e uitgave vervangt NBN EN ISO 19432, 2e uitgave NBN EN 50132-5-1, 1e uitgave vervangt NBN EN 50132-5, 1e uitgave NBN EN 50132-5-2, 1e uitgave vervangt NBN EN 50132-5, 1e uitgave NBN EN 50132-5-3, 1e uitgave vervangt NBN EN 50132-5, 1e uitgave NBN EN 50293, 2e uitgave vervangt NBN EN 50293, 1e uitgave NBN EN 61076-3-110, 2e uitgave vervangt NBN EN 61076-3-110, 1e uitgave NBN EN 61158-5-14, 2e uitgave vervangt NBN EN 61158-5-14, 1e uitgave NBN EN 61158-5-15, 2e uitgave vervangt NBN EN 61158-5-15, 1e uitgave NBN EN 61158-5-18, 2e uitgave vervangt NBN EN 61158-5-18, 1e uitgave NBN EN 61158-5-19, 2e uitgave vervangt NBN EN 61158-5-19, 1e uitgave NBN EN 61158-5-20, 2e uitgave vervangt NBN EN 61158-5-20, 1e uitgave NBN EN 61439-3, 3e uitgave vervangt NBN EN 60439-3/A1, 1e uitgave NBN EN 61439-3, 3e uitgave vervangt NBN EN 60439-3/A2, 2e uitgave NBN EN 61439-3, 3e uitgave vervangt NBN EN 60439-3, 2e uitgave NBN EN 61784-5-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 61784-5-2, 1e uitgave NBN EN 61784-5-3, 2e uitgave vervangt NBN EN 61784-5-3, 1e uitgave NBN EN 61784-5-6, 2e uitgave vervangt NBN EN 61784-5-6, 1e uitgave NBN EN 61784-5-10, 2e uitgave vervangt NBN EN 61784-5-10, 1e uitgave NBN EN 61784-5-11, 2e uitgave vervangt NBN EN 61784-5-11, 1e uitgave NBN EN 62561-1, 3e uitgave vervangt NBN EN 50164-1, 2e uitgave NBN EN 62561-2, 3e uitgave vervangt NBN EN 50164-2, 2e uitgave NBN EN 62561-3, 2e uitgave vervangt NBN EN 50164-3/A1, 1e uitgave NBN EN 62561-3, 2e uitgave vervangt NBN EN 50164-3, 1e uitgave NBN EN ISO/IEC 17024, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO/IEC 17024, 1e uitgave 5.De registratie van de volgende Belgische normen wordt ingetrokken : NBN T 31-032, 1e uitgave NBN EN ISO 8728, 2e uitgave NBN EN ISO 12737, 3e uitgave

^