Etaamb.openjustice.be
Overeenkomst
gepubliceerd op 14 juli 2011

Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 320 Spaanplaat en vezelplaat - Bepaling van de weerstand tegen het langs de as uittrekken(...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2011011260
pub.
14/07/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Bureau voor Normalisatie (NBN) Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 09/11/2004 numac 2004011453 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de uitvoeringsmodaliteiten van de normalisatieprogramma's evenals de bekrachtiging of registratie van normen type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004000587 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 september 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 10/11/2004 numac 2004014235 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1998 houdende havenstaatcontrole en wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement en van het koninklijk besluit van 1 december 1999 inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen sluiten betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaakte normen, kondigt dit Bureau de registratie aan van de hierna volgende Belgische normen : NBN EN 320 Spaanplaat en vezelplaat - Bepaling van de weerstand tegen het langs de as uittrekken van schroeven (2e uitgave) NBN EN 413-1 Metselcement - Deel 1 : Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria (3e uitgave) NBN EN 653 Elastische vloerbekledingen - Vloerbekledingen op basis van geschuimd polyvinylchloride - Specificaties (2e uitgave) NBN EN 654 Elastische vloerbekledingen - Halfsoepele polyvinylchloridetegels - Specificatie (2e uitgave) NBN EN 655 Elastische vloerbekledingen - Tegels van kurkagglomeraat met een slijtlaag van polyvinylchloride -Specificatie (2e uitgave) NBN EN 686 Elastische vloerbekledingen - Specificaties voor linoleum met en zonder patroon op een schuimrug (2e uitgave) NBN EN 687 Elastische vloerbekledingen - Specificaties voor linoleum met en zonder patroon op een kurkrug (2e uitgave) NBN EN 688 Elastische vloerbekledingen - Specificaties voor linoleum op kurk (2e uitgave) NBN EN 771-1 Voorschriften voor metselstenen - Deel 1 : Metselbaksteen (2e uitgave) NBN EN 771-2 Voorschriften voor metselstenen - Deel 2 : Kalkzandsteen (2e uitgave) NBN EN 771-3 Voorschriften voor metselstenen - Deel 3 : Betonmetselstenen (gewone en lichte granulaten) (2e uitgave) NBN EN 771-4 Voorschriften voor metselstenen - Deel 4 : Geautoclaveerde cellenbetonmetselstenen (3e uitgave) NBN EN 771-5 Voorschriften voor metselstenen - Deel 5 : Metselstenen van kunststeen (2e uitgave) NBN EN 772-1 Metselsteenproeven - Deel 1 : Bepaling van de druksterkte (2e uitgave) NBN EN 772-11 Metselsteenproeven - Deel 11 : Bepaling van de capillaire waterabsorptie van betonmetselstenen, cellenbetonsteen, metselstenen van kunststeen en natuursteen, alsook van de initiële waterabsorptie van metselbaksteen (2e uitgave) NBN EN 772-16 Metselsteenproeven - Deel 16 : Bepalen van de afmetingen (2e uitgave) NBN EN 772-18 Metselsteenproeven - Deel 18 : Bepaling van de vorst/dooi-bestandheid van kalkzandsteen (2e uitgave) NBN EN 772-21 Metselsteenproeven - Deel 21 : Bepaling van de waterabsorptie van metselbaksteen en kalkzandsteen door koud-water-absorptie (1e uitgave) NBN EN 1238 Lijmen - Bepaling van het verwekingspunt van thermoplastische lijmen (ring en kogel) (2e uitgave) NBN EN 1239 Lijmen - Vries-dooi-stabiliteit (2e uitgave) NBN EN 1240 Lijmen - Bepaling van het hydroxylgetal en/of het hydroxylgehalte (2e uitgave) NBN EN 1243 Lijmen - Bepaling van het gehalte aan vrij formaldehyde in amino- en amidoformaldehydecondensaten (2e uitgave) NBN EN 1245 Lijmen - Bepaling van pH (2e uitgave) NBN EN 1366-10 Beproeving van de vuurweerstand van installaties in gebouwen - Deel 10 : Rookbeheersingskleppen (1e uitgave) NBN EN 1629 Deuren voor voetgangers, ramen, gordijnmuren, roosters en luiken - Inbraakwerendheid - Beproevingsmethode voor de bepaling van de weerstand onder dynamische belasting (1e uitgave) NBN EN 1846-1 Brandweer- en reddingsvoertuigen - Deel 1 : Nomenclatuur en aanduiding (2e uitgave) NBN EN 1965-1 Lijmen voor constructiedoeleinden - Corrosie - Deel 1 : Bepaling en indeling van corrosie op een ondergrond van koper (3e uitgave) NBN EN 2825 Aerospace series - Burning behaviour of non metallic materials under the influence of radiating heat and flames - Determination of smoke density (1e uitgave) NBN EN 3280 Aerospace series - Bearings, airframe rolling, rigid or self-aligning - Technical specification (2e uitgave) NBN EN 4160 Aerospace series - Paints and varnishes - Determination of the effect of thermal exposure (1e uitgave) NBN EN 4165-024 Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular - Operating temperature 175 °C continuous - Part 024 : Single module plug - Product standard (1e uitgave) NBN EN 4165-026 Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular - Operating temperature 175 °C continuous - Part 026 : Accessories for single modules - Product standard (1e uitgave) NBN EN 4476 Aerospace series - Paints and varnishes - Cold curing intermediate coat (1e uitgave) NBN EN 4604-009 Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 009 : Cable, coaxial, light weight, 50 ohms, 180 °C, type KW (light WN) - Product standard (2e uitgave) NBN EN 4604-010 Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 010 : Cable, coaxial, light weight, 50 ohms, 200 °C, type KX (light WN) - Product standard (2e uitgave) NBN EN 4641-301 Aerospace series - Cables, optical 125 m diameter cladding - Part 301 : Tight structure 50/125 m GI fibre nominal 1,8 mm outside diameter - Product standard (1e uitgave) NBN EN 4660-005 Aerospace series - Modular and Open Avionics Architectures - Part 005 : Software (1e uitgave) NBN EN 12101-7 Installaties voor rook- en warmtebeheersing - Deel 7 : Rookkanaalsecties (1e uitgave) NBN EN 12101-8 Installaties voor rook- en warmtebeheersing - Deel 8 : Rookregelkleppen (1e uitgave) NBN EN 12829 Oppervlakactieve stoffen - Bereiding van water met een bekende calcium- en magnesiumhardheid (4e uitgave) NBN EN 12962 Lijmen - Bepaling van het elastisch gedrag van vloeibare lijmen (elasticiteitsindex) (2e uitgave) NBN EN 13420 Ramen - Gedrag tussen verschillende klimaten - Beproevingsmethode (1e uitgave) NBN EN 14105 Vetten en afgeleide producten - Vetzuurmethylesters (FAME) - Bepaling van het gehalte aan vrij en totaal glycerol en van het gehalte aan mono-, di-, en triglyceriden (2e uitgave) NBN EN 14154-1+A2 Watermeters - Deel 1 : Algemene eisen (3e uitgave) NBN EN 14154-2+A2 Watermeters - Deel 2 : Installatie en gebruiksvoorwaarden (3e uitgave) NBN EN 14154-3+A2 Watermeters - Deel 3 : Beproevingsmethoden en uitrusting (3e uitgave) NBN EN 15185 Meubelen - Beoordeling van de weerstand van het oppervlak tegen slijtage (2e uitgave) NBN EN 15269-10 Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van brandwerendheids- en/of rookwerendheidsproeven voor deuren, luiken en te openen ramen, inclusief hang- en sluitwerk - Deel 10 : Brandwerendheid van stalen rolluiken (1e uitgave) NBN EN 15943 Curriculum Exchange Format (CEF) - Datamodel (1e uitgave) NBN EN 15976 Flexibele banen voor waterafdichting - Bepaling van het emitterend vermogen (1e uitgave) NBN EN 15984 Aardolie-industrie en -producten - Bepaling van de samenstelling van rookgassen van raffinaderijen en berekening van het koolstofgehalte en de stookwaarde - Gaschromatografische methode (1e uitgave) NBN EN 15987 Leer - Woordenlijst - Sleuteldefinities voor de leerhandel (1e uitgave) NBN EN 16024 Meststoffen - Bepaling van 1H-1,2,4-triazool in ureum en in meststoffen waarin ureum aanwezig is - Methode met hoge-prestatie vloeistofchromatografie (HPLC) (1e uitgave) NBN EN 16084 Koelsystemen en warmtepompen - Kwalificatie van dichtheid van componenten en verbindingen (1e uitgave) NBN EN ISO 2702 Warmtebehandelde stalen plaatschroeven - Mechanische eigenschappen (ISO 2702 :2011) (2e uitgave) NBN EN ISO 4017 Tapbouten - Productklassen A en B (ISO 4017 :2011) (3e uitgave) NBN EN ISO 4018 Tapbouten - Productklasse C (ISO 4018:2011) (2e uitgave) NBN EN ISO 5364 Anesthesie- en beademingssystemen - Orofaryngeale tubes (ISO 5364:2008) (1e uitgave) NBN EN ISO 5667-13 Waterkwaliteit - Monsterneming - Deel 13 : Leidraad voor de monsterneming van slib (ISO 5667-13:2011) (2e uitgave) NBN EN ISO 7048 Cilinderschroeven met kruisgleuf (ISO 7048:2011) (2e uitgave) NBN EN ISO 8362-6 Containers en accessoires voor parenteralia - Deel 6 : Dopjes gemaakt van aluminium-kunststof combinaties voor injectieflacons (ISO 8362-6:2010) (1e uitgave) NBN EN ISO 8676 Tapbouten met metrische schroefdraad met fijne spoed - Productklassen A en B (ISO 8676:2011) (2e uitgave) NBN EN ISO 9905/A1 Technische specificaties voor centrifugaalpompen - Klasse I - Amendement 1 (ISO 9905:1994/AMD 1:2011) (1e uitgave) NBN EN ISO 9908/A1 Technische specificaties voor centrifugaalpompen - Klasse III - Amendement 1 (ISO 9908:1993/AMD 1:2011) (1e uitgave) NBN EN ISO 10510 Combiplaatschroeven met vlakke sluitring (ISO 10510:2011) (2e uitgave) NBN EN ISO 10893-1 Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 1 : Geautomatiseerd elektromagnetisch onderzoek van naadloze en gelaste (met uitzondering van onderpoedergelaste) stalen buizen voor de verificatie van de hydraulische lekdichtheid (ISO 10893-1:2011) (1e uitgave) NBN EN ISO 10893-2 Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 2 : Geautomatiseerd wervelstroomonderzoek van naadloze en gelaste (met uitzondering van onderpoedergelaste) stalen buizen voor het aantonen van onvolkomenheden (ISO 10893-2:2011) (1e uitgave) NBN EN ISO 10893-3 Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 3 : Geautomatiseerd onderzoek op lekdichtheid met magnetische strooiflux over de gehele omtrek van naadloze en gelaste (met uitzondering van onderpoedergelaste) ferromagnetische stalen buizen voor het aantonen van onvolkomenheden in de lengte- en/of omtreksrichting (ISO 10893-3:2011) (1e uitgave) NBN EN ISO 10893-4 Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 4 : Penetrantonderzoek van naadloze en gelaste stalen buizen voor het aantonen van oppervlakteonvolkomenheden (ISO 10893-4:2011) (1e uitgave) NBN EN ISO 10893-5 Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 5 : Magnetisch onderzoek van naadloze en gelaste ferromagnetische stalen buizen voor het aantonen van oppervlakteonvolkomenheden (ISO 10893-5:2011) (1e uitgave) NBN EN ISO 10893-6 Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 6 : Radiografisch onderzoek van de lasnaad van gelaste stalen buizen voor het aantonen van onvolkomenheden (ISO 10893-6:2011) (1e uitgave) NBN EN ISO 10893-7 Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 7 : Digitaal radiografisch onderzoek van de lasnaad van gelaste stalen buizen voor het aantonen van onvolkomenheden (ISO 10893-7:2011) (1e uitgave) NBN EN ISO 10893-8 Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 8 : Geautomatiseerd ultrasoon onderzoek van naadloze en gelaste stalen buizen voor het aantonen van dubbelingen (ISO 10893-8:2011) (1e uitgave) NBN EN ISO 10893-9 Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 9 : Geautomatiseerd ultrasoon onderzoek van band/plaat, dat wordt gebruikt voor de fabricage van gelaste stalen buizen, voor het aantonen van dubbelingen (ISO 10893-9:2011) (1e uitgave) NBN EN ISO 10893-10 Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 10 : Geautomatiseerd ultrasoon onderzoek over de gehele omtrek van naadloze en gelaste (met uitzondering van onderpoedergelaste) stalen buizen voor het aantonen van onvolkomenheden in de lengte- en/of omtreksrichting (ISO 10893-10:2011) (1e uitgave) NBN EN ISO 10893-11 Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 11 : Geautomatiseerd ultrasoon onderzoek van de lasnaad van gelaste stalen buizen voor het aantonen van onvolkomenheden in de lengte- en/of omtreksrichting (ISO 10893-11:2011) (1e uitgave) NBN EN ISO 10893-12 Niet-destructief onderzoek van stalen buizen - Deel 12 : Geautomatiseerd ultrasoon dikteonderzoek over de gehele omtrek voor naadloze en gelaste (met uitzondering van onderpoedergelaste) stalen buizen (ISO 10893-12:2011) (1e uitgave) NBN EN ISO 10927 Kunststoffen - Bepaling van de moleculaire massa en de moleculaire massaverdeling van polymeersoorten door matrix ondersteunde laser desorptie/ionisatie time-of-flight massa spectrometrie (MALDI-TOF-MS)(ISO 10927:2011) (1e uitgave) NBN EN ISO 11296-1 Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse drukloze rioleringsnetwerken - Deel 1 : Algemeen (ISO 11296-1:2009) (1e uitgave) NBN EN ISO 11296-4 Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse drukloze rioleringsnetwerken - Deel 4 : Ter plekke uithardende voeringen (ISO 11296-4:2009, gecorrigeerde versie 2010-06-01) (1e uitgave) NBN EN ISO 11298-1 Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse watervoorzieningsnetwerken - Deel 1 : Algemeen (ISO 11298-1:2010) (1e uitgave) NBN EN ISO 11298-3 Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse watervoorzieningsnetwerken - Deel 3 : Voeringen met nauwsluitende leidingen (ISO 11298-3:2010) (1e uitgave) NBN EN ISO 11664-1 Kleurmeting - Deel 1 : CIE standaard kleurmeting-observatoren (ISO 11664-1:2007) (1e uitgave) NBN EN ISO 11664-2 Kleurmeting - Deel 2 : CIE standaard lichtbronnen (ISO 11664-2:2007) (1e uitgave) NBN EN ISO 11664-4 Kleurmeting - Deel 4 : CIE 1976 L*a*b* Kleurruimte (ISO 11664-4:2008) (1e uitgave) NBN EN ISO 11664-5 Kleurmeting - Deel 5 : CIE 1976 L*u*v* Kleurruimte en u', v' uniforme kleurenkwaliteitschaal-diagram (ISO 11664-5:2009) (1e uitgave) NBN EN ISO 12402-7/A1 Persoonlijke drijfhulpmiddelen - Deel 7 : Materialen en onderdelen - Veiligheidseisen en beproevingsmethoden - Amendement 1 (ISO 12402-7 :2006/Amd 1:2011) (1e uitgave) NBN EN ISO 12402-8/A1 Persoonlijke drijfhulpmiddelen - Deel 8 : Toebehoren - Veiligheidseisen en beproevingsmethoden - Amendement 1 (ISO 12402-8:2006/Amd 1 :2011) (1e uitgave) NBN EN ISO 12402-9/A1 Persoonlijke drijfhulpmiddelen - Deel 9 : Beproevingsmethoden - Amendement 1 (ISO 12402-9:2006/Amd 1:2011) (1e uitgave) NBN EN ISO 12780-1 Geometrische productspecificaties (GPS) - Rechtheid - Deel 1 : Woordenlijst en parameters betreffende rechtheid (ISO 12780-1:2011) (1e uitgave) NBN EN ISO 12966-2 Dierlijke en plantaardige vetten en oliën - Gaschromatografie van vetzuurmethylesters - Deel 2 : Bereiding van vetzuurmethylesters (ISO 12966-2:2011) (1e uitgave) NBN EN ISO 14253-2 Geometrische productspecificaties (GPS) - Keuring door meting van werkstukken en meetapparatuur - Deel 2 : Richtlijn voor de bepaling van de meetonzekerheid bij GPS-metingen, bij de kalibratie van meetapparatuur en bij productverificatie (ISO 14253-2:2011) (2e uitgave) NBN EN ISO 14253-3 Geometrische productspecificaties (GPS) - Keuring door meting van werkstukken en meetapparatuur - Deel 3 : Richtlijnen voor het bereiken van overeenstemming over meetonzekerheidsverklaringen (ISO 14253-3:2011) (1e uitgave) NBN EN ISO 14534 Oogheelkundige optica - Contactlenzen en verzorgingsproducten voor contactlenzen - Basiseisen (ISO 14534:2011) (4e uitgave) NBN EN ISO 15792-3 Lastoevoegmaterialen - Beproevingsmethoden - Deel 3 : Beproeving voor de indeling van lastoevoegmaterialen volgens de geschiktheid voor verschillende lasposities en van de grondinbranding bij een hoeklas (ISO 15792-3:2011) (2e uitgave) NBN EN ISO 15883-6 Desinfecterende wasmachines - Deel 6 : Eisen en beproevingen voor desinfecterende wasmachines met thermische desinfectie voor niet invasieve, niet-kritische medische hulpmiddelen en uitrusting (ISO 15883-6:2011) (1e uitgave) NBN EN ISO 19334 Bindmiddelen voor verven en vernissen - Colofonium - Gaschromatografische analyse (ISO 19334:2010) (1e uitgave) NBN EN ISO 20884 Aardolieproducten - Bepaling van het zwavelgehalte in brandstoffen voor wegvoertuigen - Golflengte-dispersieve röntgenstraalfluorescentiespectrometrie (ISO 20884:2011) (2e uitgave) NBN EN ISO 21003-2/A1 Meerlaagse leidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties in gebouwen - Deel 2 : Buizen - Amendement 1 (ISO 21003-2:2008/Amd 1:2011) (1e uitgave) NBN EN ISO 25139 Emissies van stationaire bronnen - Handmatige methode voor de bepaling van de methaanconcentratie met behulp van gaschromatografie (ISO 25139:2011) (1e uitgave) NBN EN ISO 28439 Werkplekatmosfeer - Karakterisering van ultrafijne en nano-aerosolen - Bepaling van de deeltjesgrootteverdeling en deeltjesaantallenconcentratie met differentiële mobiliteitsanalysesystemen (ISO 28439:2011) (1e uitgave) NBN EN ISO 28721-1 Email - Geëmailleerde apparatuur voor procestechniek - Deel 1 : Kwaliteitseisen voor materieel, onderdelen, apparaten en toebehoren (ISO 28721-1:2008) (1e uitgave) NBN EN ISO 28721-2 Email - Geëmailleerde apparatuur voor procestechniek - Deel 2 : Aanduiding en specificatie van de weerstand tegen chemische belasting en thermische schok (ISO 28721-2:2008) (1e uitgave) NBN EN ISO 28721-3 Email - Geëmailleerde apparatuur voor procestechniek - Deel 3 : Weerstand tegen thermische schok (ISO 28721-3:2008) (1e uitgave) NBN EN ISO 28927-10 Draagbare handgereedschappen met motoraandrijving - Beproevingsmethoden voor de evaluatie van de trillingsemissie - Deel 10 : Slagboormachines, hamers en brekers (ISO 28927-10:2011) (1e uitgave) NBN EN ISO 29601 Verven en vernissen - Bescherming tegen corrosie door middel van verfsystemen - Beoordeling van porositeit in een droge film (ISO 29601:2011) (1e uitgave) NBN EN 50122-1 Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Vaste installaties - Elektrische veiligheid, aarding en retourstromen - Deel 1 : Eisen in verband met bescherming tegen elektrische schok (2e uitgave) NBN EN 50174-1/A1 Informatietechnologie - Installatie van bekabeling - Deel 1 : Specificatie en kwaliteitsborging (2e uitgave) NBN EN 50216-12 Toebehoren van energietransformatoren en smoorspoelen - Deel 12 : Ventilatoren (1e uitgave) NBN EN 50363-0 Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning - Deel 0 : Algemene inleiding (2e uitgave) NBN EN 50363-2-1/A1 Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning - Deel 2-1 : Vernette elastomeren voor de mantel (1e uitgave) NBN EN 50363-3/A1 Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning - Deel 3 : PVC-mengsels voor de aderisolatie (1e uitgave) NBN EN 50363-5/A1 Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning - Deel 5 : Halogeenvrije, vernette mengsels voor de aderisolatie (1e uitgave) NBN EN 50363-6/A1 Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning - Deel 6 : Halogeenvrije, vernette mengsels voor de mantel (1e uitgave) NBN EN 50363-8/A1 Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning - Deel 8 : Halogeenvrije, thermoplastische mengsels voor de mantel (1e uitgave) NBN EN 50377-4-2 Connectorgroepen en verbindingscomponenten voor gebruik in communicatiesystemen voor optische vezels - Productspecificatie - Deel 4-2 : Type SC/APC simplex 8° afgesloten volgens IEC 60793-2-50 voor types B1.1 en B1.3 singlemode vezel, met volledige zirconium ferrule categorie U (1e uitgave) NBN EN 50377-4-4 Connectorgroepen en verbindingscomponenten voor gebruik in communicatiesystemen voor optische vezels - Productspecificatie - Deel 4-4 : Type SC-PC simplex afgesloten volgens IEC 60793-2-50 categorie B1.1 en B1.3 singlemode vezel, met volledige zirconium ferrule categorie U (1e uitgave) NBN EN 50377-13-2 Connectorgroepen en verbindingscomponenten voor gebruik in communicatiesystemen voor optische vezels - Productspecificatie - Deel 13-2 : Type LX.5-PC Duplex afgesloten volgens IEC 60793-2-50 categorie B1.1 en B1.3 singlemode vezel, met volledige zirconium ferrule categorie U (1e uitgave) NBN EN 50377-13-3 Connectorgroepen en verbindingscomponenten voor gebruik in communicatiesystemen voor optische vezels - Productspecificatie - Deel 13-3 : tYPE lx.5-apc Duplex afgesloten volgens IEC 60793-2-50 categorie B1.1 en B1.3 singlemode vezel, met volledige zirconium frerrule categorie U (1e uitgave) NBN EN 50395/A1 Elektrische beproevingsmethoden voor sterkstroomleidingen voor laagspanning (14e uitgave) NBN EN 50396/A1 Niet-elektrische beproevingsmethoden voor voedingsleidingen voor laagspanning (14e uitgave) NBN EN 50411-3-2 Organisatiemodules en glasvezelverbindingsdozen aan te wenden in de glasvezelcommunicatiesystemen - Productspecificaties - Deel 3-2 : Singlemode mechanische fibre splice (1e uitgave) NBN EN 50518-3 Monitoring en alarmontvangstcentrales - Deel 3 : Procedures en eisen voor de werking (1e uitgave) NBN EN 50543 Elektronische draagbare en vervoerbare apparatuur ontworpen om de aanwezigheid van kooldioxide en/of koolmonoxide binnenshuis te detecteren - Eisen en beproevingsmethoden (1e uitgave) NBN EN 50556 Signalisatie voor wegverkeer (1e uitgave) NBN EN 55022 Gegevensverwerkende apparatuur - Radiostoringskenmerken - Grenswaarden en meetmethode (5e uitgave) NBN EN 55024 Gegevensverwerkende apparatuur - Immuniteitskenmerken - Grenswaarden en meetmethoden (2e uitgave) NBN EN 60034-18-32 Roterende elektrische machines - Deel 18-32 : Beoordeling van de doelmatigheid van isolatiesystemen - Beproevingsprocedures voor vormspoelwikkelingen - Beoordeling van de elektrische duurzaamheid (1e uitgave) NBN EN 60060-2 Hoogspanningsbeproevingstechnieken - Deel 2 : Meetsystemen (2e uitgave) NBN EN 60065/A4 Audio-, video- en soortgelijke elektronische toestellen - Veiligheidseisen (8e uitgave) NBN EN 60076-2 Energietransformatoren - Deel 2 : Temperatuurverhoging voor met vloeistof gevulde transformatoren (13e uitgave) NBN EN 60079-13 Explosieve atmosferen - Deel 13 : Bescherming door drukkamer "p" (1e uitgave) NBN EN 60079-19 Explosieve atmosferen - Deel 19 : Reparatie revisie en renovatie van materieel (2e uitgave) NBN EN 60086-1 Droge batterijen - Deel 1 : Algemeen (9e uitgave) NBN EN 60086-2 Droge batterijen - Deel 2 : Fysische en elektrische specificaties (6e uitgave) NBN EN 60086-3 Droge batterijen - Deel 3 : Horlogebatterijen (3e uitgave) NBN EN 60086-5 Droge batterijen - Deel 5 : Veiligheid voor batterijen met waterige elektrolyt (3e uitgave) NBN EN 60099-8 Overspanningsafleiders - Deel 8 : Metaaloxide overspanningsafleiders met externe serie gap (EGLA) voor luchttransport- en distributie lijnen van a.c. systemen boven 1 kV (1e uitgave) NBN EN 60130-9 Connectors voor gebruik bij frequenties beneden 3 MHz - Deel 9 : Cirkelvormige connectors voor radio- en daarbij behorende geluidapparatuur (3e uitgave) NBN EN 60204-33 Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 33 : Eisen voor machines voor fabricage van halfgeleiders (1e uitgave) NBN EN 60238/A2 Lamphouders met Edisonschroefdraad (12e uitgave) NBN EN 60255-22-5 Meetrelais en beveiligingsmaterieel - Deel 22-5 : Elektrische storingsbeproevingen - Overspannings-immuniteitsproef (2e uitgave) NBN EN 60268-7 Toestellen voor geluidsystemen - Deel 7 : Hoofdtelefoons en oortelefoons (2e uitgave) NBN EN 60300-3-12 Beleid met betrekking tot betrouwbaarheid - Deel 3-12 : Toepassingsrichtlijn - Geïntegreerde logistieke ondersteuning (2e uitgave) NBN EN 60335-2-9/A4 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-9 : Bijzondere eisen voor broodroosters, grills en soortgelijke verplaatsbare kooktoestellen (6e uitgave) NBN EN 60349-2 Elektrische tractie - Roterende elektrische machines voor rail- en wegvoertuigen - Deel 2 : Door elektronische omzetters gevoede wisselstroommotoren (2e uitgave) NBN EN 60352-8 Soldeervrije verbindingen - Deel 8 : Bevestiging onder druk aangebracht - Algemene eisen, beproevingsmethoden en praktische richtlijn (1e uitgave) NBN EN 60461 Tijd- en stuurcode (2e uitgave) NBN EN 60519-1 Veiligheid van elektrowarmte installaties - Deel 1 : Algemene eisen (3e uitgave) NBN EN 60534-7 Regelkleppen voor industriële processen - Deel 7 : Gegevensblad voor regelkleppen (1e uitgave) NBN EN 60534-8-3 Regelkleppen voor industriële processen - Deel 8-3 : Geluidmetingen - Methode voor de voorspelling van aërodynamische geluid opgewekt door regelkleppen (3e uitgave) NBN EN 60601-2-45 Medische elektrische toestellen - Deel 2-45 : Bijzondere eisen voor de veiligheid van röntgentoestellen en stereotactische toestellen voor mammografie (3e uitgave) NBN EN 60728-3 Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en interactieve diensten - Deel 3 : Actieve brede-band apparatuur voor distributienetten (4e uitgave) NBN EN 60745-2-3 Handgereedschap motoraandrijvende elektrisch gereedschap - Deel 2-3 : Bijzondere eisen voor slijpmachines, polijstmachines en schijfschuurmachines (4e uitgave) NBN EN 60745-2-13/A1 Handgereedschap met motoraandrijving - Veiligheid - Deel 2-13 : Speciale eisen voor kettingzagen (3e uitgave) NBN EN 60745-2-21/A1 Handgereedschap met elektrische aandrijving - Veiligheid Deel 2-21 : Speciale eisen voor doorsteekapparaten (2e uitgave) NBN EN 60749-23/A1 Halfgeleiderelementen - Mechanische en klimatologische beproevingsmethoden - Deel 23 : Levensduur bij hoge temperatuur (1e uitgave) NBN EN 60770-1 Meetzenders voor gebruik in besturingssystemen voor industriële processen - Deel 1 : Methoden voor evaluatie van de prestaties (2e uitgave) NBN EN 60770-2 Meetzenders voor gebruik in besturingssystemen voor industriële processen - Deel 2 : Methoden voor inspectie en routinebeproeving (2e uitgave) NBN EN 60947-1/A1 Laagspanningsschakelaars - Deel 1 : Algemene richtlijnen (5e uitgave) NBN EN 60950-1/A3 Apparatuur voor informatietechniek - Veiligheid - Deel 1 : Algemene eisen (5e uitgave) NBN EN 60974-6 Uitrusting voor booglassen - Deel 6 : Apparatuur met beperkt gebruik (2e uitgave) NBN EN 61000-4-16/A2 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 4-16 : Beproevingen en meettechnieken - Beproevingen van immuniteit voor geleide meervoudige storingen in het frequentiegebied 0 Hz tot 150 kHz (1e uitgave) NBN EN 61029-2-4 Veiligheid van verplaatsbaar elektrisch gereedschap met motoraandrijving - Deel 2-4 : Bijzondere eisen voor slijpmachines (2e uitgave) NBN EN 61058-2-5 Toestelschakelaars - Deel 2-5 : Bijzondere eisen voor omkeerschakelaars (2e uitgave) NBN EN 61169-18 Hoogfrequentieconnectoren - Deel 18 : Groepsspecificatie - Coaxiale hoogfrequentconnectoren van type SSMA (1e uitgave) NBN EN 61169-19 Hoogfrequentieconnectoren - Deel 19 : Groepsspecificatie - Coaxiale hoogfrequentconnectoren van type SSMB (1e uitgave) NBN EN 61236 Onder spanning werken - Zadels, paalklemmen en toebehoren (2e uitgave) NBN EN 61300-2-17 Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 2-17 : Beproevingen - Koude (3e uitgave) NBN EN 61300-2-23 Optische vezelverbindingselementen en passieve componenten - Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 2-23 : Beproevingen - Isolatie voor niet onder druk staande omhulsels van optische vezelelementen (2e uitgave) NBN EN 61439-5 Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen - Deel 5 : Inrichtingen bestemd voor verdeelkasten in openbare netwerken (3e uitgave) NBN EN 61558-2-9 Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke - Deel 2-9 : Bijzondere bepalingen voor transformatoren voor looplampen van klasse III voor wolfraamdraadlampen (5e uitgave) NBN EN 61558-2-12 Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke - Deel 2-12 : Bijzondere bepalingen voor magnetische spanningsstabilisatoren (2e uitgave) NBN EN 61558-2-20 Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke inrichtingen - Deel 2-20 : Bijzondere bepalingen voor kleine smoorspoelen (2e uitgave) NBN EN 61591/A2 Afzuigkappen voor huishoudelijk gebruik - Methode voor het meten van de gebruikseigenchappen (1e uitgave) NBN EN 61746-1 Calibratie van optische tijddomein reflectometers (OTDR) - Deel 1 : OTDR voor monomodusvezels (vervangt gedeeltelijk NBN EN 61746) (1e uitgave) NBN EN 61753-086-6 Prestatienorm voor optische vezelverbindingselementen en passieve componenten - Deel 086-6 : Niet-geconnectoriseerde monomodus bidirectionele 1 490/1 550 nm afwaartse en 1 310 nm opwaartse WWDM inrichtingen voor categorie O - Niet-gecontroleerde omgeving (1e uitgave) NBN EN 61753-087-2 Optische vezelverbindingselementen en passieve componenten - Prestatienorm - Deel 087-2 : Niet-geconnectoriseerde monomodus bidirectionele 1 310 nm opwaartse en 1 490 nm afwaartse WWDM inrichtingen voor categorie C - Gecontroleerde omgeving (1e uitgave) NBN EN 61753-131-3 Optische vezelverbindingselementen en passieve componenten - Deel 131-3 : Monomodus mechanische vezellas voor categorie U - Niet-gecontroleerde omgeving (1e uitgave) NBN EN 61788-8 Supergeleiding - Deel 8 : Meting van de wisselstroomverliezen - Meting van de totale wisselstroomverliezen van Cu/Nb-Ti composietsupergeleidende draad bij wisselende magnetische dwarsvelden met een detectiespoelmethode (2e uitgave) NBN EN 61810-2 Elektromechanische elementaire relais - Deel 2 : Betrouwbaarheid (4e uitgave) NBN EN 61810-2-1 Elektromechanische elementaire relais - Deel 2-1 : Betrouwbaarheid - Procedure voor de verificatie van B10 waarden (1e uitgave) NBN EN 61834-4/A1 Opname - Digitaal videorecordercassettesysteem met diagonale registratie, met 6,35 mm brede magnetische band voor gebruik door consumenten 525-60, 625-50, 1125-60 en 1250-50 systemen) - Deel 4 : Overzicht en inhoud van digitale pakketinformatie (1e uitgave) NBN EN 61853-1 Prestatiebeproeving en -indicatoren van fotovoltaïsche (PV) modules Deel 1 : Prestatiemetingen van de bestralingssterkte, temperatuur en nominale belasting (1e uitgave) NBN EN 61881-1 Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Uitrusting voor rollend materieel - Condensatoren voor vermogenselektronika - Deel 1 : Papier/plastic filmcondensatoren (2e uitgave) NBN EN 61966-12-1 Multimediasystemen en -apparatuur - Kleurmeting en -beheer - Deel 12-1 : Metadata voor identificatie van het kleurenbereik (Gamut ID) (1e uitgave) NBN EN 62116 Beproevingsprocedure voor maatregelen tegen eilandbedrijf van netgekoppelde fotovoltaïsche omvormers (1e uitgave) NBN EN 62132-2 Geïntegreerde schakelingen - Metingen van elektromagnetische immuniteit - Deel 2 : Metingen van stralingsimmuniteit - TEM mobiel en breedband TEM mobiele methode (1e uitgave) NBN EN 62246-1 Reedcontacteenheden - Deel 1 : Hoofdspecificatie (2e uitgave) NBN EN 62305-1 Bliksembeveiliging - Deel 1 : Algemene principes (2e uitgave) NBN EN 62305-3 Bliksembeveiliging - Deel 3 : Fysieke schade aan objecten en letsel aan mens en dier (2e uitgave) NBN EN 62305-4 Bliksembeveiliging - Deel 4 : Elektrische en elektronische systemen in objecten (2e uitgave) NBN EN 62458 Uitrusting voor geluidsystemen - Elektroakoestische meters - Meting van groot signaalparameters (1e uitgave) NBN EN 62459 Uitrusting voor geluidsystemen - Elektroakoestische meters - Dynamische meting van onderdelen van de ophanging (1e uitgave) NBN EN 62475 Hoogspanningsbeproevingstechniek - Definities en eisen voor het beproeven en meten van hoogspanningssystemen (1e uitgave) NBN EN 62489-2 Elektro-akoestiek - Ringleidingen voor de overdracht van audiofrequenties voor hoortoesteldoeleinden - Deel 2 : Methoden voor het berekenen en meten van elektromagnetisch veld emissies met lage frequentie vanaf de lus voor het beoordelen van het voldoen aan richtlijnen over blootstelling van de mens (1e uitgave) NBN EN 62496-2-2 Optische printplaten - Deel 2-2 : Metingen - Afmetingen van optische printplaten (1e uitgave) NBN EN 62496-3 Optische printplaten - Deel 3 : Prestatienormen - Algemeen en leidraad (1e uitgave) NBN EN 62496-4 Optische printplaten - Deel 4 : Interfacenormen - Algemeen en leidraad (1e uitgave) NBN EN 62561-4 Systeemonderdelen voor bliksembeveiliging (LPSC) - Deel 4 : Eisen voor bevestingingsmiddelen voor geleiders (1e uitgave) NBN EN 80001-1 Toepassing van risicomanagement voor IT-netwerken en medische hulpmiddelen - Deel 1 : Verantwoordelijkheden en activiteiten (1e uitgave) NBN EN ISO 80601-2-12 Medische elektrische toestellen - Deel 2-12 : Bijzondere eisen voor de basisveiligheid en essentiële eigenschappen van ventilatoren voor intensieve verpleging (ISO/IEC 80601-2-12:2011) (1e uitgave) NBN EN ISO 80601-2-61 Medische elektrische toestellen - Deel 2-61 : Speciale eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties van pulsoximeterapparatuur (ISO 80601-2-61:2011) (1e uitgave) NBN EN 300 392-12-21 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 12 : Supplementary services stage 3; Sub-part 21 : Ambience Listening (AL) (V1.4.1e uitgave) NBN EN 300 676-1 Ground-based VHF hand-held, mobile and fixed radio transmitters, receivers and transceivers for the VHF aeronautical mobile service using amplitude modulation; Part 1 : Technical characteristics and methods of measurement (V1.5.2e uitgave) NBN EN 302 769 Digital Video Broadcasting (DVB); Frame structure channel coding and modulation for a second generation digital transmission system for cable systems (DVB-C2) (V1.2.1e uitgave) NBN EN 303 214 Data Link Services (DLS) System; Community Specification for application under the Single European Sky Interoperability Regulation EC 552/2004; Requirements for ground constituents and system testing (V1.1.1e uitgave) 2. De normen afgeleid van de Europese normen (EN) zijn in principe beschikbaar in het Engels, het Frans en het Duits;de normen afgeleid van de internationale normen (ISO) zijn in principe beschikbaar in het Engels en in het Frans. 3. Deze normen zijn verkrijgbaar bij het Bureau voor normalisatie, Birminghamstraat 131, 1070 Brussel, tegen betaling van hun prijs.4. De normen : NBN EN 320, 2e uitgave vervangt NBN EN 320, 1e uitgave NBN EN 413-1, 3e uitgave vervangt NBN EN 413-1, 2e uitgave NBN EN 653, 2e uitgave vervangt NBN EN 653, 1e uitgave NBN EN 654, 2e uitgave vervangt NBN EN 654, 1e uitgave NBN EN 654, 2e uitgave vervangt NBN EN 654/A1, 1e uitgave NBN EN 655, 2e uitgave vervangt NBN EN 655, 1e uitgave NBN EN 686, 2e uitgave vervangt NBN EN 686, 1e uitgave NBN EN 687, 2e uitgave vervangt NBN EN 687, 1e uitgave NBN EN 688, 2e uitgave vervangt NBN EN 688, 1e uitgave NBN EN 771-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 771-1+A1, 1e uitgave NBN EN 771-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 771-1, 1e uitgave NBN EN 771-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 771-1/A1, 1e uitgave NBN EN 771-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 771-2/A1, 1e uitgave NBN EN 771-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 771-2, 1e uitgave NBN EN 771-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 771-2+A1, 1e uitgave NBN EN 771-3, 2e uitgave vervangt NBN EN 771-3, 1e uitgave NBN EN 771-3, 2e uitgave vervangt NBN EN 771-3/A1, 1e uitgave NBN EN 771-4, 3e uitgave vervangt NBN EN 771-4/A1, 1e uitgave NBN EN 771-4, 3e uitgave vervangt NBN EN 771-4, 2e uitgave NBN EN 771-4, 3e uitgave vervangt NBN EN 771-4+A1, 1e uitgave NBN EN 771-5, 2e uitgave vervangt NBN EN 771-5/A1, 1e uitgave NBN EN 771-5, 2e uitgave vervangt NBN EN 771-5, 1e uitgave NBN EN 772-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 772-1, 1e uitgave NBN EN 772-11, 2e uitgave vervangt NBN EN 772-11/A1, 1e uitgave NBN EN 772-11, 2e uitgave vervangt NBN EN 772-11, 1e uitgave NBN EN 772-16, 2e uitgave vervangt NBN EN 772-16/A1, 1e uitgave NBN EN 772-16, 2e uitgave vervangt NBN EN 772-16, 1e uitgave NBN EN 772-16, 2e uitgave vervangt NBN EN 772-16/A2, 1e uitgave NBN EN 772-18, 2e uitgave vervangt NBN EN 772-18, 1e uitgave NBN EN 1238, 2e uitgave vervangt NBN EN 1238, 1e uitgave NBN EN 1239, 2e uitgave vervangt NBN EN 1239, 1e uitgave NBN EN 1240, 2e uitgave vervangt NBN EN 1240, 1e uitgave NBN EN 1243, 2e uitgave vervangt NBN EN 1243, 1e uitgave NBN EN 1245, 2e uitgave vervangt NBN EN 1245, 1e uitgave NBN EN 1629, 1e uitgave vervangt NBN ENV 1629, 1e uitgave NBN EN 1846-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 1846-1, 1e uitgave NBN EN 1965-1, 3e uitgave vervangt NBN EN 1965-1, 2e uitgave NBN EN 3280, 2e uitgave vervangt NBN EN 3280, 1e uitgave NBN EN 4604-009, 2e uitgave vervangt NBN EN 4604-009, 1e uitgave NBN EN 4604-010, 2e uitgave vervangt NBN EN 4604-010, 1e uitgave NBN EN 12829, 4e uitgave vervangt NBN EN 12829, 3e uitgave NBN EN 12962, 2e uitgave vervangt NBN EN 12962, 1e uitgave NBN EN 13420, 1e uitgave vervangt NBN ENV 13420, 1e uitgave NBN EN 14105, 2e uitgave vervangt NBN EN 14105, 1e uitgave NBN EN 14154-1+A2, 3e uitgave vervangt NBN EN 14154-1+A1, 2e uitgave NBN EN 14154-2+A2, 3e uitgave vervangt NBN EN 14154-2+A1, 2e uitgave NBN EN 14154-3+A2, 3e uitgave vervangt NBN EN 14154-3+A1, 2e uitgave NBN EN 15185, 2e uitgave vervangt NBN CEN/TS 15185, 1e uitgave NBN EN ISO 2702, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 2702, 1e uitgave NBN EN ISO 4017, 3e uitgave vervangt NBN EN ISO 4017, 2e uitgave NBN EN ISO 4018, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 4018, 1e uitgave NBN EN ISO 5364, 1e uitgave vervangt NBN EN 12181, 1e uitgave NBN EN ISO 5667-13, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 5667-13, 1e uitgave NBN EN ISO 7048, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 7048, 1e uitgave NBN EN ISO 8676, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 8676, 1e uitgave NBN EN ISO 10510, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 10510, 1e uitgave NBN EN ISO 10893-1, 1e uitgave vervangt NBN EN 10246-2, 1e uitgave NBN EN ISO 10893-1, 1e uitgave vervangt NBN EN 10246-1, 1e uitgave NBN EN ISO 10893-2, 1e uitgave vervangt NBN EN 10246-3, 1e uitgave NBN EN ISO 10893-3, 1e uitgave vervangt NBN EN 10246-5, 1e uitgave NBN EN ISO 10893-3, 1e uitgave vervangt NBN EN 10246-4, 1e uitgave NBN EN ISO 10893-4, 1e uitgave vervangt NBN EN 10246-11, 1e uitgave NBN EN ISO 10893-5, 1e uitgave vervangt NBN EN 10246-12, 1e uitgave NBN EN ISO 10893-5, 1e uitgave vervangt NBN EN 10246-18, 1e uitgave NBN EN ISO 10893-6, 1e uitgave vervangt NBN EN 10246-10, 1e uitgave NBN EN ISO 10893-8, 1e uitgave vervangt NBN EN 10246-14, 1e uitgave NBN EN ISO 10893-8, 1e uitgave vervangt NBN EN 10246-16, 1e uitgave NBN EN ISO 10893-8, 1e uitgave vervangt NBN EN 10246-17, 1e uitgave NBN EN ISO 10893-9, 1e uitgave vervangt NBN EN 10246-15, 1e uitgave NBN EN ISO 10893-10, 1e uitgave vervangt NBN EN 10246-7, 2e uitgave NBN EN ISO 10893-10, 1e uitgave vervangt NBN EN 10246-6, 1e uitgave NBN EN ISO 10893-11, 1e uitgave vervangt NBN EN 10246-8, 1e uitgave NBN EN ISO 10893-11, 1e uitgave vervangt NBN EN 10246-9, 1e uitgave NBN EN ISO 10893-12, 1e uitgave vervangt NBN EN 10246-13, 1e uitgave NBN EN ISO 11296-1, 1e uitgave vervangt NBN EN 13566-1, 1e uitgave NBN EN ISO 11296-4, 1e uitgave vervangt NBN EN 13566-4, 1e uitgave NBN EN ISO 11298-1, 1e uitgave vervangt NBN EN 14409-1, 1e uitgave NBN EN ISO 11298-3, 1e uitgave vervangt NBN EN 14409-3, 1e uitgave NBN EN ISO 12966-2, 1e uitgave vervangt NBN EN ISO 5509, 1e uitgave NBN EN ISO 14253-2, 2e uitgave vervangt NBN ENV ISO 14253-2, 1e uitgave NBN EN ISO 14534, 4e uitgave vervangt NBN EN ISO 14534, 3e uitgave NBN EN ISO 15792-3, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 15792-3, 1e uitgave NBN EN ISO 20884, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 20884, 1e uitgave NBN EN ISO 22434, 1e uitgave vervangt NBN EN 14189, 1e uitgave NBN EN ISO 28721-1, 1e uitgave vervangt NBN EN 15159-1, 1e uitgave NBN EN ISO 28721-2, 1e uitgave vervangt NBN EN 15159-2, 1e uitgave NBN EN ISO 28721-3, 1e uitgave vervangt NBN EN 15159-3, 1e uitgave NBN EN 50122-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 50122-1, 1e uitgave NBN EN 50363-0, 2e uitgave vervangt NBN EN 50363-0, 1e uitgave NBN EN 55022, 5e uitgave vervangt NBN EN 55022/A1, 4e uitgave NBN EN 55022, 5e uitgave vervangt NBN EN 55022, 4e uitgave NBN EN 55024, 2e uitgave vervangt NBN EN 55024/A1, 1e uitgave NBN EN 55024, 2e uitgave vervangt NBN EN 55024/A2, 1e uitgave NBN EN 55024, 2e uitgave vervangt NBN EN 55024, 1e uitgave NBN EN 60060-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 60060-2, 1e uitgave NBN EN 60060-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 60060-2/A1, 1e uitgave NBN EN 60076-2, 13e uitgave vervangt NBN EN 60076-2, 12e uitgave NBN EN 60079-19, 2e uitgave vervangt NBN EN 60079-19, 1e uitgave NBN EN 60086-1, 9e uitgave vervangt NBN EN 60086-1, 8e uitgave NBN EN 60086-2, 6e uitgave vervangt NBN EN 60086-2, 5e uitgave NBN EN 60086-3, 3e uitgave vervangt NBN EN 60086-3, 2e uitgave NBN EN 60086-5, 3e uitgave vervangt NBN EN 60086-5, 2e uitgave NBN EN 60130-9, 3e uitgave vervangt NBN EN 60130-9, 2e uitgave NBN EN 60255-22-5, 2e uitgave vervangt NBN EN 60255-22-5, 1e uitgave NBN EN 60268-7, 2e uitgave vervangt NBN EN 60268-7, 1e uitgave NBN EN 60300-3-12, 2e uitgave vervangt NBN EN 60300-3-12, 1e uitgave NBN EN 60349-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 60349-2, 1e uitgave NBN EN 60519-1, 3e uitgave vervangt NBN EN 60519-1, 2e uitgave NBN EN 60534-8-3, 3e uitgave vervangt NBN EN 60534-8-3, 2e uitgave NBN EN 60601-2-45, 3e uitgave vervangt NBN EN 60601-2-45, 2e uitgave NBN EN 60728-3, 4e uitgave vervangt NBN EN 60728-3, 3e uitgave NBN EN 60745-2-3, 4e uitgave vervangt NBN EN 60745-2-3/A1, 3e uitgave NBN EN 60745-2-3, 4e uitgave vervangt NBN EN 60745-2-3, 3e uitgave NBN EN 60770-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 60770-1, 1e uitgave NBN EN 60770-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 60770-2, 1e uitgave NBN EN 60974-6, 2e uitgave vervangt NBN EN 60974-6, 1e uitgave NBN EN 61029-2-4, 2e uitgave vervangt NBN EN 61029-2-4/A1, 1e uitgave NBN EN 61029-2-4, 2e uitgave vervangt NBN EN 61029-2-4, 1e uitgave NBN EN 61058-2-5, 2e uitgave vervangt NBN EN 61058-2-5, 1e uitgave NBN EN 61058-2-5, 2e uitgave vervangt NBN EN 61058-2-5/A1, 1e uitgave NBN EN 61236, 2e uitgave vervangt NBN EN 61236, 1e uitgave NBN EN 61300-2-17, 3e uitgave vervangt NBN EN 61300-2-17, 2e uitgave NBN EN 61300-2-23, 2e uitgave vervangt NBN EN 61300-2-23, 1e uitgave NBN EN 61439-5, 3e uitgave vervangt NBN EN 60439-5, 2e uitgave NBN EN 61558-2-9, 5e uitgave vervangt NBN EN 61558-2-9, 4e uitgave NBN EN 61558-2-12, 2e uitgave vervangt NBN EN 61558-2-12, 1e uitgave NBN EN 61558-2-20, 2e uitgave vervangt NBN EN 61558-2-20, 1e uitgave NBN EN 61788-8, 2e uitgave vervangt NBN EN 61788-8, 1e uitgave NBN EN 61810-2, 4e uitgave vervangt NBN EN 61810-2, 3e uitgave NBN EN 61881-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 61881, 1e uitgave NBN EN 62246-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 62246-1, 1e uitgave NBN EN 62305-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 62305-1, 1e uitgave NBN EN 62305-3, 2e uitgave vervangt NBN EN 62305-3/A1, 1e uitgave NBN EN 62305-3, 2e uitgave vervangt NBN EN 62305-3, 1e uitgave NBN EN ISO 80601-2-12, 1e uitgave vervangt NBN EN 794-1+A2, 2e uitgave NBN EN ISO 80601-2-61, 1e uitgave vervangt NBN EN ISO 9919, 2e uitgave 5.De registratie van de volgende Belgische normen wordt ingetrokken : NBN ENV 1991-2-7, 1e uitgave NBN EN 123000, 1e uitgave NBN R 01-016, 1e uitgave

^