Etaamb.openjustice.be
Overeenkomst
gepubliceerd op 16 oktober 2007

Bureau voor normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN HD 603 Distributiekabels met een toegekende spanning van 0,6/1 kV (2e uitgave) NBN HD 620(...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2007011498
pub.
16/10/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Bureau voor normalisatie (NBN) Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaakte normen, kondigt dit Bureau de registratie aan van de hierna volgende Belgische normen : NBN HD 603 Distributiekabels met een toegekende spanning van 0,6/1 kV (2e uitgave) NBN HD 620 Distributiekabels met geëxtrudeerde isolatie en met een toegekende spanning van 3,6/6 (7,2) kV tot en met 20,8/36 (42) kV (2e uitgave) NBN EN 859 Veiligheid van houtbewerkingsmachines - Vlakbanken met handvoeding (2e uitgave) NBN EN 860 Veiligheid van houtbewerkingsmachines - Vandiktebanken voor éénzijdige bewerking (2e uitgave) NBN EN 861 Veiligheid van houtbewerkingsmachines - Gecombineerde vlak- en vandiktebanken (2e uitgave) NBN EN 1506 Ventilatie van gebouwen - Ronde dunwandige metalen luchtkanalen van plaatmetaal en verbindingsstukken - Afmetingen (2e uitgave) NBN EN 12413 Veiligheidseisen voor slijpstenen uit gebonden slijpmiddelen (2e uitgave) NBN EN 13084-1 Vrijstaande schoorstenen - Deel 1 : Algemene eisen (2e uitgave) NBN EN 13224+A1 Geprefabriceerde betonproducten - Geribde vloerelementen (2e uitgave) NBN EN 13277-3/A1 Beschermuitrusting voor vechtsport - Deel 3 : Aanvullende eisen en proeven voor bovenlichaambeschermers (1e uitgave) NBN EN 13277-4/A1 Beschermuitrusting voor vechtsport - Deel 4 : Aanvullende eisen en beproevingsmethoden voor hoofdbeschermers (1e uitgave) NBN EN 13443-2+A1 Apparatuur voor waterconditionering binnen gebouwen - Mechanische filters - Deel 2 : Deeltjesgrootte van 1 µm tot minder dan 80 µm - Eisen voor prestaties, veiligheid en beproevingen (2e uitgave) NBN EN 13501-1 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1 : Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag (2e uitgave) NBN EN 13546+A1 Beschermende kleding - Hand-, arm-, borst-, buik-, been-, voet- en genitale beschermers voor veldhockey keepers, en scheenbeenbeschermers voor veldspelers - Eisen en beproevingsmethoden (2e uitgave) NBN EN 13567+A1 Beschermende kleding - Hand-, arm-, borst-, buik-, been-, genitale en gezichtbeschermers voor schermers - Eisen en beproevingsmethoden (2e uitgave) NBN EN 13948 Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen-, kunststof- en rubberbanen voor waterafdichtingen - Bepaling van de weerstand tegen worteldoorgroei (1e uitgave) NBN EN 14081-4+A1 Houtconstructies - Op sterkte gesorteerd timmerhout met rechthoekige doorsnede - Deel 4 : Machinaal sorteren - Instellingen van sorteermachines voor machine-gecontroleerde systemen (1e uitgave) NBN EN 14120+A1 Beschermende kleding - Pols-, handpalm-, knie- en elleboogbeschermers voor gebruikers van rolsportmaterieel - Eisen en beproevingsmethoden (2e uitgave) NBN EN 14587-1 Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Bovenbouw - Vonkstuiklassen van spoorstaven - Deel 1 : Nieuwe spoorstaven van de klassen R220, R260, R260Mn en R350HT in een vaste installatie (1e uitgave) NBN EN 14652+A1 Apparatuur voor het conditioneren van water in gebouwen - Membraanscheidingstoestellen - Eisen voor prestatie, veiligheid en beproeving (2e uitgave) NBN EN 14743+A1 Apparatuur voor waterconditionering binnen gebouwen - Ontharders - Eisen voor prestaties en veiligheid, beproeven (2e uitgave) NBN EN 14812+A1 Voorzieningen voor waterconditionering binnen gebouwen - Chemische doseringssystemen - Van te voren ingestelde doseringssystemen - Eisen voor prestaties, veiligheid en beproeven (2e uitgave) NBN EN 14897+A1 Waterbehandelingsapparatuur binnen gebouwen - Apparaten werkend op lage druk kwik UV lampen - Eisen voor prestaties, veiligheid en beproeving (2e uitgave) NBN EN 14898+A1 Apparatuur voor het conditioneren van drinkwater binnen gebouwen - Actieve media filters - Eisen voor prestaties, veiligheid en beproeven (2e uitgave) NBN EN 14986 Ontwerp van ventilatoren voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (1e uitgave) NBN EN 14989-1 Schoorstenen - Eisen en beproevingsmethoden voor metalen schoorstenen en afvoer- en toevoersystemen uit diverse materialen voor gesloten verwarmingstoestellen - Deel 1 : Verticale lucht/rook-terminals voor C6 toestellen (1e uitgave) NBN EN 15197 Houtachtige plaatmaterialen - Vlasvezelplaat - Specificaties (1e uitgave) NBN EN 15217 Energieprestatie van gebouwen - Methoden voor de uitdrukking van de energieprestatie en voor de energiecertificatie van gebouwen (1e uitgave) NBN EN 15237 Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk - Verticale drainage (1e uitgave) NBN EN 15304 Bepaling van de vries-dooiweerstand van geautoclaveerd cellenbeton (1e uitgave) NBN EN 15338 Meubelbeslag - Sterkte en duurzaamheid van uitbreidingselementen en hun onderdelen (1e uitgave) NBN EN 15614 Beschermende kleding voor brandweerlieden - Laboratoriumbeproevingsmethoden en prestatie-eisen voor brandweerkleding voor bosbrandbestrijding (1e uitgave) NBN EN ISO 105-E16 Textiel - Beproeving van de kleurechtheid - Deel E16 : Kleurechtheid tegen waterdruppels op bekledingsstoffen (ISO 105-E16:2006) (1e uitgave) NBN EN ISO 252 Transportbanden - Hechting tussen de lagen van de samenstellende onderdelen - Beproevingsmethoden (ISO 252:2007) (2e uitgave) NBN EN ISO 283 Transportbanden van textielweefsel - Treksterkte, rek bij breuk en rek bij de referentiebelasting van de samengestelde band - Beproevingsmethode (ISO 283:2007) (2e uitgave) NBN EN ISO 583 Transportbanden met een karkas van textielweefsels - Totale banddikte en dikte van samenstellende elementen - Beproevingsmethoden (ISO 583:2007) (2e uitgave) NBN EN ISO 703 Transportbanden - Flexibiliteit in dwarsrichting (trogvorming) - Beproevingsmethode (ISO 703:2007) (1e uitgave) NBN EN ISO 6785 Melk en melkproducten - Opsporing van Salmonella spp.(ISO 6785:2001) (1e uitgave) NBN EN ISO 7214 Schuimkunststoffen - Polyethyleen - Beproevingsmethoden (ISO 7214:2007) (2e uitgave) NBN EN ISO 8069 Melkpoeder - Bepaling van het gehalte aan melkzuur en lactaten (ISO 8069:2005) (1e uitgave) NBN EN ISO 8968-3 Melk - Bepaling van het stikstofgehalte - Deel 3 : Methode met blokdestructieapparatuur (Semi-micro snelle routinemethode) (ISO 8968-3:2004) (1e uitgave) NBN EN ISO 9680 Tandheelkunde - Werkpleklampen (ISO 9680:2007) (2e uitgave) NBN EN ISO 9920 Ergonomie van de thermische omgeving - Bepaling van de thermische isolatie en waterdampweerstand van kleding (ISO 9920:2007) (2e uitgave) NBN EN ISO 15103-2 Kunststoffen - Pers-, spuitgiet- en extrusiematerialen van polyfenyleenether (PPE) - Deel 2 : Voorbehandeling van proefstukken en bepaling van eigenschappen (ISO 15103-2:2007) (2e uitgave) NBN EN ISO 15181-1 Verven en vernissen - Bepaling van de afgiftesnelheid van biociden in aangroeiwerende verven - Deel 1 : Algemene methode voor de extractie van biociden (ISO 15181-1:2007) (2e uitgave) NBN EN ISO 15181-2 Verven en vernissen - Bepaling van de afgiftesnelheid van biociden in aangroeiwerende verven - Deel 2 : Bepaling van de koper-ion concentratie in het extract en berekening van de afgiftesnelheid (ISO 15181-2:2007) (2e uitgave) NBN EN ISO 15181-3 Verven en vernissen - Bepaling van de afgiftesnelheid van biociden in aangroeiwerende verven - Deel 3 : Berekening van de afgiftesnelheid van zink ethyleen-bis (dithiocarbamaat) (zineb) door bepaling van de concentratie van ethyleenthioureum in het extract (ISO 15181-3:2007) (1e uitgave) NBN EN ISO 15874-1/A1 Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - Polypropyleen (PP) - Deel 1 : Algemeen - Wijzigingsblad 1 (ISO 15874-1:2003/Amd 1:2007) (1e uitgave) NBN EN ISO 15874-2/A1 Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - Polypropyleen (PP) - Deel 2 : Buizen - Wijzigingsblad 1 (ISO 15874-2:2003/Amd 1:2007) (1e uitgave) NBN EN ISO 15875-1/A1 Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - Vernet polyethyleen (PE-X) - Deel 1 : Algemeen - Wijzingsblad 1 (ISO 15875-1:2003/Amd 1:2007) (1e uitgave) NBN EN ISO 15875-2/A1 Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - Vernet polyethyleen (PE-X) - Deel 2 : Buizen - Wijzigingsblad 1 (ISO 15875-2:2003/Amd 1:2007) (1e uitgave) NBN EN ISO 15876-1/A1 Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - Polybuteen (PB) - Deel 1 : Algemeen - Wijzigingsblad 1 (ISO 15876-1:2003/Amd 1:2007) (1e uitgave) NBN EN ISO 15876-2/A1 Kunststofleidingsystemen voor warm- en koudwaterinstallaties - Polybuteen (PB) - Deel 2 : Buizen - Wijzigingsblad 1 (ISO 15876-2:2003/Amd 1:2007) (1e uitgave) NBN EN ISO 19493 Waterkwaliteit - Richtlijn voor marien biologisch onderzoek van litorale en sublitorale verharde bodem (ISO 19493:2007) (1e uitgave) NBN EN ISO 20743 Textiel - Bepaling van de anti-bacteriële activiteit van anti-bacteriële eindproducten (ISO 20743:2007) (1e uitgave) NBN EN ISO 20988 Luchtkwaliteit - Richtlijnen voor schatting van meetonzekerheid (ISO 20988:2007) (1e uitgave) NBN EN ISO 21606 Tandheelkunde - Elastomere hulpstukken gebruikt in orthodontische producten (ISO 21606:2007) (1e uitgave) NBN EN 50090-2-2/A2 Gebouwbeheersystemen (HBES) - Deel 2-2 : Systeemoverzicht - Algemene technische eisen (1e uitgave) NBN EN 50155 Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Elektronische uitrusting voor rollend materieel (3e uitgave) NBN EN 50163/A1 Railtoepassingen - Voedingsspanningen van tractiesystemen (2e uitgave) NBN EN 50173-1 Informatietechnologie - Generieke bekabelingssystemen - Deel 1 : Algemene eisen (vervangt gedeeltelijk NBN EN 50173-1 (2003) (3e uitgave) NBN EN 50173-2 Informatietechnologie - Generieke bekabelingssystemen - Deel 2 : Kantooromgevingen (vervangt gedeeltelijk NBN EN 50173-1 (2000)) (2e uitgave) NBN EN 50173-4 Informatietechnologie - Generieke bekabelingssystemen - Deel 4 : Woonvertrekken (1e uitgave) NBN EN 50173-5 Informatietechnologie - Generieke bekabelingssystemen - Deel 5 : Gegevenscentra (1e uitgave) NBN EN 50229 Elektrische was-droogcombinaties voor huishoudelijk gebruik - Methoden voor het meten van gebruikseigenschappen (3e uitgave) NBN EN 50290-2-21/A1 Communicatiekabels - Deel 2-21 : Gemeenschappelijke ontwerpregels en constructie - PVC isolatieverbindingen (1e uitgave) NBN EN 50290-2-22/A1 Communicatiekabels - Deel 2-22 : Gemeenschappelijke ontwerpregels en constructie - PVC mantelverbindingen (1e uitgave) NBN EN 50290-2-26/A1 Communicatiekabels - Deel 2-26 : Gemeenschappelijke ontwerpregels en constructie - Halogeenvrije vlambestendige isolatieverbindingen (1e uitgave) NBN EN 50290-2-27/A1 Communicatiekabels - Deel 2-27 : Gemeenschappelijke ontwerpregels en constructie - Halogeenvrije vlambestendige thermoplastische isolatieverbindingen (1e uitgave) NBN EN 50464-1 Driefasige nettransformatoren met oliekoeling 50 Hz, van 50 kVA tot 2 500 kVA met een hoogste spanning van het materieel niet hoger dan 36 kV - Deel 1 : Algemene eisen (7e uitgave) NBN EN 50464-2-1 Driefasige nettransformatoren met oliekoeling 50 Hz, van 50 kVA tot 2 500 kVA met een hoogte spanning van het materieel niet hoger dan 36 kV - Deel 2-1 : Nettransformatoren met kabelaansluitkasten aan de hoogspannings- en/of laagspanningszijde - Algemene eisen (1e uitgave) NBN EN 50464-2-2 Driefasige nettransformatoren met oliekoeling 50 Hz, van 50 kVA tot 2 500 kVA met een hoogste spanning van het materieel niet hoger dan 36 kV - Deel 2-2 : Nettransformatoren met kabelaansluitkasten aan de hoogspannings- en/of laagspanningszijde - Kabelaansluitkasten van het type 1 voor gebruik met nettransformatoren die voldoen aan de eisen gesteld in EN 50464-2-1 (7e uitgave) NBN EN 50464-2-3 Driefasige nettransformatoren met oliekoeling 50 Hz, van 50 kVA tot 2 500 kVA met een hoogste spanning van het materieel niet hoger dan 36 kV - Deel 2-3 : Nettransformatoren met kabelaansluitkasten aan de hoogspannings- en/of laagspanningszijde - Kabelaansluitkasten van het type 2 voor gebruik met nettransformatoren die voldoen aan de eisen gesteld in EN 50464-2-1 (2e uitgave) NBN EN 50464-3 Driefasige mettransformatoren met oliekoeling 50 Hz, van 50 kVA tot 2 500 kVA met een hoogste spanning van het materieel niet hoger dan 36 kV - Deel 3 : Bepaling van het toegekende vermogen van een transformator belast met niet-sinusvormige stromen (1e uitgave) NBN EN 50464-4 Driefasige mettransformatoren met oliekoeling 50 Hz, van 50 kVA tot 2 500 kVA met een hoogste spanning van het materieel niet hoger dan 36 kV - Deel 4 : Eisen en beproevingen voor met druk belaste golfwandkasten (2e uitgave) NBN EN 55015/A1 Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur (5e uitgave) NBN EN 55016-1-2/A2 Specificatie voor meetapparatuur en meetmethoden voor radiostoringen en immuniteit - Deel 1-2 : Meetapparatuur voor radiostoringen en immuniteit - Aanvullende apparatuur - Geleide storingen (1e uitgave) NBN EN 55016-1-4 Specificatie voor meetapparatuur en meetmethoden voor radiostoringen en immuniteit - Deel 1-4 : Meetapparatuur voor radiostoringen en immuniteit - Aanvullende apparatuur - Stralingsstoring (2e uitgave) NBN EN 60027-2 Lettersymbolen te gebruiken in elektrotechniek - Deel 2 : Telecommunicatie en elektronica (1e uitgave) NBN EN 60034-5/A1 Roterende elektrische machines - Deel 5 : Beschermingsgraden gebaseerd op het integrale ontwerp (IP-codering) - Indeling (1e uitgave) NBN EN 60034-8 Roterende elektrische machines - Deel 8 : Klemaanduidingen en draairichting (2e uitgave) NBN EN 60034-14/A1 Roterende elektrische machines - Deel 14 : Mechanische trillingen van bepaalde machines met een ashoogte van 56 mm en meer - Meting, beoordeling en grenswaarden van de trillingsintensiteit (2e uitgave) NBN EN 60034-28 Roterende elektrische machines - Deel 28 : Beproevingsmethoden voor het bepalen van de waarden in vervangingsschema's voor met laagspanning gevoede draaistroom-kooiankermotoren (1e uitgave) NBN EN 60068-2-1 Klimatologische en mechanische beproevingsmethoden voor elektrotechnische producten - Deel 2-1 : Beproevingen - Proef A : Koude (2e uitgave) NBN EN 60068-2-69 Klimatologische en mechanische beproevingsmethoden voor elektrotechnische producten - Deel 2-69 : Beproevingen - Beproeving Te : Beproeving van de soldeerbaarheid van elektronische onderdelen voor elementen voor oppervlaktemontage (SMD) door de bevochtigingsbalansmethode (2e uitgave) NBN EN 60068-2-82 Klimatologische en mechanische beproevingsmethoden voor elektrotechnische producten - Deel 2-82 : Beproevingen - Proef Tx : Kristalgroei beproevingsmethode voor elektronische en elektrische onderdelen (1e uitgave) NBN EN 60068-3-11 Klimatologische en mechanische beproevingsmethoden voor elektronische producten - Deel 3-11 : Calculatie van onzekerheid van condities in klimatologische beproevingskamers (1e uitgave) NBN EN 60079-0 Elektrisch materieel voor plaatsen waar gasontploffingsgevaar kan heersen - Deel 0 : Algemene eisen (5e uitgave) NBN EN 60079-1 Explosieve atmosferen - Deel 1 : Bescherming van materieel door drukvast omhulsel "d" (7e uitgave) NBN EN 60079-6 Explosieve atmosferen - Deel 6 : Bescherming van materieel door olievulling "o" (4e uitgave) NBN EN 60079-19 Plaatsen waar gasontploffingsgevaar kan heersen - Deel 19 : Reparatie en revisie van apparatuur en ontginning (1e uitgave) NBN EN 60079-30-2 Ontplofbare atmosferen - Deel 30-2 : Elektrische weerstandsverwarmingsystemen - Leidraad voor de toepassing, installatie en onderhoud (2e uitgave) NBN EN 60191-1 Mechanische normalisatie van halfgeleiders - Deel 1 : Algemene regels voor de wijze van tekenen van omhulsels van discrete halfgeleiders (1e uitgave) NBN EN 60191-6-16 Halfgeleiderelementen - Omhulsels, afmetingen en overige dimensionele aspecten - Deel 6-16 : Woordenlijst van wisselstroomhalfgeleider beproevingen en burn-in fittingen voor BGA, LGA, FBGA en FLGA (1e uitgave) NBN EN 60269-1 Laagspanningssmeltveiligheden - Deel 1 : Algemene eisen (6e uitgave) NBN EN 60269-4 Laagspanningssmeltveiligheden - Deel 4 : Aanvullende eisen voor smeltpatronen voor bescherming van halfgeleiderelementen (3e uitgave) NBN EN 60309-4 Stopcontacten voor industrieel gebruik - Deel 4 : Geschakelde contactdozen en contactstoppen met of zonder vergrendeling (1e uitgave) NBN EN 60317-28/A2 Specificaties voor bepaalde soorten wikkeldraad - Deel 28 : Rechthoekig koperdraad, gelakt met polyesterimide, klasse 180 (1e uitgave) NBN EN 60335-2-30/A2 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-30 : Bijzondere eisen voor toestellen voor ruimteverwarming (5e uitgave) NBN EN 60335-2-53/A1 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-53 : Bijzondere eisen voor saunakachels (3e uitgave) NBN EN 60335-2-68/A2 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-68 : Bijzondere eisen voor vernevelingsapparatuur voor industrieel- en bedrijfsgebruik (3e uitgave) NBN EN 60335-2-70/A1 Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Deel 2-70 : Bijzondere eisen voor melkmachines (2e uitgave) NBN EN 60335-2-71/A1 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-71 : Bijzondere eisen voor elektrische verwarmingstoestellen voor het uitbroeden en fokken van dieren (2e uitgave) NBN EN 60335-2-79/A2 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-79 : Bijzondere eisen voor hogedrukreinigers en stoomreinigers (2e uitgave) NBN EN 60335-2-87/A1 Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Deel 2-87 : Bijzondere eisen voor elektrische uitrusting voor het verdoven van dieren (2e uitgave) NBN EN 60335-2-89/A3 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-89 : Bijzondere eisen voor commerciële diepvriestoestellen met ingebouwde of gescheiden opgestelde koeleenheden (1e uitgave) NBN EN 60335-2-106 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-106 : Bijzondere eisen voor vloerverwarming en voor ruimteverwarming geïnstalleerd onder verwijderbare vloerbedekkingen (1e uitgave) NBN EN 60371-3-8/A1 Isolatiematerialen op basis van mica - Deel 3 : Specificaties van afzonderlijke materialen - Blad 8 : Isolatieband op basis van micapapier voor vlamvaste veiligheidskabels (1e uitgave) NBN EN 60371-3-9/A1 Isolatiematerialen op basis van mica - Deel 3 : Specificaties van afzonderlijke materialen - Blad 9 : Micalex (1e uitgave) NBN EN 60384-4 Vaste condensatoren voor elektronische apparatuur - Deel 4 : Groepsspecificatie - Elektrolytische aluminiumcondensatoren met vaste (MnO2) en vloeibare elektrolyt (1e uitgave) NBN EN 60384-4-1 Vaste condensatoren voor elektronische apparatuur - Deel 4-1 : Raamspecificatie - Vaste elektrolytische aluminiumcondensatoren met vloeibare elektrolyt - Beoordelingsniveau EZ (1e uitgave) NBN EN 60384-4-2 Vaste condensatoren voor elektronische apparatuur - Deel 4-2 : Raamspecificatie - Vaste elektrolytische aluminiumcondensatoren met vaste (MnO2) elektrolyt - Beoordelingsniveau EZ (1e uitgave) NBN EN 60384-18 Vaste condensatoren voor elektronische apparatuur - Deel 18 : Groepsspecificatie voor vaste aluminium elektrolytische condensatoren voor oppervlaktemontage met vaste (MnO2) en vloeibare elektrolyt (1e uitgave) NBN EN 60384-18-1 Vaste condensatoren voor elektronische apparatuur - Deel 18-1 : Raamspecificatie - Vaste aluminium elektrolytische chip-condensatoren voor oppervlaktemontage met vaste (MnO2) elektrolyt - Beoordelingsniveau EZ (1e uitgave) NBN EN 60384-18-2 Vaste condensatoren voor elektronische apparatuur - Deel 18-2 : Raamspecificatie - Vaste aluminium elektrolytische chip-consensatoren voor oppervlaktemontage met vloeibare elektrolyt - Beoordelingsniveau EZ (1e uitgave) NBN EN 60405 Kerntechnische instrumenten - Constructievereisten en indeling van radiometrische kalibers (1e uitgave) NBN EN 60446 Algemene en veiligheidsprincipes voor het mens-machine-raakvlak, aanduidingen en identificatie - Identificatie van geleiders door kleuren of letters (4e uitgave) NBN EN 60450/A1 Meting van de gemiddelde viscometrische graad van polymerisatie van nieuwe en verouderde cellulose, elektrische isolerende materialen (1e uitgave) NBN EN 60454-3-4 Drukgevoelig kleefband voor elektrotechnische toepassingen - Deel 3 : Specificatie voor afzonderlijke materialen - Blad 4 : Cellulose crêpepapier en niet-crêpepapier, met thermohardende rubber kleeflaag (2e uitgave) NBN EN 60454-3-11 Drukgevoelig kleefband voor elektrotechnische toepassingen - Deel 3 : Specificatie voor afzonderlijke materialen - Blad 11 : Polyester filmcombinaties met glas, cellulose crêpepapier, niet-geweven polyester, epoxy en drukgevoelige kleefband (2e uitgave) NBN EN 60587 Elektrische isolatiematerialen gebruikt onder sterk vervuilde atmosferische omstandigheden - Beproevingsmethoden voor het vaststellen van kruipstroomvastheid en erosiebestendigheid (1e uitgave) NBN EN 60599/A1 Met minerale olie geïmprergneerde elektrische toestellen in bedrijf - Leidraad voor interpretatie van de analyse van opgeloste en vrije gassen (1e uitgave) NBN EN 60601-2-13/A1 Medische elektrische toestellen - Deel 2-13 : Bijzondere eisen voor de veiligheid en essentiële prestatie van anesthesie-systemen (1e uitgave) NBN EN 60645-3 Elektro-akoestiek - Audiometrische uitrusting - Deel 3 : Kortdurende testsignalen (2e uitgave) NBN EN 60664-1 Coördinatie van isolatie voor inrichtingen binnen laagspanningssystemen - Deel 1 : Uitgangspunten, eisen en beproevingen (2e uitgave) NBN EN 60670-21 Dozen en omhulsels voor elektrisch installatiematerieel voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties - Deel 21 : Speciale eisen voor dozen en omhulsels met ophangmogelijkheden (1e uitgave) NBN EN 60679-1 Kwartskristaloscillatoren van vastgestelde kwaliteit - Deel 1 : Hoofdspecificatie (2e uitgave) NBN EN 60684-3-211 Soepele isolatiekous - Deel 3 : Producttype-eisen - Blad 211 : Polyolefin krimpkous, brandvertragend, krimpratio 2:1 (3e uitgave) NBN EN 60684-3-248 Soepele isolatiekous - Deel 3 : Producttype-eisen - Blad 248 : Algemene doeleinden, dubbelwandige polyolefin krimpkous, brandvertragend, krimpratio's 2 :1, 3:1, 4:1 (1e uitgave) NBN EN 60730-1/A8 Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 1 : Algemene eisen (3e uitgave) NBN EN 60745-2-3 Handgereedschap motoraandrijvende elektrisch gereedschap Deel 2-3 : Bijzondere eisen voor slijpmachines, polijstmachines en schijfschuurmachines (3e uitgave) NBN EN 60745-2-4/A1 Handgereedschap met elektrische aandrijving - Veiligheid - Deel 2-4 : Speciale eisen voor polijstmachines en schuurmachines anders dan schijfschuurmachines (3e uitgave) NBN EN 60745-2-8/A1 Handgereedschap met motoraandrijving - Veiligheid - Deel 2-8 : Speciale eisen voor plaatscharen en knibbelscharen (2e uitgave) NBN EN 60745-2-9/A1 Handgereedschap met elektrische aandrijving - Veiligheid - Deel 2-9 : Speciale eisen voor tapmachines (2e uitgave) NBN EN 60745-2-11/A1 Handgereedschap met elektrische aandrijving - Veiligheid - Deel 2-11 : Speciale eisen voor decoupeerzagen (figuur- en schrobzagen) (3e uitgave) NBN EN 60745-2-13 Handgereedschap met motoraandrijving - Veiligheid - Deel 2-13 : Speciale eisen voor kettingzagen (2e uitgave) NBN EN 60745-2-14/A1 Handgereedschap met elektrische aandrijving - Veiligheid - Deel 2-14 : Speciale eisen voor schaafmachines (3e uitgave) NBN EN 60745-2-14/A2 Handgereedschap met elektrische aandrijving - Veiligheid - Deel 2-14 : Speciale eisen voor schaafmachines (3e uitgave) NBN EN 60745-2-17/A1 Handgereedschap met elektrische aandrijving - Veiligheid - Deel 2-17 : Speciale eisen voor bovenhandfrezers en trimmers (2e uitgave) NBN EN 60745-2-18/A1 Handgereedschap met elektrische aandrijving - Veiligheid - Deel 2-18 : Speciale eisen voor omsnoeringsgereedschap (1e uitgave) NBN EN 60745-2-19/A1 Handgereedschap met elektrische aandrijving - Veiligheid - Deel 2-19 : Speciale eisen voor voegmachines (1e uitgave) NBN EN 60745-2-20/A1 Handgereedschap met elektrische aandrijving - Veiligheid - Deel 2-20 : Speciale eisen voor bandzagen (1e uitgave) NBN EN 60745-2-21 Handgereedschap met elektrische aandrijving - Veiligheid - Deel 2-21 : Speciale eisen voor doorsteekapparaten (1e uitgave) NBN EN 60763-2 Specificatie voor gelamineerd karton - Deel 2 : Beproevingsmethoden (2e uitgave) NBN EN 60793-1-42 Optische vezels - Deel 1-42 : Meet- en beproevingsmethoden - Chromatische dispersie (2e uitgave) NBN EN 60793-1-47 Optische vezels - Deel 1-47 : Meetmethoden en beproevingsmethoden - Macrobocht verlies (2e uitgave) NBN EN 60794-4-10 Optische vezelkabels - Deel 4-10 : Optische hangkabels voor spanningskabels - Familiespecificatie voor OPWG (1e uitgave) NBN EN 60794-5 Optische vezelkabels - Deel 25 : Groepsspecificatie - Microbuisbekabeling voor installatie door blazen (1e uitgave) NBN EN 60904-2 Foto-elektrische elementen - Deel 2 : Eisen voor referentie-zonnecellen (2e uitgave) NBN EN 60947-1 Laagspanningsschakelaars - Deel 1 : Algemene richtlijnen (5e uitgave) NBN EN 60947-4-2/A2 Laagspanningsschakelaars - Deel 4-2 : Schakelaars en aanzetters voor motoren - Wisselstroomhalfgeleiderschakelaars en -aanzetters voor motoren (2e uitgave) NBN EN 61000-4-1 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 4-1 : Beproevingen en meettechnieken - Overzicht van IEC 61000-4 reeks (3e uitgave) NBN EN 61000-4-6 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 4-6 : Beproevingen en meettechnieken - Immuniteit voor geleide storingen, veroorzaakt door radiofrequente velden (+ corrigendum) (2e uitgave) NBN EN 61000-4-20/A1 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 4-20 : Beproeving en meettechnieken - Emissie en immuniteitsbeproeving in transversale elektromagnetische (TEM) golfpijpen (1e uitgave) NBN EN 61000-4-34 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Beproeving en meettechnieken - Deel 4-34 : Immuniteitsproeven voor kortstondige spanningsdalingen en -onderbrekingen en spanningsvariaties voor uitrusting met opgenomen stroom groter dan 16 A per fase (1e uitgave) NBN EN 61000-6-1 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 6-1 : Generieke normen - Immuniteit voor huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen (2e uitgave) NBN EN 61071 Condensatoren voor vermogenelektronica (2e uitgave) NBN EN 61124 Betrouwbaarheidsbeproeving - Controleproeven voor constant faaltempo en constant faalintensiteit (1e uitgave) NBN EN 61163-1 Betrouwbaarheidsonderzoek - Deel 1 : Herstelbare onderdelen die in grote hoeveelheden worden geproduceerd (1e uitgave) NBN EN 61165 Applicatie van Markov technieken (1e uitgave) NBN EN 61181 Met minerale olie gevulde elektrische uitrusting - Toepassing van de analyse van opgeloste gassen bij de fabrieksbeproeving van elektrisch materieel (2e uitgave) NBN EN 61190-1-2 Bevestigingsmaterialen voor elektronische samenstellingen Deel 1-2 : Eisen voor pasta-middelen voor soldering met hoge kwaliteitsverbindingen in elektronische samenstellingen (2e uitgave) NBN EN 61190-1-3 Bevestigingsmaterialen voor elektronische samenstellingen Deel 1-3 : Eisen voor elektronische kwaliteits soldeerlegeringen en vloeibare en niet-vloeibare solderen voor elektronische soldeertoepassingen (2e uitgave) NBN EN 61192-5 Vakmanschapseisen voor gesoldeerde electronische samenstellingen - Deel 5 : Herbewerking, herstelling en reparatie van gesoldeerde elektronische samenstellingen (1e uitgave) NBN EN 61204-7 Laagspanningsvoedingsapparaten met gelijkstroomuitgang - Deel 7 : Veiligheidseisen (1e uitgave) NBN EN 61212-1 Isolatiemateriaal - Industriële vaste ronde laminaatbuizen en draden gebaseerd op thermohardende leidingen voor elektrische doeleinden - Deel 1 : Definities, aanduidingen en algemene eisen (2e uitgave) NBN EN 61212-2 Isolatiemateriaal - Industriële vaste ronde laminaatbuizen en draden gebaseerd op thermohardende leidingen voor elektrische doeleinden - Deel 2 : Beproevingsmethoden (2e uitgave) NBN EN 61212-3-1 Isolatiemateriaal - Industriële vaste ronde laminaatbuizen en draden gebaseerd op thermohardende leidingen voor elektrische doeleinden - Deel 3-1 : Specificaties voor afzonderlijke materialen - Ronde laminaat gerolde buizen (2e uitgave) NBN EN 61212-3-2 Isolatiemateriaal - Industriële vaste ronde laminaatbuizen en draden gebaseerd op thermohardende leidingen voor elektrische doeleinden - Deel 3 : Specificaties voor afzonderlijke materialen - Blad 2 : Ronde laminaat gevormde buizen (2e uitgave) NBN EN 61212-3-3 Isoleermaterialen - Industriële vaste ronde laminaatbuizen en draden gebaseerd op thermohardende leidingen voor elektrische doeleinden - Deel 3 : Specificaties voor afzonderlijke materialen - Blad 3 : Ronde gelaagde gegoten staven (2e uitgave) NBN EN 61223-2-6 Evaluatie- en routinebeproevingen op afdelingen voor medische beeldweergave - Deel 2-6 : Constantheidsbeproevingen - Gebruikseigenschappen van beeldweergave van computertomografie röntgenapparatuur (2e uitgave) NBN EN 61290-7-1 Versterkers voor optische vezels - Basisspecificatie - Deel 7-1 : Beproevingsmethoden voor buiten-de-band-insteekverliezen - Gefilterd-optisch-vermogenmeter (2e uitgave) NBN EN 61290-10-4 Optische versterkers - Beproevingsmethoden - Deel 10-4 : Meerkanaalsparameters - Geïnterpoleerde bronsubstratiemethode die gebruik maakt van een optische spectrumanalysator (1e uitgave) NBN EN 61291-2 Optische versterkers - Deel 2 : Digitale toepassingen - Sjabloon voor prestatie-eisen (2e uitgave) NBN EN 61300-2-22 Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 2-22 : Beproevingen - Temperatuurswisselingen (2e uitgave) NBN EN 61300-2-26 Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - Basisbeproevingen en -meetprocedures - Deel 2-26 : Beproevingen - Zoutnevel (2e uitgave) NBN EN 61300-3-10 Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 3-10 : Onderzoek en metingen - Kaliberretentiekracht (2e uitgave) NBN EN 61340-3-1 Elektrostatica - Deel 3-1 : Methode voor de simulatie van elektrostatische ontlading - Model van het menselijk lichaam (HBM) elektrostatische ontlading test golfvormen (2e uitgave) NBN EN 61340-3-2 Elektrostatica - Deel 3-2 : Methoden voor simulatie van elektrostatische ontlading - Machinemodel (MM) - Elektrostatische ontlading test golfvormen (2e uitgave) NBN EN 61347-2-2/A1 Toebehoren voor lampen - Deel 2-2 : Bijzondere eisen voor met gelijkspanning of wisselspanning gevoede elektronische spanningsomvormers voor gloeilampen (3e uitgave) NBN EN 61347-2-7 Toebehoren voor lampen - Deel 2-7 : Bijzondere eisen voor met gelijkspanning gevoede elektronische voorschakelapparaten voor noodverlichting (5e uitgave) NBN EN 61347-2-9/A2 Toebehoren voor lampen - Deel 2-9 : Bijzondere eisen voor voorschakelapparaten voor ontladingslampen (met uitzondering van buisvormige fluorescentielampen) (6e uitgave) NBN EN 61347-2-13 Lampen - Deel 2-13 : Bijzondere eisen voor d.c. of a.c. verstrekkende elektronische schakelaars voor LED modules (1e uitgave) NBN EN 61400-2 Generatorsystemen voor windturbines - Deel 2 : Veiligheid van kleine windturbines (2e uitgave) NBN EN 61400-11/A1 Generatorsystemen voor windturbines - Deel 11 : Meettechnieken voor akoestische geluidshinder (2e uitgave) NBN EN 61400-12-1 Windturbines - Deel 12-1 : Vermogensprestatiemetingen van elektriciteit producerende windturbines (2e uitgave) NBN EN 61400-25-1 Windturbines - Deel 25-1 : Communicatie voor bewaking en controle van windkrachtcentrales - Algemene beschrijving van principes en modellen (1e uitgave) NBN EN 61400-25-2 Windturbines - Deel 25-2 : Communicatie voor bewaking en controle van windkrachtcentrales - Informatiemodellen (1e uitgave) NBN EN 61400-25-3 Windturbines - Deel 25-3 : Communicatie voor bewaking en controle van windkrachtcentrales - Informatie-uitwisselingsmodellen (1e uitgave) NBN EN 61400-25-5 Windturbines - Deel 25-5 : Communicatie voor bewaking en controle van windkrachtcentrales - Conformiteitsbeproeving (1e uitgave) NBN EN 61526 Bescherming tegen straling - Meting van het persoonlijk dosieequivalent Hp(10) en Hp(0,07) voor röntgen-, gamma-, neutron- en bêtastraling - Direct afleesbare persoonlijke dosisequivalentmeters en monitors (1e uitgave) NBN EN 61534-21 Contactrailsystemen - Deel 21 : Bijzondere eisen voor contactrailsystemen bestemd voor bevestiging aan muren en plafonds (1e uitgave) NBN EN 61537 Kabelbaansystemen en kabelladdersystemen voor het onderbrengen van elektrische leidingen (2e uitgave) NBN EN 61557-1 Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 kV wisselspanningen en 1,5 kV gelijkspanning - Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen - Deel 1 : Algemene eisen (2e uitgave) NBN EN 61557-2 Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 kV wisselspanning en 1,5 kV gelijkspanning - Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen - Deel 2 : Isolatieweerstand (2e uitgave) NBN EN 61557-3 Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 kV wisselspanning en 1,5 kV gelijkspanning - Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen - Deel 3 : Lus-impedantie (2e uitgave) NBN EN 61557-4 Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 kV wisselspanning en 1,5 kV gelijkspanning - Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen - Deel 4 : Weerstand van de aardverbinding en potentiaalvereffening (2e uitgave) NBN EN 61557-5 Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 kV wisselspanning en 1,5 kV gelijkspanning - Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen - Deel 5 : Aardweerstand (2e uitgave) NBN EN 61557-7 Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1000 V wisselspanning en 1500 V gelijkspanning - Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen - Deel 7 : Fasevolgorde (2e uitgave) NBN EN 61558-2-1 Veiligheid van transformatoren, voedingseenheden, smoorspoelen en dergelijke - Deel 2-1 : Bijzondere bepalingen en proeven voor scheidingstransformatoren en voedingseenheden die scheidingstransformatoren bevatten voor algemeen gebruik (2e uitgave) NBN EN 61558-2-2 Veiligheid van transformatoren, voedingseenheden, smoorspoelen en dergelijke - Deel 2-2 : Bijzondere bepalingen en proeven voor stuurstroomtransformatoren en voedingseenheden die stuurstroomtransformatoren bevatten (2e uitgave) NBN EN 61587-1 Mechanische constructies voor elektronische apparatuur - Beproevingen voor IEC 60917 en IEC 60297 - Deel 1 : Klimatologische en mechanische beproevingen en veiligheidsaspecten voor kasten, rekken, lades en chassis (2e uitgave) NBN EN 61587-3 Mechanische constructies voor elektronische apparatuur - Beproevingen voor IEC 60917 en IEC 60297 - Deel 3 : Elektromagnetische afschermingsbeproevingen voor kasten, rekken en laden (1e uitgave) NBN EN 61628-2/A1 Ribkarton voor elektrische toepassingen - Deel 2 : Beproevingsmethoden (1e uitgave) NBN EN 61643-11/A1 Beveiligingsmiddelen voor laagspanningsverdeelnetten - Deel 11 : Beveiligingsmiddelen voor lage spanningssystemen - Eisen en beproevingsmethoden (1e uitgave) NBN EN 61730-1 Veiligheidskwalificatie van fotovoltaïsche (PV) modules - Deel 1 : Eisen voor constructie (1e uitgave) NBN EN 61730-2 Veiligheidskwalificatie van fotovoltaïsche (PV) modules - Deel 2 : Eisen voor beproeving (1e uitgave) NBN EN 61760-2 Oppervlaktemontagetechnologie - Deel 2 : Vervoers- en opslagomstandigheden van onderdelen voor oppervlaktemontage (SMD) - Handleiding (2e uitgave) NBN EN 61804-3 Functieblokken (FB) voor procescontrole - Deel 3 : Beschrijvingstaal voor elektronische componenten (EDDL) (vervangt gedeeltelijk NBN EN 61804-2 (2004)) (2e uitgave) NBN EN 61804-2 Functieblokken (FB) voor procescontrole - Deel 2 : Specificatie voor functieblokken concept (vervangt gedeeltelijk NBN EN 61804-2 (2005)) (2e uitgave) NBN EN 61810-7 Elektromechanische relais - Deel 7 : Beproevings- en meetprocedures (1e uitgave) NBN EN 61924 Maritieme navigatie- en radiocommunicatieapparatuur en -systemen (1e uitgave) NBN EN 61937-1 Digitale audio - Interface voor niet-lineaire PCM-gecodeerde audio-bitstromen bij het toepassen van IEC 60958 - Deel 1 : Algemeen (2e uitgave) NBN EN 61937-8 Digitale audio - Interfaces voor niet-lineaire PCM-gecodeerde audio-bitstromen bij het toepassen van IEC 60958 - Deel 8 : Niet-lineaire PCM bitstromen volgens de Windows Media Audio (WMA) Professioneel format (1e uitgave) NBN EN 61982-1 Oplaadbare batterijen voor de voortbeweging van elektrische wegvoertuigen - Deel 1 : Beproevingsparameters (1e uitgave) NBN EN 61988-4 Plasmaschermen - Deel 4 : Klimatische en mechanische beproevingsmethoden (1e uitgave) NBN EN 61996-2 Maritieme navigatie- en radiocommunicatie-apparatuur en -systemen (1e uitgave) NBN EN 62022 Vaste monitoren voor controle en detectie van gammastralingen aanwezig in recycleerbare en niet-recycleerbare materialen vervoerd in voertuigen (1e uitgave) NBN EN 62034 Automatische beproevingssystemen voor batterijgevoede noodverlichting voor vluchtwegen (1e uitgave) NBN EN 62040-2 Ononderbroken voedingen - Deel 2 : Eisen ten aanzien van elektromagnetische compatibiliteit (EMC) (+ corrigendum) (2e uitgave) NBN EN 62056-46/A1 Elektriciteitsmeting - Gegevensuitwisseling voor meteraflezing, tariefsturing en belastingsregeling - Deel 46 : Gegevensverbindingslaag met HDLC-protocol (1e uitgave) NBN EN 62056-47 Elektriciteitsmeting - Gegevensuitwisseling voor meteraflezing, tariefsturing en belastingsregeling - Deel 47 : COSEM transportlagen voor IPv4 netwerken (1e uitgave) NBN EN 62056-53 Elektriciteitsmeting - Gegevensuitwisseling voor meteraflezing, tariefsturing en belastingsregeling - Deel 53 : COSEM toepassingslaag (2e uitgave) NBN EN 62056-61 Elektriciteitsmeting - Gegevensuitwisseling voor meteraflezing, tariefsturing en belastingsregeling - Deel 61 : Object Identificatie Systeem (OBIS) (2e uitgave) NBN EN 62056-62 Elektriciteitsmeting - Gegevensuitwisseling voor meteraflezing, tariefsturing en belastingsregeling - Deel 62 : Interface klassen (2e uitgave) NBN EN 62197-1 Connectoren voor elektronische apparatuur - Kwaliteitsbeoordelingseisen - Deel 1 : Hoofdspecificaties (1e uitgave) NBN EN 62264-3 Bedrijfsmodel-controlesysteem integratie - Deel 3 : Activiteitenmodellen van fabrieksbedrijfsvoeringmanagement (1e uitgave) NBN EN 62272-2 Digitale radio mondiaal (DRM) - Deel 2 : Digitale radio in de banden lager dan 30 MHz - Meetmethoden voor DRM zenders (1e uitgave) NBN EN 62282-3-1 Brandstofceltechnologie - Deel 3-1 : Stationaire brandstofcelsystemen - Veiligheid (1e uitgave) NBN EN 62282-5-1 Brandstofceltechnologies - Deel 5-1 : Draagbare brandstofcelsystemen - Veiligheid (1e uitgave) NBN EN 62381 Besturingssystemen in de procesindustrie - Acceptatiebeproeving in de fabriek (FAT), acceptatiebeproeving in het veld (SAT), en beproeving bij ingebruikname (SIT) (1e uitgave) NBN EN 62464-1 Magnetische-resonantie apparatuur voor medische beeldweergave - Deel 1 : Bepaling van essentiële beeldkwaliteit parameters (1e uitgave) NBN EN 60079-30-1 Ontplofbare atmosferen - Deel 30-1 : Elektrische weerstandsverwarmingsystemen - Algemene eisen en beproevingseisen (2e uitgave) 2. De normen afgeleid van de Europese normen (EN) zijn in principe beschikbaar in het Engels, het Frans en het Duits;de normen afgeleid van de internationale normen (ISO) zijn in principe beschikbaar in het Engels en in het Frans. 3. Deze normen zijn verkrijgbaar bij het Bureau voor normalisatie, Brabançonnelaan 29, 1000 Brussel, tegen betaling van hun prijs. 4. De normen : NBN EN 859, 2e uitgave vervangt NBN EN 859, 1e uitgave NBN EN 860, 2e uitgave vervangt NBN EN 860, 1e uitgave NBN EN 861, 2e uitgave vervangt NBN EN 861, 1e uitgave NBN EN 1506, 2e uitgave vervangt NBN EN 1506, 1e uitgave NBN EN 12413, 2e uitgave vervangt NBN EN 12413, 1e uitgave NBN EN 13084-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 13084-1, 1e uitgave NBN EN 13224+A1, 2e uitgave vervangt NBN EN 13224, 1e uitgave NBN EN 13443-2+A1, 2e uitgave vervangt NBN EN 13443-2, 1e uitgave NBN EN 13501-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 13501-1, 1e uitgave NBN EN 13546+A1, 2e uitgave vervangt NBN EN 13546, 1e uitgave NBN EN 13567+A1, 2e uitgave vervangt NBN EN 13567, 1e uitgave NBN EN 14081-4+A1, 1e uitgave vervangt NBN EN 14081-4, 1e uitgave NBN EN 14120+A1, 2e uitgave vervangt NBN EN 14120, 1e uitgave NBN EN 14652+A1, 2e uitgave vervangt NBN EN 14652, 1e uitgave NBN EN 14743+A1, 2e uitgave vervangt NBN EN 14743, 1e uitgave NBN EN 14812+A1, 2e uitgave vervangt NBN EN 14812, 1e uitgave NBN EN 14897+A1, 2e uitgave vervangt NBN EN 14897, 1e uitgave NBN EN 14898+A1, 2e uitgave vervangt NBN EN 14898, 1e uitgave NBN EN ISO 252, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 252-1, 1e uitgave NBN EN ISO 283, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 283-1, 1e uitgave NBN EN ISO 583, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 583-1, 1e uitgave NBN EN ISO 703, 1e uitgave vervangt NBN EN ISO 703-1, 1e uitgave NBN EN ISO 7214, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 7214, 1e uitgave NBN EN ISO 9680, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 9680, 1e uitgave NBN EN ISO 9920, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 9920, 1e uitgave NBN EN ISO 15103-2, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 15103-2, 1e uitgave NBN EN ISO 15181-1, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 15181-1, 1e uitgave NBN EN ISO 15181-2, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 15181-2, 1e uitgave NBN EN 50155, 3e uitgave vervangt NBN EN 50155, 2e uitgave NBN EN 50155, 3e uitgave vervangt NBN EN 50155/A1, 2e uitgave NBN EN 50173-1, 3e uitgave vervangt NBN EN 50173-1, 2e uitgave NBN EN 50173-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 50173-1, 2e uitgave NBN EN 50229, 3e uitgave vervangt NBN EN 50229, 2e uitgave NBN EN 50464-1, 7e uitgave vervangt NBN HD 428.1 S1, 6e uitgave NBN EN 50464-1, 7e uitgave vervangt NBN HD 428.1 S1/A1, 1e uitgave NBN EN 50464-2-2, 7e uitgave vervangt NBN HD 428.2.2 S1, 6e uitgave NBN EN 50464-2-3, 2e uitgave vervangt NBN HD 428.2.3 S1, 1e uitgave NBN EN 50464-4, 2e uitgave vervangt NBN HD 428.6 S1, 1e uitgave NBN EN 55016-1-4, 2e uitgave vervangt NBN EN 55016-1-4, 1e uitgave NBN EN 55016-1-4, 2e uitgave vervangt NBN EN 55016-1-4/A1, 1e uitgave NBN EN 55016-1-4, 2e uitgave vervangt NBN EN 55016-1-4/A2, 1e uitgave NBN EN 60034-8, 2e uitgave vervangt NBN EN 60034-8, 1e uitgave NBN EN 60068-2-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 60068-2-1, 1e uitgave NBN EN 60068-2-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 60068-2-1/A2, 1e uitgave NBN EN 60068-2-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 60068-2-1/A1, 1e uitgave NBN EN 60068-2-69, 2e uitgave vervangt NBN EN 60068-2-69, 1e uitgave NBN EN 60079-0, 5e uitgave vervangt NBN EN 60079-0, 4e uitgave NBN EN 60079-1, 7e uitgave vervangt NBN EN 60079-1, 6e uitgave NBN EN 60079-6, 4e uitgave vervangt NBN EN 50015, 3e uitgave NBN EN 60079-30-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 62086-2, 1e uitgave NBN EN 60269-1, 6e uitgave vervangt NBN EN 60269-1, 5e uitgave NBN EN 60269-1, 6e uitgave vervangt NBN EN 60269-3, 1e uitgave NBN EN 60269-1, 6e uitgave vervangt NBN EN 60269-3/A1, 1e uitgave NBN EN 60269-1, 6e uitgave vervangt NBN EN 60269-2, 4e uitgave NBN EN 60269-1, 6e uitgave vervangt NBN EN 60269-1/A1, 5e uitgave NBN EN 60269-4, 3e uitgave vervangt NBN EN 60269-4, 2e uitgave NBN EN 60269-4, 3e uitgave vervangt NBN EN 60269-4/A2, 2e uitgave NBN EN 60269-4, 3e uitgave vervangt NBN EN 60269-4-1, 1e uitgave NBN EN 60269-4, 3e uitgave vervangt NBN EN 60269-4/A1, 1e uitgave NBN EN 60446, 4e uitgave vervangt NBN EN 60446, 3e uitgave NBN EN 60454-3-4, 2e uitgave vervangt NBN EN 60454-3-4, 1e uitgave NBN EN 60454-3-4, 2e uitgave vervangt NBN EN 60454-3-5, 1e uitgave NBN EN 60454-3-11, 2e uitgave vervangt NBN EN 60454-3-11, 1e uitgave NBN EN 60454-3-11, 2e uitgave vervangt NBN EN 60454-3-15, 1e uitgave NBN EN 60454-3-11, 2e uitgave vervangt NBN EN 60454-3-16, 1e uitgave NBN EN 60645-3, 2e uitgave vervangt NBN EN 60645-3, 1e uitgave NBN EN 60664-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 60664-1, 1e uitgave NBN EN 60679-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 60679-1, 1e uitgave NBN EN 60679-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 60679-1/A1, 1e uitgave NBN EN 60679-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 60679-1/A2, 1e uitgave NBN EN 60684-3-211, 3e uitgave vervangt NBN EN 60684-3-211, 2e uitgave NBN EN 60745-2-3, 3e uitgave vervangt NBN EN 50144-2-3, 2e uitgave NBN EN 60745-2-3, 3e uitgave vervangt NBN EN 50144-2-3/A2, 2e uitgave NBN EN 60745-2-3, 3e uitgave vervangt NBN EN 50144-2-3/A1, 2e uitgave NBN EN 60745-2-13, 2e uitgave vervangt NBN EN 50144-2-13, 1e uitgave NBN EN 60763-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 60763-2, 1e uitgave NBN EN 60793-1-42, 2e uitgave vervangt NBN EN 60793-1-42, 1e uitgave NBN EN 60793-1-47, 2e uitgave vervangt NBN EN 60793-1-47, 1e uitgave NBN EN 60904-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 60904-2, 1e uitgave NBN EN 60904-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 60904-2/A1, 1e uitgave NBN EN 60947-1, 5e uitgave vervangt NBN EN 60947-1, 4e uitgave NBN EN 61000-4-1, 3e uitgave vervangt NBN EN 61000-4-1, 2e uitgave NBN EN 61000-4-6, 2e uitgave vervangt NBN EN 61000-4-6, 1e uitgave NBN EN 61000-4-6, 2e uitgave vervangt NBN EN 61000-4-6/A1, 1e uitgave NBN EN 61000-4-6, 2e uitgave vervangt NBN EN 61000-4-6/A2, 1e uitgave NBN EN 61000-6-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 61000-6-1, 3e uitgave NBN EN 61071, 2e uitgave vervangt NBN EN 61071-1, 1e uitgave NBN EN 61071, 2e uitgave vervangt NBN EN 61071-2, 1e uitgave NBN EN 61181, 2e uitgave vervangt NBN EN 61181, 1e uitgave NBN EN 61190-1-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 61190-1-2, 1e uitgave NBN EN 61190-1-3, 2e uitgave vervangt NBN EN 61190-1-3, 1e uitgave NBN EN 61212-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 61212-1, 1e uitgave NBN EN 61212-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 61212-2, 1e uitgave NBN EN 61212-3-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 61212-3-1, 1e uitgave NBN EN 61212-3-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 61212-3-2, 1e uitgave NBN EN 61212-3-3, 2e uitgave vervangt NBN EN 61212-3-3, 1e uitgave NBN EN 61223-2-6, 2e uitgave vervangt NBN EN 61223-2-6, 1e uitgave NBN EN 61290-7-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 61290-7-1, 1e uitgave NBN EN 61291-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 61291-2, 1e uitgave NBN EN 61300-2-22, 2e uitgave vervangt NBN EN 61300-2-22, 1e uitgave NBN EN 61300-2-26, 2e uitgave vervangt NBN EN 61300-2-26, 1e uitgave NBN EN 61300-3-10, 2e uitgave vervangt NBN EN 61300-3-10, 1e uitgave NBN EN 61340-3-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 61340-3-1, 1e uitgave NBN EN 61340-3-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 61340-3-2, 1e uitgave NBN EN 61347-2-7, 5e uitgave vervangt NBN EN 61347-2-7, 4e uitgave NBN EN 61400-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 61400-2, 1e uitgave NBN EN 61400-12-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 61400-12-1, 2e uitgave NBN EN 61537, 2e uitgave vervangt NBN EN 61537, 1e uitgave NBN EN 61557-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 61557-1, 1e uitgave NBN EN 61557-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 61557-2, 1e uitgave NBN EN 61557-3, 2e uitgave vervangt NBN EN 61557-3, 1e uitgave NBN EN 61557-4, 2e uitgave vervangt NBN EN 61557-4, 1e uitgave NBN EN 61557-5, 2e uitgave vervangt NBN EN 61557-5, 1e uitgave NBN EN 61557-7, 2e uitgave vervangt NBN EN 61557-7, 1e uitgave NBN EN 61558-2-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 61558-2-1, 1e uitgave NBN EN 61558-2-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 61558-2-2, 1e uitgave NBN EN 61587-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 61587-1, 1e uitgave NBN EN 61760-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 61760-2, 1e uitgave NBN EN 61804-3, 2e uitgave vervangt NBN EN 61804-2, 1e uitgave NBN EN 61804-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 61804-2, 1e uitgave NBN EN 61937-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 61937-1, 1e uitgave NBN EN 62040-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 50091-2, 1e uitgave NBN EN 62056-53, 2e uitgave vervangt NBN EN 62056-53, 1e uitgave NBN EN 62056-61, 2e uitgave vervangt NBN EN 62056-61, 1e uitgave NBN EN 62056-62, 2e uitgave vervangt NBN EN 62056-62, 1e uitgave NBN EN 62212-2, e uitgave vervangt NBN EN 61212-2, 1e uitgave NBN EN 60079-30-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 62086-1, 1e uitgave

^