Etaamb.openjustice.be
Omzendbrief van 05 november 2019
gepubliceerd op 27 november 2020

Omzendbrief OOP 45 ter begeleiding van het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden. - Duitse vertaling

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2020016125
pub.
27/11/2020
prom.
05/11/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


5 NOVEMBER 2019. - Omzendbrief OOP 45 ter begeleiding van het koninklijk besluit van 28 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 17/02/2020 numac 2020030042 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019013153 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden sluiten tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden. - Duitse vertaling


De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de omzendbrief OOP 45 van de Minister van Werk, Economie en Consumenten, de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de Minister van Mobiliteit van 5 november 2019 ter begeleiding van het koninklijk besluit van 28 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 17/02/2020 numac 2020030042 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019013153 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden sluiten tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden (Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2020).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling in Malmedy.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^