Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 15 mei 2024

Aardgasvervoersleidingen Vervoersvergunning A323-4545 Bij ministerieel besluit van 06 mei 2024 wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning A322-296B van 18 april 1969 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan de nv F

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2024004652
pub.
15/05/2024
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Aardgasvervoersleidingen Vervoersvergunning A323-4545 Bij ministerieel besluit van 06 mei 2024Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/05/2024 pub. 08/05/2024 numac 2024004403 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende regeling van de detachering van personeelsleden van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten naar de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie sluiten wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning A322-296B van 18 april 1969 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan de nv Fluxys Belgium, met ondernemingsnummer 0402.954.628, voor de omlegging van de bestaande leiding DN500 Antwerpen (S.I.B.P.) - Schelle (EXGR) voor de realisatie van een bermenlandschap.

^