Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 23 maart 2023

Rechterlijke Orde. - Verlenging geldigheidsduur Bij ministerieel besluit van 03 maart 2023 wordt, in toepassing van het artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van - de werving van Franstalige parketcriminoloog Jeugd en Gezin Wallonië/ Brussel (niveau A1) - sessi(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2023041094
pub.
23/03/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Verlenging geldigheidsduur Bij ministerieel besluit van 03 maart 2023 wordt, in toepassing van het artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel en gelet op het ministerieel besluit van 29 januari 2021 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2012 houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en het personeel van de hoven en rechtbanken, de geldigheidsduur van de reserve van geslaagden van de vergelijkende selectie voor - de werving van Franstalige parketcriminoloog Jeugd en Gezin Wallonië/ Brussel (niveau A1) - sessie 2022 (selectienummer AFG21282), waarvan het proces-verbaal afgesloten werd op 30 maart 2022, verlengd voor een periode van één jaar, namelijk tot 29 maart 2024.

^