Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 13 april 2021

Exploitatie van de luchthavens Bij ministerieel besluit van 18 februari 2021wordt de onderneming "ALIBABA SMART HUB Belgium SRL" voor een termijn van tien jaar die ingaat op 18 februari 2021 erkend om grondafhandelingsdiensten op de s - administratieve grondafhandeling en supervisie; - vracht- en postafhandeling; - vluchtafhan(...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021201681
pub.
13/04/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Exploitatie van de luchthavens Bij ministerieel besluit van 18 februari 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/02/2021 pub. 23/03/2021 numac 2021030547 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van 156.000 € voor de werking van de Boeddhistische Unie van België type ministerieel besluit prom. 18/02/2021 pub. 01/03/2021 numac 2021020464 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 2019 houdende delegatie van handtekening aan het celhoofd `biociden' van het Directoraat-generaal Leefmilieu voor de uitvoeringsakten inzake biociden sluitenwordt de onderneming "ALIBABA SMART HUB Belgium SRL" voor een termijn van tien jaar die ingaat op 18 februari 2021 erkend om grondafhandelingsdiensten op de site van de luchthaven Luik te verlenen voor: - administratieve grondafhandeling en supervisie; - vracht- en postafhandeling; - vluchtafhandeling en administratie van cabinepersoneel; - grondtransportafhandeling.

Bij ministerieel besluit van 18 februari 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/02/2021 pub. 23/03/2021 numac 2021030547 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van 156.000 € voor de werking van de Boeddhistische Unie van België type ministerieel besluit prom. 18/02/2021 pub. 01/03/2021 numac 2021020464 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 2019 houdende delegatie van handtekening aan het celhoofd `biociden' van het Directoraat-generaal Leefmilieu voor de uitvoeringsakten inzake biociden sluitenwordt de onderneming "ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS SRL" voor een termijn van tien jaar die ingaat op 18 februari 2021 erkend om grondafhandelingsdiensten op de site van de luchthaven Luik te verlenen voor: - voor vracht, zowel bij uitvoer als bij invoer of bij transit, de fysieke behandeling van de vracht, de behandeling van de bijbehorende documenten, de douaneformaliteiten en elke tussen partijen overeengekomen of door de omstandigheden vereiste conservatoire maatregel.

Bij ministerieel besluit van 18 februari 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/02/2021 pub. 23/03/2021 numac 2021030547 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van 156.000 € voor de werking van de Boeddhistische Unie van België type ministerieel besluit prom. 18/02/2021 pub. 01/03/2021 numac 2021020464 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 2019 houdende delegatie van handtekening aan het celhoofd `biociden' van het Directoraat-generaal Leefmilieu voor de uitvoeringsakten inzake biociden sluiten wordt de onderneming "TARMAK AVIATION SRL" voor een termijn van tien jaar die ingaat op 18 februari 2021 erkend om grondafhandelingsdiensten op de site van de luchthaven Luik te verlenen voor: - toezicht op de belading, berichten en telecommunicatie; - verwerking, opslag, behandeling en administratie van de vracht; - elke andere supervisiedienst voor of na de vlucht en elke andere door de gebruiker gevraagde dienst; - voor vracht, zowel bij uitvoer als bij invoer of bij transit, de fysieke behandeling van de vracht, de behandeling van de bijbehorende documenten, de douaneformaliteiten en elke tussen partijen overeengekomen of door de omstandigheden vereiste conservatoire maatregel; - het beladen en lossen van het vliegtuig, met inbegrip van het verstrekken en inzetten van de benodigde middelen, alsmede het vervoer van bemanning en passagiers tussen het vliegtuig en het luchthavengebouw, alsmede het vervoer van bagage tussen het vliegtuig en het luchthavengebouw; - de voorbereiding van de vlucht op de luchthaven waarvan het vliegtuig vertrekt of op enige andere plaats; - afhandeling na de vlucht; - de contacten met de leveranciers en de administratieve verwerking.

Bij ministerieel besluit van 17 februari 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/02/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021030445 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - U.C.M. type ministerieel besluit prom. 17/02/2021 pub. 01/03/2021 numac 2021200784 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2017 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 17/02/2021 pub. 03/03/2021 numac 2021030430 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot delegatie van bevoegdheid en van tekenbevoegdheid aan de leidende ambtenaren van Brussel openbaar ambt sluiten wordt de erkenning voor grondafhandeling van de onderneming "LSG SKY CHEFS BRUSSELS INTERNATIONAL SRL", oorspronkelijk bekend en erkend onder de naam "GATE GOURMET BELGIUM", die op de luchthavens van Luik en Charleroi was verleend voor de volgende grondafhandelingsdiensten, ingetrokken - catering".

^