Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 02 juli 2020

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 8 april 2020 wordt de "s.p.r.l. CLEANING & WASTE INTEGRATED", gevestigd "zone artisanale de la Riviérette" 16 te 7330 Saint-Ghislain, erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlij Bij ministerieel besluit van 28 mei 2020 wordt de b.v.b.a. FIRMA SORET, gevestigd Weemstraat 5 (...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020202819
pub.
02/07/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 8 april 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/04/2020 pub. 14/04/2020 numac 2020020818 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2020 betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 type ministerieel besluit prom. 08/04/2020 pub. 15/04/2020 numac 2020040947 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanduiding van de overheidsdelegaties van de basisoverlegcomités voor de personeelsleden van de griffies en parketten van de rechtbanken en hoven die ressorteren onder de Hoven van Beroep sluiten wordt de "s.p.r.l. CLEANING & WASTE INTEGRATED", gevestigd "zone artisanale de la Riviérette" 16 te 7330 Saint-Ghislain, erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 28 mei 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 10/03/2021 numac 2021200915 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08 en 06 van organisatieafdelingen 10 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 15/06/2020 numac 2020041610 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juli 2018 houdende de benoeming van de leden van de Commissie belast met de behandeling van de individuele klachten van de bewoners van de gesloten centra type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020041413 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangsperiode, bedoeld in de norm NBN EN 228, met één extra maand van 1 juni tot 30 juni 2020 overeenkomstig artikel 2, vierde lid, van het koninklijk besluit van 8 juli 2018 betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020041560 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van de afbakeningen van het gecontamineerde gebied, van het versterkte observatiegebied en van het waakzaamheidsgebied bepaald bij artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 6 juni 2019 houdende verscheidene tijdelijke maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020202863 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de secretarissen van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020041543 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van verscheidende bepalingen betreffende plaagorganismen bij planten op zaden en ander plantaardig teeltmateriaal type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 16/07/2020 numac 2020202740 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen een tegemoetkoming verleent in het loon en de sociale lasten, die door de beschermde werkplaatsen worden gedragen sluiten wordt de b.v.b.a. FIRMA SORET, gevestigd Weemstraat 5 te 1560 Hoeilaart, erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 28 mei 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 10/03/2021 numac 2021200915 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08 en 06 van organisatieafdelingen 10 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 15/06/2020 numac 2020041610 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juli 2018 houdende de benoeming van de leden van de Commissie belast met de behandeling van de individuele klachten van de bewoners van de gesloten centra type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020041413 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangsperiode, bedoeld in de norm NBN EN 228, met één extra maand van 1 juni tot 30 juni 2020 overeenkomstig artikel 2, vierde lid, van het koninklijk besluit van 8 juli 2018 betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020041560 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van de afbakeningen van het gecontamineerde gebied, van het versterkte observatiegebied en van het waakzaamheidsgebied bepaald bij artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 6 juni 2019 houdende verscheidene tijdelijke maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020202863 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de secretarissen van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020041543 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van verscheidende bepalingen betreffende plaagorganismen bij planten op zaden en ander plantaardig teeltmateriaal type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 16/07/2020 numac 2020202740 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen een tegemoetkoming verleent in het loon en de sociale lasten, die door de beschermde werkplaatsen worden gedragen sluiten wordt de "V.o.G. RCYCL", gevestigd "Textilstrasse" 21 te 4700 Eupen, erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 28 mei 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 10/03/2021 numac 2021200915 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08 en 06 van organisatieafdelingen 10 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 15/06/2020 numac 2020041610 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juli 2018 houdende de benoeming van de leden van de Commissie belast met de behandeling van de individuele klachten van de bewoners van de gesloten centra type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020041413 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangsperiode, bedoeld in de norm NBN EN 228, met één extra maand van 1 juni tot 30 juni 2020 overeenkomstig artikel 2, vierde lid, van het koninklijk besluit van 8 juli 2018 betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020041560 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van de afbakeningen van het gecontamineerde gebied, van het versterkte observatiegebied en van het waakzaamheidsgebied bepaald bij artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 6 juni 2019 houdende verscheidene tijdelijke maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020202863 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de secretarissen van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020041543 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van verscheidende bepalingen betreffende plaagorganismen bij planten op zaden en ander plantaardig teeltmateriaal type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 16/07/2020 numac 2020202740 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen een tegemoetkoming verleent in het loon en de sociale lasten, die door de beschermde werkplaatsen worden gedragen sluiten wordt de vzw "LA POUDRIERE", gevestigd Kruitmolenstraat 60 te 1000 Brussel, erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen

Bij ministerieel besluit van 28 mei 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 10/03/2021 numac 2021200915 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08 en 06 van organisatieafdelingen 10 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 15/06/2020 numac 2020041610 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juli 2018 houdende de benoeming van de leden van de Commissie belast met de behandeling van de individuele klachten van de bewoners van de gesloten centra type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020041413 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangsperiode, bedoeld in de norm NBN EN 228, met één extra maand van 1 juni tot 30 juni 2020 overeenkomstig artikel 2, vierde lid, van het koninklijk besluit van 8 juli 2018 betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020041560 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van de afbakeningen van het gecontamineerde gebied, van het versterkte observatiegebied en van het waakzaamheidsgebied bepaald bij artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 6 juni 2019 houdende verscheidene tijdelijke maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020202863 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de secretarissen van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020041543 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van verscheidende bepalingen betreffende plaagorganismen bij planten op zaden en ander plantaardig teeltmateriaal type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 16/07/2020 numac 2020202740 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen een tegemoetkoming verleent in het loon en de sociale lasten, die door de beschermde werkplaatsen worden gedragen sluiten wordt de "s.p.r.l. GUBBELS BENOIT", gevestigd rue des Bocages 40 te 4880 Aubel, erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen; de aangevraagde erkenning als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen wordt geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 28 mei 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 10/03/2021 numac 2021200915 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08 en 06 van organisatieafdelingen 10 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 15/06/2020 numac 2020041610 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juli 2018 houdende de benoeming van de leden van de Commissie belast met de behandeling van de individuele klachten van de bewoners van de gesloten centra type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020041413 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangsperiode, bedoeld in de norm NBN EN 228, met één extra maand van 1 juni tot 30 juni 2020 overeenkomstig artikel 2, vierde lid, van het koninklijk besluit van 8 juli 2018 betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 09/06/2020 numac 2020041560 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van de afbakeningen van het gecontamineerde gebied, van het versterkte observatiegebied en van het waakzaamheidsgebied bepaald bij artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 6 juni 2019 houdende verscheidene tijdelijke maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020202863 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de secretarissen van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020041543 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van verscheidende bepalingen betreffende plaagorganismen bij planten op zaden en ander plantaardig teeltmateriaal type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 16/07/2020 numac 2020202740 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen een tegemoetkoming verleent in het loon en de sociale lasten, die door de beschermde werkplaatsen worden gedragen sluiten wordt de b.v.b.a. ALV, gevestigd Gotevlietstraat 42 te 8000 Brugge, erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

^