Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 12 maart 2019

Personeel. - Einde mandaat Bij ministerieel besluit van 6 maart 2019 wordt het mandaat van stafdirecteur bij de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologieën van de heer Christian POCHET, op zijn verzoek, met ingang van 1 maart 2019 beëind

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019201190
pub.
12/03/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Personeel. - Einde mandaat Bij ministerieel besluit van 6 maart 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/03/2019 pub. 17/04/2019 numac 2019030363 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen van het ministerieel besluit van 26 januari 2017 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 10 november 2016 betreffende de geïntegreerde gewasbescherming type ministerieel besluit prom. 06/03/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019202099 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 september 2015 houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun en tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 juli 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 m.b.t. de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura-net en in de ecologische hoofdstructuur, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011 houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012 betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur sluiten wordt het mandaat van stafdirecteur bij de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologieën van de heer Christian POCHET, op zijn verzoek, met ingang van 1 maart 2019 beëindigd.

^