Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 04 maart 2019

Algemene Directie Humanisering van de Arbeid erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, tit Bij ministerieel besluit van 26 februari 2019 is de NV VERHELST AANNEMINGEN, Oudenburgsesteenweg 10(...)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019200995
pub.
04/03/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Algemene Directie Humanisering van de Arbeid erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, titel 4, Erkenning van asbestverwijderaars van de codex over het welzijn op het werk Bij ministerieel besluit van 26 februari 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/02/2019 pub. 07/03/2019 numac 2019011116 bron vlaamse overheid 26 FEBRUARI 2019. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie of verbetering van een bestaande woning of bij de realisatie va DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDI(...) type ministerieel besluit prom. 26/02/2019 pub. 07/03/2019 numac 2019011089 bron vlaamse overheid 26 FEBRUARI 2019. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot instelling van een aanpassingspremie voor woningen DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE Gelet op decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 81, gewijzigd bij het decre(...) type ministerieel besluit prom. 26/02/2019 pub. 07/03/2019 numac 2019011091 bron vlaamse overheid 26 FEBRUARI 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 7 en 8 van het ministerieel besluit van 5 september 2017 houdende vaststelling van het kader voor de renovatietoets en de lokale woontoets en van het financiële kader ter uitvoering DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDI(...) type ministerieel besluit prom. 26/02/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019040672 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de organisatie van een call voor het indienen van steunaanvragen voor kleine en middelgrote windturbines type ministerieel besluit prom. 26/02/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019011036 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging sluiten is de NV VERHELST AANNEMINGEN, Oudenburgsesteenweg 106, te 8400 Oostende, erkend geworden voor het afbreken en verwijderen van asbest tot 28 februari 2021.

^