Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 27 april 2018

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 2 maart 2018 dat uitwerking heeft op 1 maart 2018, wordt de "Université de Liège", gelegen place du 20 Août, 7 te 4000 Luik, als opleidingsinstelling erkend voor de opleiding van veiligheidsadvis Bij ministerieel besluit van 16 maart 2018 wordt de NV De Bock Gebroeders Transport vanaf 16 ma(...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018201956
pub.
27/04/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 2 maart 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018011288 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Seveso GFS NV Vestiging Oostende van de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 02/03/2018 pub. 23/03/2018 numac 2018011274 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan « Terrorisme » van de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen sluiten dat uitwerking heeft op 1 maart 2018, wordt de "Université de Liège", gelegen place du 20 Août, 7 te 4000 Luik, als opleidingsinstelling erkend voor de opleiding van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke afvalstoffen van de klassen 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 en 9, (erkenningsnummer CSMD-W102).

Bij ministerieel besluit van 16 maart 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/03/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018011412 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een hoofdcontroleur en vier controleurs bij de te Luik gevestigde proefbank voor vuurwapens type ministerieel besluit prom. 16/03/2018 pub. 06/04/2018 numac 2018201658 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het selectiecomité AIRBAG type ministerieel besluit prom. 16/03/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018011415 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Minister houdende toekenning van de erkenning van de inrichting "New Brussels Aquariums" gelegen te Barthélémylaan 39 te 1000 Brussel als handelszaak van dieren aan de onderneming C.I.A. in toepassing van de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren sluiten wordt de NV De Bock Gebroeders Transport vanaf 16 maart 2018 voor vijf jaar erkend als vervoerder van dierlijk afval van de categorieën 1, 2 of 3.

Bij ministerieel besluit van 16 maart 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/03/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018011412 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een hoofdcontroleur en vier controleurs bij de te Luik gevestigde proefbank voor vuurwapens type ministerieel besluit prom. 16/03/2018 pub. 06/04/2018 numac 2018201658 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het selectiecomité AIRBAG type ministerieel besluit prom. 16/03/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018011415 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Minister houdende toekenning van de erkenning van de inrichting "New Brussels Aquariums" gelegen te Barthélémylaan 39 te 1000 Brussel als handelszaak van dieren aan de onderneming C.I.A. in toepassing van de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren sluiten wordt de heer Joseph Schiltz vanaf 16 maart 2018 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 16 maart 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/03/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018011412 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een hoofdcontroleur en vier controleurs bij de te Luik gevestigde proefbank voor vuurwapens type ministerieel besluit prom. 16/03/2018 pub. 06/04/2018 numac 2018201658 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het selectiecomité AIRBAG type ministerieel besluit prom. 16/03/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018011415 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Minister houdende toekenning van de erkenning van de inrichting "New Brussels Aquariums" gelegen te Barthélémylaan 39 te 1000 Brussel als handelszaak van dieren aan de onderneming C.I.A. in toepassing van de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren sluiten wordt de BVBA Gepetrans vanaf 16 maart 2018 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 16 maart 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/03/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018011412 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een hoofdcontroleur en vier controleurs bij de te Luik gevestigde proefbank voor vuurwapens type ministerieel besluit prom. 16/03/2018 pub. 06/04/2018 numac 2018201658 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het selectiecomité AIRBAG type ministerieel besluit prom. 16/03/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018011415 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Minister houdende toekenning van de erkenning van de inrichting "New Brussels Aquariums" gelegen te Barthélémylaan 39 te 1000 Brussel als handelszaak van dieren aan de onderneming C.I.A. in toepassing van de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren sluiten wordt de NV Transport Denecker vanaf 16 maart 2018 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 20 maart 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/03/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018202013 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 september 2015 tot vaststelling van de sporten en leeftijdscategorieën voor de toekenning van de status van sporter van een C-kader, B-kader of A-kader in de Duitstalige Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 20/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018011548 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling per gemeente van de bevolkingscijfers op 31 december 2017 type ministerieel besluit prom. 20/03/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018040124 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 20/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018011549 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de rangschikking van de gemeenten in uitvoering van artikel 5, eerste en tweede lid, van de Nieuwe Gemeentewet type ministerieel besluit prom. 20/03/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018011386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 20/03/2018 pub. 04/04/2018 numac 2018011679 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 23 juli 2002, tot vaststelling van de lijst van ongezonde, hinderlijke of lastige werken of werken die gevoelens van onveiligheid, vrees en onzekerheid oproepen bij de personeelsleden die ermee belast zijn, die de toekenning van een vaste uurtoelage aan de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rechtvaardigen type ministerieel besluit prom. 20/03/2018 pub. 04/04/2018 numac 2018011680 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 23 juli 2002, tot vaststelling van de lijst van ongezonde, hinderlijke of lastige werken of werken die gevoelens van onveiligheid, vrees en onzekerheid oproepen bij de personeelsleden die ermee belast zijn, die de toekenning van een vaste uurtoelage aan de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rechtvaardigen sluiten wordt mevr. Anne Marneffe vanaf 20 maart 2018 voor drie jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de categorie projecten 1. Ruimtelijke ordening, stedenbouw, handels- en recreatieactiviteiten.

Bij ministerieel besluit van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018011616 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van het maximale aantal subsidiabele uren aan de nieuwe erkende diensten voor oppashulp voor het werkjaar 2018 sluiten wordt de "SPRL DRTA" vanaf 21 maart 2018 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018011616 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van het maximale aantal subsidiabele uren aan de nieuwe erkende diensten voor oppashulp voor het werkjaar 2018 sluiten wordt de NV Renewi Logistics vanaf 21 maart 2018 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën, PCB/PCT'S, ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2.

Bij ministerieel besluit van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018011616 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van het maximale aantal subsidiabele uren aan de nieuwe erkende diensten voor oppashulp voor het werkjaar 2018 sluiten wordt de heer Stijn Catteeuw vanaf 21 maart 2018 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018011616 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van het maximale aantal subsidiabele uren aan de nieuwe erkende diensten voor oppashulp voor het werkjaar 2018 sluiten, wordt artikel 1 van het ministerieel besluit van 23 september 2014 gewijzigd, waarbij de "SCRL Service de déchets médicaux et vétérinaires" erkend werd als ophaler en vervoerder van dierlijke afval van categorie 1, beperkt tot de krengen van gezelschapsdieren.

Bij ministerieel besluit van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018011616 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van het maximale aantal subsidiabele uren aan de nieuwe erkende diensten voor oppashulp voor het werkjaar 2018 sluiten wordt Mevr. Sabine Lamotte vanaf 21 maart 2018 voor vijf jaar erkend als verantwoordelijke voor de handelingen tot valorisatie van gevaarlijke afvalstoffen die binnen de exploitatiezetel van de "SA Hydrometal" te Engis worden uitgevoerd.

Bij ministerieel besluit van 26 maart 2018 wordt de "SARL Drumdrum" vanaf 26 maart 2018 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 26 maart 2018 wordt de bij ministerieel besluit van 11 oktober 2017 aan de "SA Saninord" verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's geschorst.

Bij ministerieel besluit van 26 maart 2018 wordt de heer Gabriele Tupitti vanaf 26 maart 2018 voor vijf jaar erkend als verantwoordelijke voor de handelingen tot hergroepering, voorbehandeling van gevaarlijke afvalstoffen die binnen de exploitatiezetel van de "SA BST Wallonie" te Engis worden uitgevoerd.

Bij ministerieel besluit van 26 maart 2018 wordt Mevr. Valentine Benoît vanaf 26 maart 2018 voor vijf jaar erkend als verantwoordelijke voor de handelingen tot hergroepering van gevaarlijke afvalstoffen die binnen de exploitatiezetel van de "SA Cogetrina" te Marquain worden uitgevoerd.

Bij ministerieel besluit van 28 maart 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/03/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018011898 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra bepaald bij het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra type ministerieel besluit prom. 28/03/2018 pub. 24/04/2018 numac 2018030863 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2017 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor pathologische anatomie type ministerieel besluit prom. 28/03/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011899 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie bepaald bij het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie type ministerieel besluit prom. 28/03/2018 pub. 23/05/2018 numac 2018012067 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 2014 houdende vaststelling van de lijst van de opleidingen die in aanmerking komen voor de professionelen in de audiovisuele sector sluiten wordt de "SA SHER Ingénieurs Conseils" vanaf 28 maart 2018 voor drie jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de categorie projecten 7. Waterbeheer (winning, zuivering, distributie en behandeling).

^