Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 26 februari 2018

Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten Ontslag en benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 20 december 2017 dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking: - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door Mevro - wordt benoemd binnen de Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten: Mevrouw Marjan WI(...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018030552
pub.
26/02/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten Ontslag en benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 20 december 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2017 pub. 24/01/2018 numac 2017041031 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de tarieven voor accreditatieaanvragen en voor aanvragen van de toets nieuwe opleiding bij Vlaamse hogeronderwijsopleidingen type ministerieel besluit prom. 20/12/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018030132 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst met verboden stoffen en methoden voor het jaar 2018 type ministerieel besluit prom. 20/12/2017 pub. 02/02/2018 numac 2018010242 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A type ministerieel besluit prom. 20/12/2017 pub. 09/01/2018 numac 2017014363 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vijf coöperatieve vennootschappen sluiten dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking: - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door Mevrouw Giota VELIU, plaatsvervangend lid, van de Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten; - wordt benoemd binnen de Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten: Mevrouw Marjan WILLAERT, plaatsvervangend lid, als vertegenwoordigster van Pharma.be.

^