Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 30 maart 2018

Beeindiging aanstelling. - Franstalige vertrouwenspersoon integriteit Bij ministerieel besluit van 23 maart 2018 wordt de aanstelling van Mevr. Emilie BOIGELOT als vertrouwenspersoon integriteit bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Het besluit treedt in werking op 15 maart 2018.

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018011565
pub.
30/03/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode
^