Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 14 maart 2018

Krijgsmacht. - Speciale functie Ontslagen uit het ambt. - Aanwijzingen Bij ministerieel besluit ****. 95032 van 8 januari 2018: Wordt luitenant-generaal ****. ****, vleugeladjudant van de Koning, op 31 december 2017 ontslagen uit het ambt **** **** generaal-majoor ****. ****, vleugeladjudant van de Koning, op 1 januari 2018 aangeduid voor (...)

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2018011189
pub.
14/03/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
<****> MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING****><****>
Krijgsmacht. - Speciale functie Ontslagen uit het ambt. - Aanwijzingen Bij ministerieel besluit ****. 95032 van 8 januari 2018: Wordt luitenant-generaal ****. ****, vleugeladjudant van de Koning, op 31 december 2017 ontslagen uit het ambt van permanent vertegenwoordiger van België bij het militair comité van de ****. Wordt generaal-majoor ****. ****, vleugeladjudant van de Koning, op 1 januari 2018 aangeduid voor het ambt van permanent vertegenwoordiger van België bij het militair comité van de ****. Wordt luitenant-generaal ****. ****, vleugeladjudant van de Koning, op 31 december 2017 ontslagen uit het ambt van permanent vertegenwoordiger van België bij het militair comité van de **** ****.****><****>Wordt generaal-majoor van het vliegwezen S. ****, vleugeladjudant van de Koning, op 1 januari 2018 aangeduid voor het ambt van permanent vertegenwoordiger van België bij het militair comité van de **** ****.
^