Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 15 december 2017

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 17 oktober 2017 wordt de BVBA Gijsels vanaf 17 oktober 2017 voor vijf jaar erkend als vervoerder van dierlijke afval van categorie 1, 2 en 3. Bij ministerieel besluit van 19 oktober 2017 worden voor - de heer Rémy Derie als verantwoordelijke persoon voor de binnen de NV Cimenteries C.B.R. uitgevoe(...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017206521
pub.
15/12/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 17 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017205775 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2016 betreffende de toekenning van de opstartsteun voor de producentengroeperingen en -organisaties in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 17/10/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017040752 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 17/10/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017040753 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten sluiten wordt de BVBA Gijsels vanaf 17 oktober 2017 voor vijf jaar erkend als vervoerder van dierlijke afval van categorie 1, 2 en 3.

Bij ministerieel besluit van 19 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017206202 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van vastleggings- en vereffeningskredieten tussen de programma's 01 van de organisatieafdelingen 15 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017206197 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 21 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017206199 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017206198 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 29/11/2017 numac 2017040796 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "G. Bloedvatenheelkunde" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 30/10/2017 numac 2017013832 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Afgevaardigde van de Minister van Begroting bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017040800 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "H. Gynaecologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten worden voor vijf jaar erkend vanaf 19 oktober 2017 : - de heer Rémy Derie als verantwoordelijke persoon voor de binnen de NV Cimenteries C.B.R. uitgevoerde handelingen tot valorisatie van gevaarlijke afvalstoffen, op zijn maatschappelijke zetel te Antoing; - de heer Vincent Alleman als verantwoordelijke persoon voor de binnen de NV Cimenteries C.B.R. uitgevoerde handelingen tot valorisatie van gevaarlijke afvalstoffen, op zijn maatschappelijke zetel te Lixhe.

Bij ministerieel besluit van 19 februari 2017 wordt de heer Eddy Pagnon vanaf 19 october 2017 voor vijf jaar erkend als verantwoordelijke voor de binnen de NV Chemviron uitgevoerde handelingen tot valorisatie van gevaarlijke afvalstoffen, op zijn maatschappelijke zetel te Feluy.

Bij ministerieel besluit van 19 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017206202 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van vastleggings- en vereffeningskredieten tussen de programma's 01 van de organisatieafdelingen 15 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017206197 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 21 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017206199 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017206198 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 29/11/2017 numac 2017040796 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "G. Bloedvatenheelkunde" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 30/10/2017 numac 2017013832 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Afgevaardigde van de Minister van Begroting bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017040800 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "H. Gynaecologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten wordt de « SARL Le Goff-Brehalaise de Transports » vanaf 19 october 2017 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 19 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017206202 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van vastleggings- en vereffeningskredieten tussen de programma's 01 van de organisatieafdelingen 15 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017206197 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 21 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017206199 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017206198 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 29/11/2017 numac 2017040796 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "G. Bloedvatenheelkunde" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 30/10/2017 numac 2017013832 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Afgevaardigde van de Minister van Begroting bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017040800 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "H. Gynaecologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten wordt de « GmbH Lente Transporte » met ingang van 19 oktober 2017 voor een termijn van vijf jaar, erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 19 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017206202 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van vastleggings- en vereffeningskredieten tussen de programma's 01 van de organisatieafdelingen 15 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017206197 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 21 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017206199 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017206198 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 29/11/2017 numac 2017040796 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "G. Bloedvatenheelkunde" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 30/10/2017 numac 2017013832 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Afgevaardigde van de Minister van Begroting bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017040800 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "H. Gynaecologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten wordt de BV Internationaal Transportbedrijf A.L. Langen vanaf 19 oktober 2017 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 19 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017206202 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van vastleggings- en vereffeningskredieten tussen de programma's 01 van de organisatieafdelingen 15 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017206197 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 21 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017206199 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017206198 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 29/11/2017 numac 2017040796 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "G. Bloedvatenheelkunde" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 30/10/2017 numac 2017013832 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Afgevaardigde van de Minister van Begroting bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017040800 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "H. Gynaecologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten wordt de « sprl Labeye Services » vanaf 19 oktober 2017 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 6 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017206663 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 06/11/2017 pub. 17/11/2017 numac 2017031472 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 11 september 2016 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en het vrij verrichten van diensten van dierenartsen sluiten wordt de NV Jacobs vanaf 6 november 2017 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 6 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017206663 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 06/11/2017 pub. 17/11/2017 numac 2017031472 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 11 september 2016 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en het vrij verrichten van diensten van dierenartsen sluiten wordt de BVBA Recyca vanaf 6 november 2017 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 6 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017206663 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 06/11/2017 pub. 17/11/2017 numac 2017031472 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 11 september 2016 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en het vrij verrichten van diensten van dierenartsen sluiten wordt de bij ministerieel besluit van 16 mei 2013 aan de BVBA Martens-Otten verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen op zijn verzoek ingetrokken.

Bij ministerieel besluit van 6 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017206663 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 06/11/2017 pub. 17/11/2017 numac 2017031472 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 11 september 2016 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en het vrij verrichten van diensten van dierenartsen sluiten wordt de « SA Cogetrina Logistics » vanaf 6 november 2017 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van dierlijke afval van categorie 3.

Bij ministerieel besluit van 6 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017206663 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 06/11/2017 pub. 17/11/2017 numac 2017031472 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 11 september 2016 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en het vrij verrichten van diensten van dierenartsen sluiten wordt de « SA Cogetrina Logistics » vanaf 6 november 2017 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën, PCB/PCT's, ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2.

Bij ministerieel besluit van 6 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017206663 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 06/11/2017 pub. 17/11/2017 numac 2017031472 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 11 september 2016 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en het vrij verrichten van diensten van dierenartsen sluiten wordt de « SPRL Enirolead » vanaf 6 november 2017 voor drie jaar erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 6 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017206663 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 06/11/2017 pub. 17/11/2017 numac 2017031472 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 11 september 2016 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en het vrij verrichten van diensten van dierenartsen sluiten wordt de BVBA Sonac Gent vanaf 6 november 2017 voor drie jaar erkend als ophaler van dierlijke afval van categorie 3.

Bij ministerieel besluit van 6 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017206663 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 06/11/2017 pub. 17/11/2017 numac 2017031472 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 11 september 2016 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en het vrij verrichten van diensten van dierenartsen sluiten wordt de BVBA Divetran vanaf 6 november 2017 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van dierlijke afval van categorie 1, beperkt tot de krengen van gezelschapsdieren.

Bij ministerieel besluit van 10 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017014126 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 juni 2013 houdende benoeming van de leden van het College voor Oncologie type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017031547 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst geriatrie type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017031559 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 tot benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst radiotherapie type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017014127 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma « reproductieve geneeskunde » type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017031497 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017031546 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2012 tot benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het centrum voor menselijke erfelijkheid type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017031495 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten sluiten, dat in werking treedt op 28 november 2017, wordt de hernieuwing van de erkenning als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest verleend aan de « SCRL Arcea » : - voor drie jaar, voor de volgende categorie projecten : 4. industriële processen inzake energie; - voor vijf jaar, voor de volgende categorieën projecten : 5. industrieprocessen inzake stoffenverwerking;7. waterbeheer (winning, zuivering, distributie en behandeling). Bij ministerieel besluit van 16 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/11/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017031755 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 21 december 2012 betreffende het aanbod, beschreven in typemodules, van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning type ministerieel besluit prom. 16/11/2017 pub. 22/11/2017 numac 2017031537 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 september 2017 houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies sluiten, dat in werking treedt op 17 december 2017, wordt de erkenning van de « SA SGS Belgium » als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor vijf jaar hernieuwd voor de volgende categorieën projecten : 2. projecten inzake infrastructuur, vervoer en communicatie;3. mijnen en groeven; 8. vergunningen voor landbouwexploitatie.

^