Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 17 maart 2016

Benoeming Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché in de klas A1: Bij ministeriëel besluit van 28 januari 2016 : Met ingang van 1ste januari 2 - Mevr. Slechten, Christel, op het Frans taalkader, Hoofdbestuur. Overeenkomstig de gecoördineer(...)

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2016018110
pub.
17/03/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN


Benoeming Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché in de klas A1: Bij ministeriëel besluit van 28 januari 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016200647 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de beroepsopleiding inzake landbouw type ministerieel besluit prom. 28/01/2016 pub. 15/02/2016 numac 2016007038 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2006 houdende de aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bij het Ministerie van Landsverdediging bevoegd zijn voorlopige voorstellen van tuchtstraffen op te stellen type ministerieel besluit prom. 28/01/2016 pub. 18/02/2016 numac 2016024037 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening type ministerieel besluit prom. 28/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016024031 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 792.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten sluiten : Met ingang van 1ste januari 2016 : - Mevr. Slechten, Christel, op het Frans taalkader, Hoofdbestuur.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^