Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 29 oktober 2015

Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij ministerieel besluit van 21 oktober 2015 worden de cursussen van niveau II als cursus van aanvullende vorming ve

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015204882
pub.
29/10/2015
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij ministerieel besluit van 21 oktober 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015029568 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2014 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 29/10/2015 numac 2015204442 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap of door de Vlaamse gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 29/10/2015 numac 2015204441 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015204889 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap of door de Vlaamse gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 29/10/2015 numac 2015204440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de taxi's vallen type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 10/11/2015 numac 2015011448 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn om een sanctie op te leggen, overeenkomstig artikel XV.66/2, §§ 1 en 5, van het Wetboek van economisch recht sluiten worden de cursussen van niveau II als cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs, ingericht door het Institut Roger Guilbert, avenue Emile Gryzon 1, te 1070 Brussel, als cursus bedoeld in artikel 33, § 2 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de vorming en de bijscholing van de preventieadviseurs, erkend tot het einde van de cyclus van de cursus gestart vóór 30 juni 2020.

^