Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 02 oktober 2015

Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 14 september 2015 worden de cursussen van ni

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015204237
pub.
02/10/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 14 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/09/2015 pub. 18/09/2015 numac 2015003321 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 1,90 % - 22 juni 2038 » type ministerieel besluit prom. 14/09/2015 pub. 29/09/2015 numac 2015036164 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 7 maart 2008 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen type ministerieel besluit prom. 14/09/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015021055 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende toekenning van een uitzonderlijke dotatie voor bepaalde federale wetenschappelijke instellingen en het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse Maatschappij" voor eenmalige investeringen sluiten worden de cursussen van niveau B voor coördinatoren betreffende de veiligheid en de gezondheid op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, ingericht door de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, als cursus en examen bedoeld in artikel 58, § 3 en § 4 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, erkend tot het einde van de cyclus van de cursus gestart vóór 30 juni 2020.

^